Calendarul activităților de formare profesională continuă 2020

Notă: Tabelul poate fi sortat alfabetic în funcție de domeniu, nume activitate, descriere și locație.
IDDomeniuNume activitateDescriereData startDurata in zileLocațieNr. participanți
7039Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.16.03.20202Bucuresti15
7099Drept civilNoul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Târgu-Mureș. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului civil si Codului de procedură civilă.16.03.20202Târgu Mureş15
7201Etică şi deontologieEtică și deontologie Seminarul este organizat în cadrul Proiectului "Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 şi este deschis participării unui număr de 20 de judecători și procurori. În cadrul seminarului, participanţii vor avea ocazia să identifice elementele specifice ale abaterilor disciplinare prevăzute de lege, precum şi standardele de conduită profesională necesară judecătorilor şi procurorilor în desfăşurarea activităţilor, în conformitate cu onoarea şi demnitatea profesiei.16.03.20202Bucuresti20
7059Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.19.03.20202Craiova15
7083Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Piteşti. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.19.03.20202Piteşti15
7150Drept penalAdministrarea probatoriului în cauzele penaleSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de judecători şi procurori, cu competenţe în soluţionarea cauzelor penale. Obiectivul seminarului este acela de a crea practici unitare în procesul de administrare a probatoriului în cauzele penale, în acord cu normele de procedură penală aplicabile in materia probelor, modalității tehnice de obținere a acestora și soluțiile de bune practici validate in practica judiciară. Seminarele vor aborda următoarele teme de interes: cercetarea la fața locului și percheziția; constatări și expertize; audierea persoanelor; metode speciale de supraveghere; metode speciale de cercetare; probleme de loialitate și legalitate în camera preliminară.19.03.20202Bucuresti20
7037Drept civilNoul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel București. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului civil si Codului de procedură civilă.23.03.20202Bucuresti15
7108Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Timișoara. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.23.03.20202Timişoara15
7122Justiţia pentru minoriJustiția pentru minori - aspecte civileSeminarul este organizat în cadrul Proiectului "Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de judecători şi procurori cu competenţe în soluţionarea cauzelor cu minori, aspecte civile. Seminarul are ca obiectiv evidențierea elementelor de noutate în soluționarea cauzelor cu minori în materie civilă, precum şi crearea unei practici unitare în domeniu, cu accent pe problematica interacțiunii și audierii minorilor implicați în procedurile judiciare.23.03.20202Bucuresti20
7172Drept penalCombaterea traficului de persoaneSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de procurori si judecători care soluționează cauze privind infracțiunile specifice traficului de persoane. În cadrul seminarului vor fi dezbătute aspectele teoretice și practice relevante, particularitățile investigării acestor infracțiuni, probleme legate de audierea și protecția victimelor și vor fi evidențiate bunele practici în această materie.23.03.20202Bucuresti20
7060Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Craiova. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.26.03.20202Craiova15
7084Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Pitești. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.26.03.20202Piteşti15
7116Abilitati non-juridiceTehnici de formare a adulțilorSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 16 participanți din rândul formatorilor INM. În cadrul seminarului accentul va fi pus pe aprofundarea cunoștințelor specifice formării adulților (andragogie), dezvoltarea de abilități și atitudini specifice rolului de formator magistrat, exersarea metodelor și tehnicilor de formare a adulților.26.03.20202Bucuresti20
7129Drept penalCombaterea coruptiei si a criminalitatii economico-financiareSeminarul este organizat în cadrul Proiectului”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de judecători și procurori care au competențe în soluționarea cauzelor penale. Seminarul are ca obiectiv examinarea problemelor de drept specifice cauzelor privind infracțiuni de corupție și economico-financiare dintr-o dublă perspectivă – juridică și economică – abordând și elemente de extraneitate în procesul de administrare a probatoriului.26.03.20202Bucuresti20
7077Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.30.03.20202Oradea15
7088Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.30.03.20202Ploieşti15
7071Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.02.04.20202Iaşi15
7089Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Ploieşti. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.02.04.20202Ploieşti15
7146Asistenta in privinta modificarilor legislativeCombaterea violentei in familieSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978, și este destinat unui număr de 20 de judecători şi procurori, cu competenţe în soluţionarea cauzelor privind violenţa domestică. Seminarul are ca obiectiv abordarea elementelor de noutate în materie, precum şi crearea unei practici unitare în acest domeniu, prin identificarea şi dezbaterea aspectelor soluţionate diferit în cadrul instanţelor, respectiv parchetelor în materia violenţei în familie. Seminarele vor fi structurate în sesiuni de formare, cu următoarele teme de interes: conștientizarea fenomenului de violență domestică; ordinul de protecție provizoriu; ordinul de protecție. Elemente procedurale și de fond; infracțiuni de violență domestică și alte infracțiuni asupra membrilor familiei; administrarea probatoriului în cauzele penale; măsuri preventive, individualizarea pedepselor, pedepse complementare, compatibilizarea cu obligațiile ordinului de protecție; ordinele de protecție cu elemente de extraneitate.02.04.20202Bucuresti20
7189Drept penalSchimb de bune practici în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene in România - abordarea penalăSeminarul organizat de Departamentul pentru Lupta Antifraudă, are ca obiectiv diseminarea bunelor practici în domeniul protecţiei intereselor financiare ale UE, pentru personalul autorităţilor de management FESI sau al altor instituţii/autorităţi interesate, cu participarea reprezentanţilor DLAF şi a magistraţilor care instrumentează cazuri de nereguli ce afectează interesele financiare ale UE -procurori din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie și judecători de la ÎCCJ - Secţia penală și din cadrul Tribunalelor – Secţia penală. La seminar vor participa 10 procurori şi 5 judecători.02.04.20202Bucuresti15
7047Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Cluj. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.06.04.20202Cluj15
7078Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Oradea. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.06.04.20202Oradea15
7032Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Brașov. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.09.04.20202Braşov15
7065Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Galați. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.09.04.20202Galati15
7117Abilitati non-juridiceTehnici de formare a adulțilorSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 16 participanți din rândul formatorilor INM. În cadrul seminarului accentul va fi pus pe aprofundarea cunoștințelor specifice formării adulților (andragogie), dezvoltarea de abilități și atitudini specifice rolului de formator magistrat, exersarea metodelor și tehnicilor de formare a adulților.09.04.20202Bucuresti20
7130Drept penalCombaterea coruptiei si a criminalitatii economico-financiareSeminarul este organizat în cadrul Proiectului”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de judecători și procurori care au competențe în soluționarea cauzelor penale. Seminarul are ca obiectiv examinarea problemelor de drept specifice cauzelor privind infracțiuni de corupție și economico-financiare dintr-o dublă perspectivă – juridică și economică – abordând și elemente de extraneitate în procesul de administrare a probatoriului.09.04.20202Bucuresti20
7173Drept penalCombaterea criminalitatii informaticeSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de procurori si judecători care soluționează cauze privind infracțiunile informatice. În cadrul seminarului vor fi abordate aspectele teoretice și practice relevante în această materie, particularitățile investigării acestor infracțiuni, aspectele controversate din practică și vor fi evidențiate bunele practici în această materie.13.04.20202Bucuresti20
7131Drept penalCombaterea coruptiei si a criminalitatii economico-financiareSeminarul este organizat în cadrul Proiectului”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de judecători și procurori care au competențe în soluționarea cauzelor penale. Seminarul are ca obiectiv examinarea problemelor de drept specifice cauzelor privind infracțiuni de corupție și economico-financiare dintr-o dublă perspectivă – juridică și economică – abordând și elemente de extraneitate în procesul de administrare a probatoriului.27.04.20202Bucuresti20
7160Drept civilConferință de unificare a practicii judiciare cu tema ”Noul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă”Evenimentul face parte din seria celor 8 conferinţe de unificare a practicii judiciare organizate în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și se adresează unui număr de 60 de practicieni din cadrul sistemului judiciar: judecători specializaţi în materie civilă (inclusiv litigii cu profesionişti) - executare silită de la nivelul judecătoriilor şi tribunalelor, magistraţi-asistenţi şi personal din cadrul instituţiilor sistemului judiciar asimilat judecătorilor şi procurorilor. Conferinţa va avea preponderent caracter practic şi va cuprinde dezbateri pe marginea unor instituţii juridice şi dispoziţii legale care au generat sau care sunt susceptibile de a genera practică judiciară neunitară în materia executării silite.27.04.20202Bucuresti60
7174Drept penalCombaterea traficului de droguriSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de procurori si judecători care soluționează cauze privind infracțiunile specifice traficului și consumului ilicit de droguri. În cadrul seminarului vor fi dezbătute aspectele teoretice și practice relevante, particularitățile investigării acestor infracțiuni și vor fi evidențiate bunele practici în această materie.27.04.20202Bucuresti20
7004Abilitati non-juridiceMetodologia actului de justitieSeminarul este organizat în cadrul Proiectului "Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 şi este destinat judecătorilor specializați în materie civilă/ comercială/administrativă/a litigiilor de muncă, cu precădere celor aflați la început de carieră. În cadrul seminarului vor fi dezbătute aspecte privind următoarele teme de interes: strategia instrumentării unui dosar în materie civilă; administrarea probelor (optimizare, dificultăți, provocări actuale); tehnica redactării hotărârii judecătorești în materie civilă; provocări actuale în desfășurarea procesului civil (cereri și situații atipice).04.05.20202Bucuresti20
7045Drept civilNoul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Cluj. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului civil si Codului de procedură civilă.04.05.20202Cluj15
7066Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.04.05.20202Galati15
7075Drept civilNoul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Oradea. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului civil si Codului de procedură civilă.04.05.20202Oradea15
7019Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Alba Iulia. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.07.05.20202Alba Iulia15
7040Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Bucureşti. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.07.05.20202Bucuresti15
7079Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.07.05.20202Oradea15
7132Drept penalTehnici de audiere în procesul penalSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de judecători și procurori care soluționează cauze penale. Seminarul are ca obiectiv dobândirea cunoştinţelor şi a abilităţilor necesare desfăşurării unor audieri eficiente în cadrul procesului penal, cu respectarea normelor procedurale şi aplicarea celor mai bune metode de tactică şi tehnică criminalistică şi de psihologie judiciară.07.05.20202Bucuresti20
7151Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare la nivel centralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de judecători şi procurori, cu competenţe în soluţionarea cauzelor penale. Seminarul are ca obiectiv reliefarea aspectelor controversate, precum şi crearea unei practici unitare în acest domeniu, prin identificarea şi dezbaterea aspectelor soluţionate diferit în cadrul instanţelor, respectiv parchetelor în materia dreptului penal/dreptului procesual penal. Seminarele vor aborda următoarele teme de interes: • probleme actuale de drept penal general (tratamentul sancționator al pluralității de infracțiuni, prescripția răspunderii penale, aplicarea în timp a legii penale); • probleme actuale de drept penal special (infracțiuni prevăzute în Codul penal ‑ infracțiuni care presupun culpa profesională, infracțiuni contra patrimoniului, infracțiuni la regimul circulației rutiere, infracțiuni contra înfăptuirii justiției etc.); • infracțiuni prevăzute în legi speciale (infracțiuni la regimul proprietății intelectuale, infracțiuni la protecția mediului, infracțiuni prevăzute în Codul silvic etc.). De asemenea, vor fi abordate teme de interes din cursul urmăririi penale (etape, actele procurorului, plângerea împotriva actelor și soluțiilor procurorului; camera preliminară/ judecata: nulitatea și excluderea probelor, aspecte procedurale, procedura în cazul recunoașterii vinovăției, căi de atac) și din cadrul executării hotărârilor penale (contestația la executare; schimbări în executarea unor hotărâri; liberarea condiționată).07.05.20202Bucuresti20
7156Abilitati non-juridiceDezvoltare personală si programare neurolingvisticăSeminarul este organizat în cadrul Proiectului "Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 şi este deschis participării judecătorilor, procurorilor, magistraţilor-asistenţi şi personalului din cadrul instituţiilor sistemului judiciar asimilat judecătorilor şi procurorilor. În cadrul seminarului, participanţii vor avea ocazia să identifice, într-un mediu experienţial şi colaborativ, nevoi proprii de dezvoltare a comportamentelor şi abilităţilor în aria profesională şi personală.07.05.20202Braşov20
7196Dreptul muncii şi protecţiei socialeDreptul munciiSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de judecători cu competenţe în soluţionarea cauzelor privind dreptul muncii. Seminarul are ca obiectiv formarea judecătorilor cu competenţe în soluţionarea cauzelor privind dreptul muncii, precum şi crearea unei practici unitare în domeniu, prin identificarea şi dezbaterea aspectelor soluţionate diferit în cadrul instanţelor în aceasta materie.07.05.20202Bucuresti20
7202Etică şi deontologieEtică și deontologie Seminarul este organizat în cadrul Proiectului "Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 şi este deschis participării unui număr de 20 de judecători și procurori. În cadrul seminarului, participanţii vor avea ocazia să identifice elementele specifice ale abaterilor disciplinare prevăzute de lege, precum şi standardele de conduită profesională necesară judecătorilor şi procurorilor în desfăşurarea activităţilor, în conformitate cu onoarea şi demnitatea profesiei.07.05.20202Bucuresti20
7008Drept penalAdministrarea probatoriului în cauzele penaleSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de judecători şi procurori, cu competenţe în soluţionarea cauzelor penale. Obiectivul seminarului este acela de a crea practici unitare în procesul de administrare a probatoriului în cauzele penale, în acord cu normele de procedură penală aplicabile in materia probelor, modalității tehnice de obținere a acestora și soluțiile de bune practici validate in practica judiciară. Seminarele vor aborda următoarele teme de interes: cercetarea la fața locului și percheziția; constatări și expertize; audierea persoanelor; metode speciale de supraveghere; metode speciale de cercetare; probleme de loialitate și legalitate în camera preliminară.11.05.20202Bucuresti20
7014Drept penalConferință cu tema Investigarea criminalității informatice în UEConferința este destinată unui număr de 60 judecători și procurori cu competențe în soluționarea, respectiv instrumentarea cauzelor penale. Alte 10 locuri sunt oferite magistraților străini, prin înscrierea evenimentului în Catalogul Plus al Rețelei Europene de Formare Judiciară (EJTN). În cadrul conferinței vor fi abordate conceptele tehnice și juridice fundamentale legate de criminalitatea informatică și probele în materia infracțiunilor informatice, cu evidențierea bunelor practici dezvoltate în materie. 11.05.20202Bucuresti60
7072Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Iași. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.11.05.20202Iaşi15
7101Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Târgu Mureș. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.11.05.20202Târgu Mureş15
7109Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timisoara. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.11.05.20202Timişoara15
7118Abilitati non-juridiceTehnici de formare a adulțilorSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 16 participanți din rândul formatorilor INM. În cadrul seminarului accentul va fi pus pe aprofundarea cunoștințelor specifice formării adulților (andragogie), dezvoltarea de abilități și atitudini specifice rolului de formator magistrat, exersarea metodelor și tehnicilor de formare a adulților.11.05.20202Bucuresti20
7053Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Constanța. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.14.05.20202Constanta15
7094Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Suceava. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.14.05.20202Suceava15
7106Drept civilNoul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Timișoara. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului civil si Codului de procedură civilă.14.05.20202Timişoara15
7133Drept penalCombaterea coruptiei si a criminalitatii economico-financiareSeminarul este organizat în cadrul Proiectului”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de judecători și procurori care au competențe în soluționarea cauzelor penale. Seminarul are ca obiectiv examinarea problemelor de drept specifice cauzelor privind infracțiuni de corupție și economico-financiare dintr-o dublă perspectivă – juridică și economică – abordând și elemente de extraneitate în procesul de administrare a probatoriului.14.05.20202Bucuresti20
7020Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.18.05.20202Alba Iulia15
7026Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.18.05.20202Bacău15
7041Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.18.05.20202Bucuresti15
7164Drept penalConferință de unificare a practicii judiciare cu tema ”Noul Cod penal. Noul Cod de procedură penală”Evenimentul face parte din seria celor 8 conferinţe de unificare a practicii judiciare organizate în cadrul Proiectului "Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și se adresează unui număr de 60 de practicieni din cadrul sistemului judiciar: judecători specializaţi în materie penală, procurori, magistraţi-asistenţi şi personal din cadrul instituţiilor sistemului judiciar asimilat judecătorilor şi procurorilor. Conferinţa va avea preponderent caracter practic şi va cuprinde dezbateri pe marginea unor instituţii juridice şi dispoziţii legale care au generat sau care sunt susceptibile de a genera practică judiciară neunitară în materie penală.18.05.20202Bucuresti60
7175Drept penalCombaterea criminalitatii informaticeSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de procurori si judecători care soluționează cauze privind infracțiunile informatice. În cadrul seminarului vor fi abordate aspectele teoretice și practice relevante în această materie, particularitățile investigării acestor infracțiuni, aspectele controversate din practică și vor fi evidențiate bunele practici în această materie.18.05.20202Bucuresti20
7054Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.21.05.20202Constanta15
7095Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.21.05.20202Suceava15
7012Abilitati non-juridiceEngleză juridicăSeminarul inclus în Catalogul EJTN Plus este destinat unui număr de 20 judecători de la nivelul judecătoriilor, tribunalelor, curților de apel și Înaltei Curți de Casație și Justiție, specializați în soluționarea cauzelor penale, precum și procurorilor de la parchetele de pe lângă aceste instanțe. Alte 10 locuri vor fi oferite magistraților străini. În raport cu seminarele organizate anterior în materie, vor fi accentuate aspecte mai apropiate de activitatea practică a magistraților, cu orientarea procesului de învățare spre elemente de vocabular care țin de cooperarea judiciară în materie penală. Astfel, agenda va cuprinde în principal elemente de drept european, alături de elemente de drept comparat.25.05.20203Bucuresti20
7033Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brașov. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.25.05.20202Braşov15
7102Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu-Mureș. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.25.05.20202Târgu Mureş15
7161Drept civilConferință de unificare a practicii judiciare cu tema ”Noul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă”Evenimentul face parte din seria celor 8 conferinţe de unificare a practicii judiciare organizate în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și se adresează unui număr de 60 de practicieni din cadrul sistemului judiciar: judecători specializaţi în materie civilă (inclusiv litigii cu profesionişti), magistraţi-asistenţi şi personal din cadrul instituţiilor sistemului judiciar asimilat judecătorilor şi procurorilor. Conferinţa va avea preponderent caracter practic şi va cuprinde dezbateri pe marginea unor instituţii juridice şi dispoziţii legale care au generat sau care sunt susceptibile de a genera practică judiciară neunitară.25.05.20202Bucuresti60
7176Drept penalCombaterea criminalitatii informaticeSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de procurori si judecători care soluționează cauze privind infracțiunile informatice. În cadrul seminarului vor fi abordate aspectele teoretice și practice relevante în această materie, particularitățile investigării acestor infracțiuni, aspectele controversate din practică și vor fi evidențiate bunele practici în această materie.25.05.20202Bucuresti20
7034Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Brașov. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.28.05.20202Braşov15
7063Drept civilNoul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Galați. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului civil si Codului de procedură civilă.28.05.20202Galati15
7134Drept penalTehnici de audiere în procesul penalSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de judecători și procurori care soluționează cauze penale. Seminarul are ca obiectiv dobândirea cunoştinţelor şi a abilităţilor necesare desfăşurării unor audieri eficiente în cadrul procesului penal, cu respectarea normelor procedurale şi aplicarea celor mai bune metode de tactică şi tehnică criminalistică şi de psihologie judiciară.28.05.20202Bucuresti20
7194Drept civilNoul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă - formare la nivel centralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de judecători cu competenţe în soluţionarea cauzelor civile. Seminarul are ca obiectiv reliefarea aspectelor controversate, precum şi crearea unei practici unitare în acest domeniu, prin identificarea şi dezbaterea aspectelor soluţionate diferit în cadrul instanţelor, în materia dreptului civil și procesual civil.28.05.20202Bucuresti20
7048Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Cluj. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.04.06.20202Cluj15
7061Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Craiova. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.04.06.20202Craiova15
7080Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Oradea. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.04.06.20202Oradea15
7049Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.11.06.20202Cluj15
7085Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Piteşti. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.11.06.20202Piteşti15
7017Drept civilNoul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Alba Iulia. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului civil si Codului de procedură civilă.15.06.20202Alba Iulia15
7024Drept civilNoul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Bacău. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului civil si Codului de procedură civilă.15.06.20202Bacău15
7114Abilitati non-juridiceTehnici de formare a adulțilorSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 16 participanți din rândul formatorilor INM. În cadrul seminarului accentul va fi pus pe aprofundarea cunoștințelor specifice formării adulților (andragogie), dezvoltarea de abilități și atitudini specifice rolului de formator magistrat, exersarea metodelor și tehnicilor de formare a adulților.15.06.20202Braşov20
7141Drept penalTehnici de audiere în procesul penalSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de judecători și procurori care soluționează cauze penale. Seminarul are ca obiectiv dobândirea cunoştinţelor şi a abilităţilor necesare desfăşurării unor audieri eficiente în cadrul procesului penal, cu respectarea normelor procedurale şi aplicarea celor mai bune metode de tactică şi tehnică criminalistică şi de psihologie judiciară.15.06.20202Constanta20
7011Drept civil. Raporturile cu profesionistiiInsolvența persoanei juridiceSeminarul este organizat în cadrul Proiectului "Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 şi este destinat unui număr de 20 judecători din cadrul tribunalelor şi curţilor de apel, specializaţi în domeniul insolvenţei. În cadrul seminarului vor fi dezbătute aspecte privind următoarele teme: deschiderea procedurii insolvenţei (participanţii la procedură şi organele care aplică procedura); efectele deschiderii procedurii; stabilirea masei pasive; procedura de reorganizare; falimentul; răspunderea.18.06.20202Constanta20
7069Drept civilNoul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Iași. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului civil si Codului de procedură civilă.18.06.20202Iaşi15
7115Justiţia pentru minoriJustiția pentru minori - aspecte penaleSeminarul este organizat în cadrul Proiectului "Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de judecători şi procurori cu competenţe în soluţionarea cauzelor cu minori în materie penală. Seminarul are ca obiectiv evidențierea elementelor de noutate în soluționarea cauzelor cu minori în materie penală, precum şi crearea unei practici unitare în domeniu, cu accent pe problematica interacțiunii și audierii minorilor implicați în procedurile judiciare.18.06.20202Braşov20
7155Drept penalAdministrarea probatoriului în cauzele penaleSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de judecători şi procurori, cu competenţe în soluţionarea cauzelor penale. Obiectivul seminarului este acela de a crea practici unitare în procesul de administrare a probatoriului în cauzele penale, în acord cu normele de procedură penală aplicabile in materia probelor, modalității tehnice de obținere a acestora și soluțiile de bune practici validate in practica judiciară. Seminarele vor aborda următoarele teme de interes: cercetarea la fața locului și percheziția; constatări și expertize; audierea persoanelor; metode speciale de supraveghere; metode speciale de cercetare; probleme de loialitate și legalitate în camera preliminară.18.06.20202Constanta20
7170Abilitati non-juridiceDezvoltare personală si programare neurolingvisticăSeminarul este organizat în cadrul Proiectului "Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 şi este deschis participării judecătorilor, procurorilor, magistraţilor-asistenţi şi personalului din cadrul instituţiilor sistemului judiciar asimilat judecătorilor şi procurorilor. În cadrul seminarului, participanţii vor avea ocazia să identifice, într-un mediu experienţial şi colaborativ, nevoi proprii de dezvoltare a comportamentelor şi abilităţilor în aria profesională şi personală.18.06.20202Iaşi20
7051Drept civilNoul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Constanța. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului civil si Codului de procedură civilă.22.06.20202Constanta15
7092Drept civilNoul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Suceava. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului civil si Codului de procedură civilă.22.06.20202Suceava15
7021Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.25.06.20202Alba Iulia15
7027Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.25.06.20202Bacău15
7055Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.29.06.20202Constanta15
7096Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.29.06.20202Suceava15
7125Abilitati non-juridiceȘcoala de vară cu tema Etică și dezvoltare personalăEvenimentul este dedicat formării judecătorilor si procurorilor în domeniul eticii şi dezvoltării personale. La acest eveniment vor participa aproximativ 30 de judecători şi procurori precum şi 10 auditori de justiţie. 29.06.20205Valea Prahovei60
7035Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brașov. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.02.07.20202Braşov15
7103Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu-Mureș. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.02.07.20202Târgu Mureş15
7152Drept penalAdministrarea probatoriului în cauzele penaleSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de judecători şi procurori, cu competenţe în soluţionarea cauzelor penale. Obiectivul seminarului este acela de a crea practici unitare în procesul de administrare a probatoriului în cauzele penale, în acord cu normele de procedură penală aplicabile in materia probelor, modalității tehnice de obținere a acestora și soluțiile de bune practici validate in practica judiciară. Seminarele vor aborda următoarele teme de interes: cercetarea la fața locului și percheziția; constatări și expertize; audierea persoanelor; metode speciale de supraveghere; metode speciale de cercetare; probleme de loialitate și legalitate în camera preliminară.02.07.20202Bucuresti20
7135Drept penalRecuperarea prejudiciului infracțiuniiSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 judecători și procurori care soluționează cauze penale. În cadrul seminarului vor fi abordate următoarele teme de interes: aspecte conceptuale și distincții privind prejudiciul și produsul infracțiunii; investigația financiară în procesul penal; cooperare judiciară internațională; măsurile asigurătorii în procesul penal; confiscarea specială și confiscarea extinsă; aspecte controversate din practica judiciară; managementul și valorificarea bunurilor indisponibilizate și a celor confiscate.10.09.20202Bucuresti20
7009Drept penalTehnici de audiere în procesul penalSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de judecători și procurori care soluționează cauze penale. Seminarul are ca obiectiv dobândirea cunoştinţelor şi a abilităţilor necesare desfăşurării unor audieri eficiente în cadrul procesului penal, cu respectarea normelor procedurale şi aplicarea celor mai bune metode de tactică şi tehnică criminalistică şi de psihologie judiciară.17.09.20202Bucuresti20
7022Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Alba Iulia. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.17.09.20202Alba Iulia15
7028Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Bacău. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.17.09.20202Bacău15
7110Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Timișoara. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.17.09.20202Timişoara15
7136Drept penalCombaterea coruptiei si a criminalitatii economico-financiareSeminarul este organizat în cadrul Proiectului”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de judecători și procurori care au competențe în soluționarea cauzelor penale. Seminarul are ca obiectiv examinarea problemelor de drept specifice cauzelor privind infracțiuni de corupție și economico-financiare dintr-o dublă perspectivă – juridică și economică – abordând și elemente de extraneitate în procesul de administrare a probatoriului.17.09.20202Bucuresti20
7168Abilitati non-juridiceDezvoltare personală si programare neurolingvisticăSeminarul este organizat în cadrul Proiectului "Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 şi este deschis participării judecătorilor, procurorilor, magistraţilor-asistenţi şi personalului din cadrul instituţiilor sistemului judiciar asimilat judecătorilor şi procurorilor. În cadrul seminarului, participanţii vor avea ocazia să identifice, într-un mediu experienţial şi colaborativ, nevoi proprii de dezvoltare a comportamentelor şi abilităţilor în aria profesională şi personală.17.09.20202Constanta20
7073Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Iași. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.21.09.20202Iaşi15
7104Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Târgu-Mureș. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.21.09.20202Târgu Mureş15
7162Drept civilConferință de unificare a practicii judiciare cu tema ”Noul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă”Evenimentul face parte din seria celor 8 conferinţe de unificare a practicii judiciare organizate în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și se adresează unui număr de 60 de practicieni din cadrul sistemului judiciar: judecători specializaţi în materie civilă (inclusiv litigii cu profesionişti), magistraţi-asistenţi şi personal din cadrul instituţiilor sistemului judiciar asimilat judecătorilor şi procurorilor. Conferinţa va avea preponderent caracter practic şi va cuprinde dezbateri pe marginea unor instituţii juridice şi dispoziţii legale care au generat sau care sunt susceptibile de a genera practică judiciară neunitară.21.09.20202Bucuresti60
7177Drept penalCombaterea traficului de persoaneSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de procurori si judecători care soluționează cauze privind infracțiunile specifice traficului de persoane. În cadrul seminarului vor fi dezbătute aspectele teoretice și practice relevante, particularitățile investigării acestor infracțiuni, probleme legate de audierea și protecția victimelor și vor fi evidențiate bunele practici în această materie.21.09.20202Bucuresti20
7056Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Constanța. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.24.09.20202Constanta15
7097Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Suceava. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.24.09.20202Suceava15
7147Asistenta in privinta modificarilor legislativeCombaterea violentei in familieSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978, și este destinat unui număr de 20 de judecători şi procurori, cu competenţe în soluţionarea cauzelor privind violenţa domestică. Seminarul are ca obiectiv abordarea elementelor de noutate în materie, precum şi crearea unei practici unitare în acest domeniu, prin identificarea şi dezbaterea aspectelor soluţionate diferit în cadrul instanţelor, respectiv parchetelor în materia violenţei în familie. Seminarele vor fi structurate în sesiuni de formare, cu următoarele teme de interes: conștientizarea fenomenului de violență domestică; ordinul de protecție provizoriu; ordinul de protecție. Elemente procedurale și de fond; infracțiuni de violență domestică și alte infracțiuni asupra membrilor familiei; administrarea probatoriului în cauzele penale; măsuri preventive, individualizarea pedepselor, pedepse complementare, compatibilizarea cu obligațiile ordinului de protecție; ordinele de protecție cu elemente de extraneitate.24.09.20202Bucuresti20
7197Dreptul muncii şi protecţiei socialeDreptul munciiSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de judecători cu competenţe în soluţionarea cauzelor privind dreptul muncii. Seminarul are ca obiectiv formarea judecătorilor cu competenţe în soluţionarea cauzelor privind dreptul muncii, precum şi crearea unei practici unitare în domeniu, prin identificarea şi dezbaterea aspectelor soluţionate diferit în cadrul instanţelor în aceasta materie.24.09.20202Bucuresti20
7199Dreptul Uniunii EuropeneCooperare internațională în materie penalăSeminarul este organizat în cadrul proiectului ”Formarea şi consolidarea capacităţii în sistemul judiciar”, MFN 2014-2021 și este destinat unui număr de 25 participanţi, în principal de la nivelul curților de apel și al tribunalelor, precum și a parchetelor de pe lângă curți de apel și tribunale, din rândul judecătorilor specializaţi în drept penal, procurorilor şi a altor profesionişti din domeniul juridic. În cadrul seminarului vor fi abordate aspectele relevante în materia asistenţei judiciare, a extrădării, a transferării persoanelor condamnate, a transferului de proceduri, și a recunoaşterii hotărârilor, având în vedere legislaţia română cadru în materie precum şi convenţiile multilaterale sau tratatele bilaterale în materia cooperării judiciare internaţionale în materie penală.24.09.20202Bucuresti25
7000Drept administrativ si financiar-fiscalRegulile procedurale aplicabile în litigiile de contencios administrativSeminarul este organizat în cadrul proiectului ”Formarea şi consolidarea capacităţii în sistemul judiciar”, MFN 2014-2021 și este destinat unui număr de 20 participanţi, selectaţi cu precădere din rândul judecătorilor specializaţi în domeniul dreptului administrativ şi financiar-fiscal din cadrul tribunalelor, curţilor de apel şi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Seminarul va avea în vedere aspecte precum competența de judecată în materia contenciosului administrativ, condițiile de exercițiu ale acțiunii în contencios administrativ, judecata în fond și în căile de atac, excepția de nelegalitate, suspendarea executării actului administrativ , executarea silită în materia contenciosului administrativ, dimensiunea europeană a procedurilor administrative și judiciare în această materie.28.09.20202Bucuresti20
7015Drept penalConferință cu tema ”Combaterea corupției în Uniunea Europeană” Conferința se adresează unui număr de 60 de magistrați români: judecători de la nivelul judecătoriilor, tribunalelor, curților de apel și Înaltei Curți de Casație și Justiție, specializați în soluționarea cauzelor penale, precum și procurori de la parchetele de pe lângă aceste instanțe. Alte 10 locuri sunt oferite magistraților străini în cadrul Catalogului Plus al Rețelei Europene de Formare Judiciară (EJTN). În cadrul conferinței vor fi dezbatute aspecte esențiale și controversate din practica judiciară europeană în ceea ce privește infracțiunile de corupție/în legătură cu infracțiunile de corupție.28.09.20202Bucuresti60
7030Drept civilNoul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Brașov. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului civil si Codului de procedură civilă.28.09.20202Braşov15
7067Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Galați În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.28.09.20202Galati15
7119Abilitati non-juridiceTehnici de formare a adulțilorSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 16 participanți din rândul formatorilor INM. În cadrul seminarului accentul va fi pus pe aprofundarea cunoștințelor specifice formării adulților (andragogie), dezvoltarea de abilități și atitudini specifice rolului de formator magistrat, exersarea metodelor și tehnicilor de formare a adulților.28.09.20202Bucuresti20
7126Drept administrativ si financiar-fiscalAchiziții publiceSeminarul este organizat în cadrul proiectului ”Formarea şi consolidarea capacităţii în sistemul judiciar”, MFN 2014-2021 și este destinat unui număr de 20 participanţi din rândul judecătorilor, procurorilor şi altor profesionişti din domeniul juridic, seminarul fiind adresat cu precădere judecătorilor specializaţi în domeniul contenciosului administrativ/achiziţiilor publice. În cadrul seminarului vor fi analizate și dezbătute problemele importante și/sau controversate generate de aplicarea în practică a dispozițiilor legale din domeniul achizițiilor publice, precum și aspectele de noutate din practica CJUE în materie.28.09.20202Bucuresti20
7178Drept penalCombaterea criminalitatii informaticeSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de procurori si judecători care soluționează cauze privind infracțiunile informatice. În cadrul seminarului vor fi abordate aspectele teoretice și practice relevante în această materie, particularitățile investigării acestor infracțiuni, aspectele controversate din practică și vor fi evidențiate bunele practici în această materie.28.09.20202Bucuresti20
7184Dreptul Uniunii EuropeneCooperare internațională în materie civilă - proceduri specialeSeminarul este organizat în cadrul proiectului ”Formarea şi consolidarea capacităţii în sistemul judiciar”, MFN 2014-2021 și este destinat unui număr de 20 participanţi din rândul judecătorilor specializaţi în drept civil, în principal de la nivelul curților de apel și al tribunalelor şi a altor profesionişti din domeniul juridic. 28.09.20202Bucuresti20
7142Justiţia pentru minoriTehnici de audiere a minorilor, în special pentru minorii aparținând etniei romeSeminarul este organizat în cadrul proiectului ”Formarea și consolidarea capacității în sistemul judiciar”, MFN 2014-2021. Fiecare seminar privind tehnicile de intervievare a minorilor, cu precădere a copiilor de etnie romă, este destinat unui număr de aproximativ 25 de judecători, procurori precum și alți profesioniști din domeniul juridic.29.09.20202Bucuresti25
7018Drept civilNoul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Alba Iulia. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului civil si Codului de procedură civilă.01.10.20202Alba Iulia15
7042Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor militari din raza Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.01.10.20202Bucuresti15
7090Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Ploiești. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.01.10.20202Ploieşti15
7143Justiţia pentru minoriTehnici de audiere a minorilor, în special pentru minorii aparținând etniei romeSeminarul este organizat în cadrul proiectului ”Formarea și consolidarea capacității în sistemul judiciar”, MFN 2014-2021. Fiecare seminar privind tehnicile de intervievare a minorilor, cu precădere a copiilor de etnie romă, este destinat unui număr de aproximativ 25 de judecători, procurori precum și alți profesioniști din domeniul juridic.01.10.20202Bucuresti25
7001Drept administrativ si financiar-fiscalProcedura fiscală - în mod special executarea silită fiscală și TVASeminarul este organizat în cadrul proiectului ”Formarea şi consolidarea capacităţii în sistemul judiciar”, MFN 2014-2021 și este destinat unui număr de 20 participanţi, selectaţi cu precădere din rândul judecătorilor specializaţi în domeniul dreptului administrativ şi financiar-fiscal din cadrul tribunalelor, curţilor de apel şi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Seminarul va avea în vedere aspecte precum controlul de legalitate al actelor administrativ-fiscale, sfera de aplicare a Codului de Procedură Fiscală, inspecţia fiscală, TVA, probele şi sarcina probei în litigiile fiscale etc.05.10.20202Bucuresti20
7025Drept civilNoul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Bacău. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului civil si Codului de procedură civilă.05.10.20202Bacău15
7029Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.05.10.20202Bacău15
7046Drept civilNoul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Cluj. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului civil si Codului de procedură civilă.08.10.20202Cluj15
7052Drept civilNoul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Constanța. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului civil si Codului de procedură civilă.08.10.20202Constanta15
7153Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare la nivel centralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de judecători şi procurori, cu competenţe în soluţionarea cauzelor penale. Seminarul are ca obiectiv reliefarea aspectelor controversate, precum şi crearea unei practici unitare în acest domeniu, prin identificarea şi dezbaterea aspectelor soluţionate diferit în cadrul instanţelor, respectiv parchetelor în materia dreptului penal/dreptului procesual penal. Seminarele vor aborda următoarele teme de interes: • probleme actuale de drept penal general (tratamentul sancționator al pluralității de infracțiuni, prescripția răspunderii penale, aplicarea în timp a legii penale); • probleme actuale de drept penal special (infracțiuni prevăzute în Codul penal ‑ infracțiuni care presupun culpa profesională, infracțiuni contra patrimoniului, infracțiuni la regimul circulației rutiere, infracțiuni contra înfăptuirii justiției etc.); • infracțiuni prevăzute în legi speciale (infracțiuni la regimul proprietății intelectuale, infracțiuni la protecția mediului, infracțiuni prevăzute în Codul silvic etc.). De asemenea, vor fi abordate teme de interes din cursul urmăririi penale (etape, actele procurorului, plângerea împotriva actelor și soluțiilor procurorului; camera preliminară/ judecata: nulitatea și excluderea probelor, aspecte procedurale, procedura în cazul recunoașterii vinovăției, căi de atac) și din cadrul executării hotărârilor penale (contestația la executare; schimbări în executarea unor hotărâri; liberarea condiționată).08.10.20202Bucuresti20
7188Drept administrativ si financiar-fiscalSchimb de bune practici în domeniul protecţiei intereselor financiare ale Uniunii Europene în România – abordarea administrativăSeminarul organizat de Departamentul pentru Lupta Antifraudă, are ca obiectiv diseminarea bunelor practici în domeniul protecţiei intereselor financiare ale UE, pentru personalul autorităţilor de management FESI sau al altor instituţii/autorităţi interesate, cu participarea reprezentanţilor DLAF şi a magistraţilor care instrumentează cazuri de nereguli ce afectează interesele financiare ale UE - judecători de la ÎCCJ - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, din cadrul Curţilor de Apel – Secţia de contencios administrativ şi procurori din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie. La seminar vor participa 10 judecători şi 5 procurori.08.10.20202Bucuresti15
7195Drept civilNoul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă - formare la nivel centralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de judecători cu competenţe în soluţionarea cauzelor civile. Seminarul are ca obiectiv reliefarea aspectelor controversate, precum şi crearea unei practici unitare în acest domeniu, prin identificarea şi dezbaterea aspectelor soluţionate diferit în cadrul instanţelor, în materia dreptului civil și procesual civil.08.10.20202Bucuresti20
7023Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.12.10.20202Alba Iulia15
7057Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.12.10.20202Constanta15
7112Dreptul Uniunii EuropeneJurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene în materia drepturilor fundamentaleSeminarul este organizat în cadrul proiectului ”Formarea şi consolidarea capacităţii în sistemul judiciar”, MFN 2014-2021 și este destinat unui număr de 25 participanţi din rândul judecătorilor, procurorilor, precum și altor profesioniști din domeniul juridic. Seminarul va fi axat pe nevoile de formare identificate la nivelul sistemului judiciar român și în jurisprudența recentă a CJUE, accentul urmând a fi pus pe materia drepturilor fundamentale. 12.10.20202Bucuresti25
7137Drept penalRecuperarea prejudiciului infracțiuniiSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 judecători și procurori care soluționează cauze penale. În cadrul seminarului vor fi abordate următoarele teme de interes: aspecte conceptuale și distincții privind prejudiciul și produsul infracțiunii; investigația financiară în procesul penal; cooperare judiciară internațională; măsurile asigurătorii în procesul penal; confiscarea specială și confiscarea extinsă; aspecte controversate din practica judiciară; managementul și valorificarea bunurilor indisponibilizate și a celor confiscate.12.10.20202Bucuresti20
7179Drept penalCombaterea criminalitatii informaticeSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de procurori si judecători care soluționează cauze privind infracțiunile informatice. În cadrul seminarului vor fi abordate aspectele teoretice și practice relevante în această materie, particularitățile investigării acestor infracțiuni, aspectele controversate din practică și vor fi evidențiate bunele practici în această materie.12.10.20202Bucuresti20
7002Drept administrativ si financiar-fiscalRegulile procedurale aplicabile în litigiile de contencios administrativSeminarul este organizat în cadrul proiectului ”Formarea şi consolidarea capacităţii în sistemul judiciar”, MFN 2014-2021 și este destinat unui număr de 20 participanţi, selectaţi cu precădere din rândul judecătorilor specializaţi în domeniul dreptului administrativ şi financiar-fiscal din cadrul tribunalelor, curţilor de apel şi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Seminarul va avea în vedere aspecte precum competența de judecată în materia contenciosului administrativ, condițiile de exercițiu ale acțiunii în contencios administrativ, judecata în fond și în căile de atac, excepția de nelegalitate, suspendarea executării actului administrativ , executarea silită în materia contenciosului administrativ, dimensiunea europeană a procedurilor administrative și judiciare în această materie.15.10.20202Bucuresti20
7036Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brașov. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.15.10.20202Braşov15
7098Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.15.10.20202Suceava15
7171Abilitati non-juridiceDezvoltare personală si programare neurolingvisticăSeminarul este organizat în cadrul Proiectului "Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 şi este deschis participării judecătorilor, procurorilor, magistraţilor-asistenţi şi personalului din cadrul instituţiilor sistemului judiciar asimilat judecătorilor şi procurorilor. În cadrul seminarului, participanţii vor avea ocazia să identifice, într-un mediu experienţial şi colaborativ, nevoi proprii de dezvoltare a comportamentelor şi abilităţilor în aria profesională şi personală.15.10.20202Timişoara20
7185Dreptul Uniunii EuropeneCooperare internațională în materie civilăSeminarul este organizat în cadrul proiectului ”Formarea şi consolidarea capacităţii în sistemul judiciar”, MFN 2014-2021 și este destinat unui număr de 25 participanţi din rândul judecătorilor specializaţi în drept civil , în principal de la nivelul curților de apel și al tribunalelor şi a altor profesionişti din domeniul juridic. În cadrul seminarului vor fi abordate aspectele relevante legate de notificarea și comunicarea actelor judiciare şi extrajudiciare în străinătate, obţinerea de probe în străinătate în materie civilă şi comercială, accesul internaţional la justiţie, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în străinătate, protecţia internaţională a minorilor, supralegalizarea/aplicarea apostilei actelor oficiale române pentru a-şi produce efectele în străinătate.15.10.20202Bucuresti25
7031Drept civilNoul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Brașov. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului civil si Codului de procedură civilă.19.10.20202Braşov15
7100Drept civilNoul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Târgu Mureș. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului civil si Codului de procedură civilă.19.10.20202Târgu Mureş15
7165Drept penalConferință de unificare a practicii judiciare cu tema ”Noul Cod penal. Noul Cod de procedură penală”Evenimentul face parte din seria celor 8 conferinţe de unificare a practicii judiciare organizate în cadrul Proiectului "Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și se adresează unui număr de 60 de practicieni din cadrul sistemului judiciar: judecători specializaţi în materie penală, procurori, magistraţi-asistenţi şi personal din cadrul instituţiilor sistemului judiciar asimilat judecătorilor şi procurorilor. Conferinţa va avea preponderent caracter practic şi va cuprinde dezbateri pe marginea unor instituţii juridice şi dispoziţii legale care au generat sau care sunt susceptibile de a genera practică judiciară neunitară în materie penală.19.10.20202Bucuresti60
7203Etică şi deontologieEtică și deontologie Seminarul este organizat în cadrul Proiectului "Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 şi este deschis participării unui număr de 20 de judecători și procurori. În cadrul seminarului, participanţii vor avea ocazia să identifice elementele specifice ale abaterilor disciplinare prevăzute de lege, precum şi standardele de conduită profesională necesară judecătorilor şi procurorilor în desfăşurarea activităţilor, în conformitate cu onoarea şi demnitatea profesiei.19.10.20202Bucuresti20
7064Drept civilNoul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Galați. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului civil si Codului de procedură civilă.22.10.20202Galati15
7093Drept civilNoul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Suceava. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului civil si Codului de procedură civilă.22.10.20202Suceava15
7120Abilitati non-juridiceTehnici de formare a adulțilorSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 16 participanți din rândul formatorilor INM. În cadrul seminarului accentul va fi pus pe aprofundarea cunoștințelor specifice formării adulților (andragogie), dezvoltarea de abilități și atitudini specifice rolului de formator magistrat, exersarea metodelor și tehnicilor de formare a adulților.22.10.20202Bucuresti20
7138Drept penalRecuperarea prejudiciului infracțiuniiSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 judecători și procurori care soluționează cauze penale. În cadrul seminarului vor fi abordate următoarele teme de interes: aspecte conceptuale și distincții privind prejudiciul și produsul infracțiunii; investigația financiară în procesul penal; cooperare judiciară internațională; măsurile asigurătorii în procesul penal; confiscarea specială și confiscarea extinsă; aspecte controversate din practica judiciară; managementul și valorificarea bunurilor indisponibilizate și a celor confiscate.22.10.20202Bucuresti20
7190CEDOJurisprudenta CEDO - aspecte civileSeminarul este organizat în cadrul proiectului ”Formarea şi consolidarea capacităţii în sistemul judiciar”, MFN 2014-2021 și este destinat unui număr de 25 participanţi din rândul judecătorilor, procurorilor precum şi altor profesionişti din domeniul juridic. Seminarul are ca obiectiv identificarea standardelor europene în materia drepturilor fundamentale ale omului in sfera dreptului civil și aplicarea acestora în dreptul intern.22.10.20202Bucuresti25
7074Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.26.10.20202Iaşi15
7076Drept civilNoul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Oradea. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului civil si Codului de procedură civilă.26.10.20202Oradea15
7180Drept penalCombaterea traficului de droguriSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de procurori si judecători care soluționează cauze privind infracțiunile specifice traficului și consumului ilicit de droguri. În cadrul seminarului vor fi dezbătute aspectele teoretice și practice relevante, particularitățile investigării acestor infracțiuni și vor fi evidențiate bunele practici în această materie.26.10.20202Bucuresti20
7006Drept civil. Raporturile cu profesionistiiInsolvența persoanei juridiceSeminarul este organizat în cadrul Proiectului "Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 şi este destinat unui număr de 20 judecători din cadrul tribunalelor şi curţilor de apel, specializaţi în domeniul insolvenţei. În cadrul seminarului vor fi dezbătute aspecte privind următoarele teme: deschiderea procedurii insolvenţei (participanţii la procedură şi organele care aplică procedura); efectele deschiderii procedurii; stabilirea masei pasive; procedura de reorganizare; falimentul; răspunderea.29.10.20202Bucuresti20
7050Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.29.10.20202Cluj15
7105Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu-Mureș. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.29.10.20202Târgu Mureş15
7127Drept administrativ si financiar-fiscalAchiziții publiceSeminarul este organizat în cadrul proiectului ”Formarea şi consolidarea capacităţii în sistemul judiciar”, MFN 2014-2021 și este destinat unui număr de 20 participanţi din rândul judecătorilor, procurorilor şi altor profesionişti din domeniul juridic, seminarul fiind adresat cu precădere judecătorilor specializaţi în domeniul contenciosului administrativ/achiziţiilor publice. În cadrul seminarului vor fi analizate și dezbătute problemele importante și/sau controversate generate de aplicarea în practică a dispozițiilor legale din domeniul achizițiilor publice, precum și aspectele de noutate din practica CJUE în materie.29.10.20202Bucuresti20
7148Asistenta in privinta modificarilor legislativeCombaterea violentei in familieSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978, și este destinat unui număr de 20 de judecători şi procurori, cu competenţe în soluţionarea cauzelor privind violenţa domestică. Seminarul are ca obiectiv abordarea elementelor de noutate în materie, precum şi crearea unei practici unitare în acest domeniu, prin identificarea şi dezbaterea aspectelor soluţionate diferit în cadrul instanţelor, respectiv parchetelor în materia violenţei în familie. Seminarele vor fi structurate în sesiuni de formare, cu următoarele teme de interes: conștientizarea fenomenului de violență domestică; ordinul de protecție provizoriu; ordinul de protecție. Elemente procedurale și de fond; infracțiuni de violență domestică și alte infracțiuni asupra membrilor familiei; administrarea probatoriului în cauzele penale; măsuri preventive, individualizarea pedepselor, pedepse complementare, compatibilizarea cu obligațiile ordinului de protecție; ordinele de protecție cu elemente de extraneitate.29.10.20202Bucuresti20
7068Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.02.11.20202Galati15
7081Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.02.11.20202Oradea15
7163Drept civilConferință de unificare a practicii judiciare cu tema ”Noul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă”Evenimentul face parte din seria celor 8 conferinţe de unificare a practicii judiciare organizate în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și se adresează unui număr de 60 de practicieni din cadrul sistemului judiciar: judecători specializaţi în materie civilă (inclusiv litigii cu profesionişti), magistraţi-asistenţi şi personal din cadrul instituţiilor sistemului judiciar asimilat judecătorilor şi procurorilor. Conferinţa va avea preponderent caracter practic şi va cuprinde dezbateri pe marginea unor instituţii juridice şi dispoziţii legale care au generat sau care sunt susceptibile de a genera practică judiciară neunitară.02.11.20202Bucuresti60
7144Justiţia pentru minoriTehnici de audiere a minorilor, în special pentru minorii aparținând etniei romeSeminarul este organizat în cadrul proiectului ”Formarea și consolidarea capacității în sistemul judiciar”, MFN 2014-2021. Fiecare seminar privind tehnicile de intervievare a minorilor, cu precădere a copiilor de etnie romă, este destinat unui număr de aproximativ 25 de judecători, procurori precum și alți profesioniști din domeniul juridic.03.11.20202Bucuresti25
7003Drept administrativ si financiar-fiscalProcedura fiscală - în mod special executarea silită fiscală și TVASeminarul este organizat în cadrul proiectului ”Formarea şi consolidarea capacităţii în sistemul judiciar”, MFN 2014-2021 și este destinat unui număr de 20 participanţi, selectaţi cu precădere din rândul judecătorilor specializaţi în domeniul dreptului administrativ şi financiar-fiscal din cadrul tribunalelor, curţilor de apel şi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Seminarul va avea în vedere aspecte precum controlul de legalitate al actelor administrativ-fiscale, sfera de aplicare a Codului de Procedură Fiscală, inspecţia fiscală, TVA, probele şi sarcina probei în litigiile fiscale etc.05.11.20202Bucuresti20
7058Drept civilNoul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Craiova. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului civil si Codului de procedură civilă.05.11.20202Craiova15
