Concursul sau examenul pentru numirea in functii de conducere a judecatorilor si procurorilor la curtile de apel, tribunale, judecatorii, precum si la parchetele de pe langa acestea – 18 septembrie – 16 decembrie 2015 (data publicare: 18 septembrie 2015)

Anunt priv.concursul sau examenul pt numirea in functii de cond.a jud.si proc. la CA,trib., jud.si la parchetele dpl acestea (18.09.15).PDF.pdf

Citește mai mult