ANUNŢ privind rezultatele procedurii de selectie a 3 experţi specializați în domeniul dreptului penal şi dreptului procesual penal în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”,finanțat prin Fondul Tematic Securitate aferent Programului de Cooperare Elvețiano-Român pentru reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse