ANUNT privind rezultatul procedurii de selecție a expertilor specializați in domeniul contenciosului administrativ/achizițiilor publice în cadrul proiectului ”Asistenta pentru consolidarea capacitatii institutionale in domeniul formarii judecatorilor si procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, finantat prin Fondul Tematic Securitate aferent Programului de Cooperare Elvețiano – Român pentru reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse