Anunt privind selecţia de participanţi pentru un stagiu de formare în domeniul comunicării (Spania, 28-30 ianuarie 2020), organizat în cadrul proiectului „TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454/ cod MySMIS 2014+ 118765 – termen limită de depunere a candidaturilor: 01.11.2019