7107Drept civilNoul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Timișoara. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului civil si Codului de procedură civilă.05.11.20202Timişoara15
7123Justiţia pentru minoriJustiția pentru minori - aspecte civileSeminarul este organizat în cadrul Proiectului "Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de judecători şi procurori cu competenţe în soluţionarea cauzelor cu minori, aspecte civile. Seminarul are ca obiectiv evidențierea elementelor de noutate în soluționarea cauzelor cu minori în materie civilă, precum şi crearea unei practici unitare în domeniu, cu accent pe problematica interacțiunii și audierii minorilor implicați în procedurile judiciare.05.11.20202Bucuresti20
7145Justiţia pentru minoriTehnici de audiere a minorilor, în special pentru minorii aparținând etniei romeSeminarul este organizat în cadrul proiectului ”Formarea și consolidarea capacității în sistemul judiciar”, MFN 2014-2021. Fiecare seminar privind tehnicile de intervievare a minorilor, cu precădere a copiilor de etnie romă, este destinat unui număr de aproximativ 25 de judecători, procurori precum și alți profesioniști din domeniul juridic..05.11.20202Bucuresti25
7016Justiţia pentru minoriConferință cu tema ”Interacțiunea cu minorii în timpul procedurilor judiciare. Particularități”Conferința este destinată unui număr de 60 de judecători și procurori români, alte 10 locuri fiind oferite magistraților străini în cadrul Catalogului Plus al Rețelei Europene de Formare Judiciară (EJTN). În cadrul conferinței vor fi abordate, din perspectivă non-juridică, particularitățile interacțiunii cu minorii în timpul procedurilor judiciare. Accentul va fi pus pe psihologia copilului, pe modul de interpretare și de gestionare a reacțiilor copilului, pe tehnicile profesionale privind interacțiunea cu minorii, din perspectivă interdisciplinară.09.11.20202Bucuresti60
7082Drept civilNoul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Pitești. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului civil si Codului de procedură civilă.09.11.20202Piteşti15
7121Abilitati non-juridiceTehnici de formare a adulțilorSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 16 participanți din rândul formatorilor INM. În cadrul seminarului accentul va fi pus pe aprofundarea cunoștințelor specifice formării adulților (andragogie), dezvoltarea de abilități și atitudini specifice rolului de formator magistrat, exersarea metodelor și tehnicilor de formare a adulților.09.11.20202Bucuresti20
7128Drept administrativ si financiar-fiscalAchiziții publiceSeminarul este organizat în cadrul proiectului ”Formarea şi consolidarea capacităţii în sistemul judiciar”, MFN 2014-2021 și este destinat unui număr de 20 participanţi din rândul judecătorilor, procurorilor şi altor profesionişti din domeniul juridic, seminarul fiind adresat cu precădere judecătorilor specializaţi în domeniul contenciosului administrativ/achiziţiilor publice. În cadrul seminarului vor fi analizate și dezbătute problemele importante și/sau controversate generate de aplicarea în practică a dispozițiilor legale din domeniul achizițiilor publice, precum și aspectele de noutate din practica CJUE în materie.09.11.20202Bucuresti20
7181Drept penalCombaterea criminalitatii informaticeSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de procurori si judecători care soluționează cauze privind infracțiunile informatice. În cadrul seminarului vor fi abordate aspectele teoretice și practice relevante în această materie, particularitățile investigării acestor infracțiuni, aspectele controversate din practică și vor fi evidențiate bunele practici în această materie.09.11.20202Bucuresti20
7007Drept civil. Raporturile cu profesionistiiInsolvența persoanei juridiceSeminarul este organizat în cadrul Proiectului "Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 şi este destinat unui număr de 20 judecători din cadrul tribunalelor şi curţilor de apel, specializaţi în domeniul insolvenţei. În cadrul seminarului vor fi dezbătute aspecte privind următoarele teme: deschiderea procedurii insolvenţei (participanţii la procedură şi organele care aplică procedura); efectele deschiderii procedurii; stabilirea masei pasive; procedura de reorganizare; falimentul; răspunderea.12.11.20202Bucuresti20
7062Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.12.11.20202Craiova15
7087Drept civilNoul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Ploiești. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului civil si Codului de procedură civilă.12.11.20202Ploieşti15
7186Dreptul Uniunii EuropeneCooperare internațională în materie civilă - proceduri specialeSeminarul este organizat în cadrul proiectului ”Formarea şi consolidarea capacităţii în sistemul judiciar”, MFN 2014-2021 și este destinat unui număr de 20 participanţi din rândul judecătorilor specializaţi în drept civil, în principal de la nivelul curților de apel și al tribunalelor şi a altor profesionişti din domeniul juridic. 12.11.20202Bucuresti20
7191CEDOJurisprudenta CEDO - aspecte penaleSeminarul este organizat în cadrul proiectului ”Formarea şi consolidarea capacităţii în sistemul judiciar”, MFN 2014-2021 și este destinat unui număr de 25 participanţi din rândul judecătorilor, procurorilor precum şi altor profesionişti din domeniul juridic. Seminarul are ca obiectiv identificarea standardelor europene în materia drepturilor fundamentale ale omului in sfera dreptului penal și aplicarea acestora în dreptul intern.12.11.20202Bucuresti25
7204Etică şi deontologieEtică și deontologie Seminarul este organizat în cadrul Proiectului "Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 şi este deschis participării unui număr de 20 de judecători și procurori. În cadrul seminarului, participanţii vor avea ocazia să identifice elementele specifice ale abaterilor disciplinare prevăzute de lege, precum şi standardele de conduită profesională necesară judecătorilor şi procurorilor în desfăşurarea activităţilor, în conformitate cu onoarea şi demnitatea profesiei.12.11.20202Bucuresti20
7043Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.16.11.20202Bucuresti15
7086Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Pitești. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.16.11.20202Piteşti15
7166Drept penalConferință de unificare a practicii judiciare cu tema ”Noul Cod penal. Noul Cod de procedură penală”Evenimentul face parte din seria celor 8 conferinţe de unificare a practicii judiciare organizate în cadrul Proiectului "Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și se adresează unui număr de 60 de practicieni din cadrul sistemului judiciar: judecători specializaţi în materie penală, procurori, magistraţi-asistenţi şi personal din cadrul instituţiilor sistemului judiciar asimilat judecătorilor şi procurorilor. Conferinţa va avea preponderent caracter practic şi va cuprinde dezbateri pe marginea unor instituţii juridice şi dispoziţii legale care au generat sau care sunt susceptibile de a genera practică judiciară neunitară în materie penală.16.11.20202Bucuresti60
7005Abilitati non-juridiceMetodologia actului de justitieSeminarul este organizat în cadrul Proiectului "Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 şi este destinat judecătorilor specializați în materie civilă/ comercială/administrativă/a litigiilor de muncă, cu precădere celor aflați la început de carieră. În cadrul seminarului vor fi dezbătute aspecte privind următoarele teme de interes: strategia instrumentării unui dosar în materie civilă; administrarea probelor (optimizare, dificultăți, provocări actuale); tehnica redactării hotărârii judecătorești în materie civilă; provocări actuale în desfășurarea procesului civil (cereri și situații atipice).19.11.20202Bucuresti20
7038Drept civilNoul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel București. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului civil si Codului de procedură civilă.19.11.20202Bucuresti15
7111Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.19.11.20202Timişoara15
7139Drept penalRecuperarea prejudiciului infracțiuniiSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 judecători și procurori care soluționează cauze penale. În cadrul seminarului vor fi abordate următoarele teme de interes: aspecte conceptuale și distincții privind prejudiciul și produsul infracțiunii; investigația financiară în procesul penal; cooperare judiciară internațională; măsurile asigurătorii în procesul penal; confiscarea specială și confiscarea extinsă; aspecte controversate din practica judiciară; managementul și valorificarea bunurilor indisponibilizate și a celor confiscate.19.11.20202Bucuresti20
7154Drept penalAdministrarea probatoriului în cauzele penaleSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de judecători şi procurori, cu competenţe în soluţionarea cauzelor penale. Obiectivul seminarului este acela de a crea practici unitare în procesul de administrare a probatoriului în cauzele penale, în acord cu normele de procedură penală aplicabile in materia probelor, modalității tehnice de obținere a acestora și soluțiile de bune practici validate in practica judiciară. Seminarele vor aborda următoarele teme de interes: cercetarea la fața locului și percheziția; constatări și expertize; audierea persoanelor; metode speciale de supraveghere; metode speciale de cercetare; probleme de loialitate și legalitate în camera preliminară.19.11.20202Bucuresti20
7158Abilitati non-juridiceDezvoltare personală si programare neurolingvisticăSeminarul este organizat în cadrul Proiectului "Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 şi este deschis participării judecătorilor, procurorilor, magistraţilor-asistenţi şi personalului din cadrul instituţiilor sistemului judiciar asimilat judecătorilor şi procurorilor. În cadrul seminarului, participanţii vor avea ocazia să identifice, într-un mediu experienţial şi colaborativ, nevoi proprii de dezvoltare a comportamentelor şi abilităţilor în aria profesională şi personală.19.11.20202Bucuresti20
