ANUNŢ privind selectarea judecătorilor români în vederea participării la un seminar cu tema Convenţia Europeană a Drepturilor Omului ca parte integrantă a metodologiei judiciare – motivarea hotărârilor, Lublin (Polonia), 28-29 septembrie 2015, prin intermediul proiectului „CEDO ca parte integrantă a metodologiei judiciare – motivarea hotărârilor/ ECHR as integral part of judicial methodology – motivation of judgments”, finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 (data publicare: 18 august 2015)