Comunicat privind seminarul de lucru susținut de domnul prof. Martin KUIJER, membru al Comisiei de la Veneția, in cadrul evenimentului ogranizat de Curtea Constituțională, în colaborare cu Ambasada Regatului Țărilor de Jos și cu sprijinul Institutului Naţional al Magistraturii

În ziua de 28 iunie 2017, Curtea Constituțională, în colaborare cu Ambasada Regatului Țărilor de Jos și cu sprijinul Institutului Naţional al Magistraturii, a organizat un seminar de lucru susținut de domnul prof. Martin KUIJER, membru al Comisiei de la Veneția, având ca tematici principale legătura între dreptul naţional şi cel european, jurisprudenţa recentă a Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. La seminar au participat magistraţi-asistenţi şi personal de specialitate juridică din cadrul Curţii Constituţionale, precum și auditori ai Institutului Naţional al Magistraturii, discuțiile îmbrăcând forma unui dialog activ, structurat în 3 Secțiuni: Opinii recente ale Comisiei de la Veneția și provocările privind statul de drept în Europa; Relația dintre Curtea Europeană a Drepturilor Omului și instanțele naționale: o relație guvernată de principiul subsidiarității; Relația dintre Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Curtea de Justiție a Uniunii Europene; Jurisprudența recentă a Curții Europene a Drepturilor Omului. Mai multe detalii pot fi obtinute la adresa: https://www.ccr.ro/Anul-2017