INM
Twitter Facebook Google+ YouTube

Colaborari cu institutii partenere

În această secțiune se găsesc anunțurile privind oportunitățile de colaborare cu instituțiile partenere (experți în proiecte, detașări în instituții europene etc.)

Detalii

Post vacant de Junior Project Manager - Reteaua Europeana de Formare Judiciara EJTN, Bruxelles

Vă informăm că a fost scos la concurs un loc vacant pentru funcția de Junior Project Manager (Unitatea de Programe) la sediul EJTN din Bruxelles.

Solicitarile pentru acest post trebuie transmise la adresa de e-mail ejtn@ejtn.eu până vineri 30 noiembrie 2018.

Interviurile vor avea loc la începutul lunii decembrie 2018.

Recrutare experti in regim secondment Ucraina si Mali - termen inscriere 23 februarie 2018

Inscrierile se transmit la adresa dru@just.ro

Selectie expert din mediul academic in domeniul cooperarii judiciare internationale in materie civila/dreptul familiei in cadrul proiectului “ Research on the Implementation of Brussels II Regulation in the First Instance Courts of the EU”, finantat de catre Directia Generala Justitie a Comisiei Europene (DG-Justice) (reluare procedura)

Institutul National al Magistraturii, in calitate de Partener, anunta initierea unei proceduri pentru selectia unui expert cadru universitar in vederea participarii acestuia in proiectul “Research on the Implementation of Brussels II Regulation in the First Instance Courts of the EU”, finantat de catre Directia Generala Justitie a Comisiei Europene (DG-Justice).


Proiectul isi propune sa contribuie la implementarea Regulamentului (CE) Nr 2201/2003 privind competenta, recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti in materie matrimoniala si in materia raspunderii parintesti - Bruxelles II si se va derula in perioada noiembrie 2015 - octombrie 2017.

Selectie expert din mediul academic in domeniul cooperarii judiciare internationale in materie civila/dreptul familiei in cadrul proiectului “ Research on the Implementation of Brussels II Regulation in the First Instance Courts of the EU”, finantat de catre Directia Generala Justitie a Comisiei Europene (DG-Justice)

Institutul National al Magistraturii, in calitate de Partener, anunta initierea unei proceduri pentru selectia unui expert cadru universitar in vederea participarii acestuia in proiectul “Research on the Implementation of Brussels II Regulation in the First Instance Courts of the EU”, finantat de catre Directia Generala Justitie a Comisiei Europene (DG-Justice).


Proiectul isi propune sa contribuie la implementarea Regulamentului (CE) Nr 2201/2003 privind competenta, recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti in materie matrimoniala si in materia raspunderii parintesti - Bruxelles II si se va derula in perioada noiembrie 2015 – octombrie 2017.

Procedura de selectie a doi experti in cadrul proiectului JUST/2013/ISEC/DRUGS/AG/6412 “Intarirea cooperarii autoritatilor de aplicare a legii din Uniunea Europeana in domeniul livrarilor supravegheate de droguri – termen 28.08.2015 ora 12,00

Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitatea sa de Coordonator al proiectului JUST/2013/ISEC/DRUGS/AG/6412 “Intarirea cooperarii autoritatilor de aplicare a legii din Uniunea Europeana in domeniul livrarilor supravegheate de droguri”, anunta procedura de selectie a doi experti care sa asigure servicii de cercetare si de dezvoltare si servicii conexe de consultanta pentru toate activitatile proiectului.

Anunt selectie 2 experti in proiectul Ministerului Justitiei -Consolidarea capacitatii sistemului romanesc de probatiune de a furniza servicii eficiente alternative inchisorii- finantat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014

Directia Nationala de Probatiune din cadrul Ministerului Justitiei, ca Promotor de Proiect, in calitate de autoritate contractanta, anunta initierea unei proceduri pentru selectia a doi experti in vederea derularii a 10 sesiuni de formare pentru aproximativ 300 de participanti (personal de probatiune si magistrati), in scopul promovarii noilor prevederi legale in domeniul executarii pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare, sub coordonarea serviciilor de probatiune, in proiectul pre-definit „Consolidarea capacitatii sistemului romanesc de probatiune de a furniza servicii eficiente alternative inchisorii”, programul RO 23 „Servicii corectionale, inclusiv sanctiuni non-privative de libertate”, finantat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

Reluare selectie 1 expert proiect JUST/2013/JCIV/AG/4634 - Exercitii practice pentru implementarea instrumentelor de cooperare judiciara in materie civila si comerciala

Consiliul Superior al Magistraturii, in calitate de coordonator al proiectului JUST/2013/JCIV/AG/4634 - “Exercitii practice pentru implementarea instrumentelor de cooperare judiciara in materie civila si comerciala”, in cooperare cu Institutul National al Magistraturii, anunta reluarea procedurii de selectie a unui expert formator pentru 3 seminarii in materia cooperarii judiciare internationale in materie civila si conferinta finala care vor fi organizate in cadrul proiectului.

Rezultate selectie experti proiect JUST/2013/JPEN/AG/4496 - Drepturile procedurale in dreptul penal al Uniunii Europene

Consiliul Superior al Magistraturii, in calitate de coordonator al proiectului JUST/2013/JPEN/AG/4496- “Drepturile procedurale in dreptul penal al Uniunii Europene”, in cooperare cu Institutul National al Magistraturii, anunta initierea procedurii de selectie a expertilor formatori pentru cele 6 seminarii si conferinta finala care vor fi organizate in cadrul proiectului.