7013Abilitati non-juridiceEngleză juridicăSeminarul inclus în Catalogul EJTN este destinat unui număr de 20 judecători de la nivelul judecătoriilor, tribunalelor, curților de apel și Înaltei Curți de Casație și Justiție specializați în soluționarea cauzelor civile sau comerciale. Alte 10 locuri vor fi oferite magistraților străini. În raport cu seminarele organizate anterior în materie, vor fi accentuate aspecte mai apropiate de activitatea practică a magistraților, cu orientarea procesului de învățare spre elemente de vocabular care țin de cooperarea judiciară în materie civilă. Astfel, agenda va cuprinde în principal elemente de drept european, alături de elemente de drept comparat.23.11.20203Bucuresti20
7044Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare judecători militari Curtea Militară de Apel la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978, INM și este dedicat exclusiv judecătorilor militari din raza Curţii Militare de Apel. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală. 23.11.20202Bucuresti15
7070Drept civilNoul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Iași. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului civil si Codului de procedură civilă.23.11.20202Iaşi15
7182Drept penalCombaterea traficului de persoaneSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de procurori si judecători care soluționează cauze privind infracțiunile specifice traficului de persoane. În cadrul seminarului vor fi dezbătute aspectele teoretice și practice relevante, particularitățile investigării acestor infracțiuni, probleme legate de audierea și protecția victimelor și vor fi evidențiate bunele practici în această materie.23.11.20202Bucuresti20
7200Dreptul Uniunii EuropeneCooperare internațională în materie penalăSeminarul este organizat în cadrul proiectului ”Formarea şi consolidarea capacităţii în sistemul judiciar”, MFN 2014-2021 și este destinat unui număr de 25 participanţi, în principal de la nivelul curților de apel și al tribunalelor, precum și a parchetelor de pe lângă curți de apel și tribunale, din rândul judecătorilor specializaţi în drept penal, procurorilor şi a altor profesionişti din domeniul juridic. În cadrul seminarului vor fi abordate aspectele relevante în materia asistenţei judiciare, a extrădării, a transferării persoanelor condamnate, a transferului de proceduri, și a recunoaşterii hotărârilor, având în vedere legislaţia română cadru în materie precum şi convenţiile multilaterale sau tratatele bilaterale în materia cooperării judiciare internaţionale în materie penală.23.11.20202Bucuresti25
7091Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.26.11.20202Ploieşti15
7113Dreptul Uniunii EuropeneJurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene în materia drepturilor fundamentaleSeminarul este organizat în cadrul proiectului ”Formarea şi consolidarea capacităţii în sistemul judiciar”, MFN 2014-2021 și este destinat unui număr de 25 participanţi din rândul judecătorilor, procurorilor, precum și altor profesioniști din domeniul juridic. Seminarul va fi axat pe nevoile de formare identificate la nivelul sistemului judiciar român și în jurisprudența recentă a CJUE, accentul urmând a fi pus pe materia drepturilor fundamentale. 26.11.20202Bucuresti25
7198Dreptul muncii şi protecţiei socialeDreptul munciiSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de judecători cu competenţe în soluţionarea cauzelor privind dreptul muncii. Seminarul are ca obiectiv formarea judecătorilor cu competenţe în soluţionarea cauzelor privind dreptul muncii, precum şi crearea unei practici unitare în domeniu, prin identificarea şi dezbaterea aspectelor soluţionate diferit în cadrul instanţelor în aceasta materie.26.11.20202Bucuresti20
7149Asistenta in privinta modificarilor legislativeCombaterea violentei in familieSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978, și este destinat unui număr de 20 de judecători şi procurori, cu competenţe în soluţionarea cauzelor privind violenţa domestică. Seminarul are ca obiectiv abordarea elementelor de noutate în materie, precum şi crearea unei practici unitare în acest domeniu, prin identificarea şi dezbaterea aspectelor soluţionate diferit în cadrul instanţelor, respectiv parchetelor în materia violenţei în familie. Seminarele vor fi structurate în sesiuni de formare, cu următoarele teme de interes: conștientizarea fenomenului de violență domestică; ordinul de protecție provizoriu; ordinul de protecție. Elemente procedurale și de fond; infracțiuni de violență domestică și alte infracțiuni asupra membrilor familiei; administrarea probatoriului în cauzele penale; măsuri preventive, individualizarea pedepselor, pedepse complementare, compatibilizarea cu obligațiile ordinului de protecție; ordinele de protecție cu elemente de extraneitate.03.12.20202Bucuresti20
7010Drept penalTehnici de audiere în procesul penalSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de judecători și procurori care soluționează cauze penale. Seminarul are ca obiectiv dobândirea cunoştinţelor şi a abilităţilor necesare desfăşurării unor audieri eficiente în cadrul procesului penal, cu respectarea normelor procedurale şi aplicarea celor mai bune metode de tactică şi tehnică criminalistică şi de psihologie judiciară.07.12.20202Bucuresti20
7124Abilitati non-juridiceTehnici de formare a adulțilorSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 16 participanți din rândul formatorilor INM. În cadrul seminarului accentul va fi pus pe aprofundarea cunoștințelor specifice formării adulților (andragogie), dezvoltarea de abilități și atitudini specifice rolului de formator magistrat, exersarea metodelor și tehnicilor de formare a adulților.07.12.20202Bucuresti20
7167Drept penalConferință de unificare a practicii judiciare cu tema ”Noul Cod penal. Noul Cod de procedură penală”Evenimentul face parte din seria celor 8 conferinţe de unificare a practicii judiciare organizate în cadrul Proiectului "Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și se adresează unui număr de 60 de practicieni din cadrul sistemului judiciar: judecători specializaţi în materie penală, procurori, magistraţi-asistenţi şi personal din cadrul instituţiilor sistemului judiciar asimilat judecătorilor şi procurorilor. Conferinţa va avea preponderent caracter practic şi va cuprinde dezbateri pe marginea unor instituţii juridice şi dispoziţii legale care au generat sau care sunt susceptibile de a genera practică judiciară neunitară în materie penală.07.12.20202Bucuresti60
7183Drept penalCombaterea criminalitatii informaticeSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de procurori si judecători care soluționează cauze privind infracțiunile informatice. În cadrul seminarului vor fi abordate aspectele teoretice și practice relevante în această materie, particularitățile investigării acestor infracțiuni, aspectele controversate din practică și vor fi evidențiate bunele practici în această materie.07.12.20202Bucuresti20
7192CEDOJurisprudenta CEDO - aspecte penaleSeminarul este organizat în cadrul proiectului ”Formarea şi consolidarea capacităţii în sistemul judiciar”, MFN 2014-2021 și este destinat unui număr de 25 participanţi din rândul judecătorilor, procurorilor precum şi altor profesionişti din domeniul juridic. Seminarul are ca obiectiv identificarea standardelor europene în materia drepturilor fundamentale ale omului in sfera dreptului penal și aplicarea acestora în dreptul intern.07.12.20202Bucuresti25
7205Etică şi deontologieEtică și deontologie Seminarul este organizat în cadrul Proiectului "Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 şi este deschis participării unui număr de 20 de judecători și procurori. În cadrul seminarului, participanţii vor avea ocazia să identifice elementele specifice ale abaterilor disciplinare prevăzute de lege, precum şi standardele de conduită profesională necesară judecătorilor şi procurorilor în desfăşurarea activităţilor, în conformitate cu onoarea şi demnitatea profesiei.07.12.20202Bucuresti20
7140Drept penalRecuperarea prejudiciului infracțiuniiSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 judecători și procurori care soluționează cauze penale. În cadrul seminarului vor fi abordate următoarele teme de interes: aspecte conceptuale și distincții privind prejudiciul și produsul infracțiunii; investigația financiară în procesul penal; cooperare judiciară internațională; măsurile asigurătorii în procesul penal; confiscarea specială și confiscarea extinsă; aspecte controversate din practica judiciară; managementul și valorificarea bunurilor indisponibilizate și a celor confiscate.10.12.20202Bucuresti20
7193CEDOJurisprudenta CEDO - aspecte civileSeminarul este organizat în cadrul proiectului ”Formarea şi consolidarea capacităţii în sistemul judiciar”, MFN 2014-2021 și este destinat unui număr de 25 participanţi din rândul judecătorilor, procurorilor precum şi altor profesionişti din domeniul juridic. Seminarul are ca obiectiv identificarea standardelor europene în materia drepturilor fundamentale ale omului in sfera dreptului civil și aplicarea acestora în dreptul intern.10.12.20202Bucuresti25
7159Abilitati non-juridiceDezvoltare personală si programare neurolingvisticăSeminarul este organizat în cadrul Proiectului "Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 şi este deschis participării judecătorilor, procurorilor, magistraţilor-asistenţi şi personalului din cadrul instituţiilor sistemului judiciar asimilat judecătorilor şi procurorilor. În cadrul seminarului, participanţii vor avea ocazia să identifice, într-un mediu experienţial şi colaborativ, nevoi proprii de dezvoltare a comportamentelor şi abilităţilor în aria profesională şi personală.14.12.20202Bucuresti20
7187Dreptul Uniunii EuropeneCooperare internațională în materie civilăSeminarul este organizat în cadrul proiectului ”Formarea şi consolidarea capacităţii în sistemul judiciar”, MFN 2014-2021 și este destinat unui număr de 25 participanţi din rândul judecătorilor specializaţi în drept civil , în principal de la nivelul curților de apel și al tribunalelor şi a altor profesionişti din domeniul juridic. În cadrul seminarului vor fi abordate aspectele relevante legate de notificarea și comunicarea actelor judiciare şi extrajudiciare în străinătate, obţinerea de probe în străinătate în materie civilă şi comercială, accesul internaţional la justiţie, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în străinătate, protecţia internaţională a minorilor, supralegalizarea/aplicarea apostilei actelor oficiale române pentru a-şi produce efectele în străinătate.17.12.20202Bucuresti25