INM
Twitter Facebook Google+ YouTube

Personal de instruire - formatori

În această secțiune se găsesc anunțurile de recrutare personal de instruire (formatori)pentru formarea inițială, formarea continuă și formarea de formatori.

Detalii

ANUNT SELECTIE FORMATOR in cadrul proiectului CU FINANȚARE EUROPEANĂ NERAMBURSABILĂ ” COMBATERA TRAFICULUI DE PERSOANE ȘI A MIGRAȚIEI ÎN CONTEXT EUROPEAN”, COORDONAT DE ASOCIAȚIA PRO REFIGIU DIN ROMÂNIA, PROPUS SPRE FINANȚARE COMISIEI EUROPENE / STRENGTHENING LAWYERS LEGAL KNOWLEDGE AND COOPERATION WITH PROSECUTORS AND JUDGES, TO PROTECT VICTIMS OF HUMAN TRAFFICKING RIGHTS IN THE JUDICIAL PROCEEDINGS – EUROPEAN COMMISSION, JUSTICE PROGRAM JUST/2015/JTRA/AG/EJTR/8686

În ședința sa din 10 noiembrie 2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (în continuare, CSM) a aprobat prin Hotărârea nr. 1196/2015 participarea Institutului Național al Magistraturii (în continuare, INM), în calitate de partener co-beneficiar, fără contribuție financiară, la proiectul cu finanțare europeană nerambursabilă „Combaterea traficului de persoane și a migrației în context european”, coordonat de Asociația Pro Refugiu din România, propus spre finanțare Comisiei Europene. Plenul CSM a reținut că acest proiect are ca scop principal sprijinirea autorităților naționale competente pentru aplicarea în activitatea lor a prevederilor europene privind asistența juridică a victimelor traficului de persoane, solicitanților de azil și refugiaților, atât prin organizarea de cursuri de formare profesională pentru avocați, procurori și judecători, cât și prin dezvoltarea unor relații de cooperare între reprezentanții diferitelor instituții europene prin schimbul de bune practici cu experți în drept din Germania, Suedia și Bulgaria. Temele propuse vor viza infracțiunea de trafic de persoane și infracțiuni conexe, protecția drepturilor victimelor, instrumente legislative internaționale. Pentru desfășurarea acestui proiect, urmează ca INM, în calitate de partener asociat, să îndeplinească următoarele activități: - selecția unui număr de 3-4 formatori, care se vor implica activ în susținerea cursurilor de formare în România și care vor participa la evenimentele organizate în țările partenere; - selecția judecătorilor și procurorilor care vor participa la activitățile proiectului; - participarea la conferințele cu rol de diseminare, organizate în cadrul proiectului.

Anunt selectie experti in cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009- 2014 programul RO 24 -Intarirea capacitatii judiciare si cooperare- Termen: 4 martie 2016

In cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009- 2014, se finanteaza programul RO 24 'Intarirea capacitatii judiciare si cooperare', pentru care Ministerul Justitiei, in calitate de Operator de Program gestioneaza un fond pentru dezvoltarea relatiilor bilaterale din care sunt finantate actiuni comune pentru consolidarea relatiilor intre institutiile sistemului judiciar din Romania si Administratia Nationala a Instantelor din Norvegia si Consiliul Europei, in calitate de parteneri de program. Consiliul Superior al Magistraturii, in calitate de promotor de proiect, urmeaza sa selecteze un al doilea expert roman in vederea participarii la activitatile ce vor fi organizate in cadrul proiectului in perioada urmatoare.
Detalii in fisierul anexat.

Stadiul procedurilor de selectie pentru recrutarea a doi formatori colaboratori la disciplina Engleza juridica - Departamentul de formare initiala

INM anunta declanşarea procedurilor de recrutare pentru ocuparea a doua posturi de formatori colaboratori la disciplina „Engleza juridica” în cadrul Departamentului de formare initiala. Pentru detalii vezi documentul atasat.

Stadiul procedurilor de selectie pentru recrutarea a trei formatori colaboratori in domeniul Criminalistica - Departamentul de formare continua

Institutul National al Magistraturii scoate la concurs 3 posturi de formator colaborator in domeniul Criminalistica.

Copyright © 2013 INM; Realizat de Ionel UDUDEC| Termeni de Utilizare