Rezultate selectie experti proiect JUST/2013/JPEN/AG/4495 - Reintegrarea sociala a persoanelor condamnate: o abordare europeana comprehensiva

Consiliul Superior al Magistraturii, in calitate de coordonator al proiectului JUST/2013/JPEN/AG/4495- “Reintegrarea sociala a persoanelor condamnate: o abordare europeana comprehensiva ”, in cooperare cu Institutul National al Magistraturii, anunta initierea procedurii de selectie a expertilor formatori pentru cele 6 seminarii si conferinta finala care vor fi organizate in cadrul proiectului.

Rezultate selectie experti proiect JUST/2013/JCIV/AG/4634 - Exercitii practice pentru implementarea instrumentelor de cooperare judiciara in materie civila si comerciala

Consiliul Superior al Magistraturii, in calitate de coordonator al proiectului JUST/2013/JCIV/AG/4634 - “Exercitii practice pentru implementarea instrumentelor de cooperare judiciara in materie civila si comerciala”, in cooperare cu Institutul National al Magistraturii, anunta initierea procedurii de selectie a expertilor formatori pentru cele 6 seminarii si conferinta finala care vor fi organizate in cadrul proiectului.

Selectie expert in vederea participarii la elaborarea unui studiu privind accesul la justitie al categoriilor vulnerabile, finantat in cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 - termen depunere candidaturi: 5 mai 2014

Anunt privind selectia unui expert in vederea participarii la elaborarea unui studiu privind accesul la justitie al categoriilor vulnerabile, cu accent pe populatia de etnie roma, in cadrul proiectului „Imbunatatirea accesului la justitie. O abordare integrata cu accent pe categoriile vulnerabile/Improving access to justice. An integrated approach with a focus on Roma and other vulnerable groups” finantat in cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.

Apel public la candidaturi in vederea numirii judecatorilor Tribunalului Functiei Publice al Uniunii Europene

Consiliul a decis, prin Decizia 2004/752/CE, Euratom , sa instituie Tribunalul Functiei Publice al Uniunii Europene. Tribunalul, care se adauga Tribunalului Uniunii Europene și are sediul pe langa acesta, exercita in prima instanta competente in litigiile dintre Uniune și agentii acesteia in temeiul articolului 270 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, inclusiv in litigiile dintre orice organ sau organism și personalul acestuia, pentru care competenta este atribuita Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

Mai multe amanunte gasiti in fisierul atasat.

Curtea Unica a Brevetelor - Declansare procedura de preselectie pentru judecatori (legally qualified judges) si experti tehnici (technically qualified judges)

La data de 19 februarie 2013 a fost semnat Acordul cu privire la Curtea Unică în materia Brevetelor (CUB), între cele 25 de state semnatare numărându-se şi România.
În vederea implementării dispoziţiilor Acordului şi a înfiinţării Curţii Unice a Brevetelor a fost constituit un Comitet Pregătitor, având ca atribuţii, între altele, coordonarea procedurii de preselecţie a judecătorilor şi experţilor tehnici care vor fi desemnaţi în cadrul Curţii.
În acest context, Comitetul Pregătitor anunţă declanşarea procedurii de preselecţie în vederea nominalizării pentru poziţiile de judecători (legally qualified judges) şi experţi tehnici (technically qualified judges) în cadrul Curţii.

Pentru detalii privind condiţiile care trebuie îndeplinite de candidaţi, continutul dosarului de candidatura, regulamentul şi etapele procedurii de selecţie, vă rugăm să accesaţi pagina Curţii Unice în materia Brevetelor, la adresa

http://www.unified-patent-court.org/news

Termenul-limită de depunere a dosarelor de candidatură este 15 noiembrie 2013.

Recrutare raportori in cadrul proiectului - „Seminar european pentru practicieni in drept in domeniul drepturilor omului si a strangerii transnationale a materialului probator. Dezvoltarea unei culturi judiciare europene” (Just/2011/JPEN/AG/2944)

Ministerul Justitiei in calitate de autoritate contractanta, recruteaza raportori in cadrul actiunii de cooperare judiciara internationala in materie penala care se va desfasura in perioada 28 - 29 noiembrie 2013, la Bucuresti, in cadrul proiectului „Seminar european pentru practicieni in drept in domeniul drepturilor omului si a strangerii transnationale a materialului probator. Dezvoltarea unei culturi judiciare europene” (Just/2011/JPEN/AG/2944), finantat de Comisia Europeana prin Programul Justitie Penala. Actele necesare se depun conform specificatiilor tehnice anexate.
TERMEN: 30 septembrie 2013, orele 12.00.

Cerere de oferta proiect informatic de anonimizare a hotararilor judecatoresti

Institutul National al Magistraturii, membru fondator al Institutul Roman pentru Informatii Juridice – Romanian Legal Information Institute-ROLII publica invitatia adresata tuturor celor interesati de realizarea in parteneriat a unui proiect informatic de anonimizare a hotararilor judecatoresti si de publicare a acestora pe o pagina de internet care poate fi accesata gratuit de catre public.

Anunt selectie experti in domeniile drept penal, respectiv drept comercial si dreptul afacerilor - Proiect Ministerul Justitiei „Continuarea masurilor pentru realizarea de progrese privind atingerea obiectivelor de referinta stabilite prin Mecanismul de Cooperare si Verificare”

Ministerul Justitiei, anunta initierea unei proceduri pentru selectia a patru experti (doi experti specializati in drept penal si doi experti specializati in drept comercial si dreptul afacerilor) care sa sustina interventii in cele trei conferinte ce se vor organiza in cadrul proiectului „Continuarea masurilor pentru realizarea de progrese privind atingerea obiectivelor de referinta stabilite prin Mecanismul de Cooperare si Verificare”. Termen pentru transmiterea dosarului:19.08.2013 inclusiv.

Copyright © 2013 INM; Realizat de Ionel UDUDEC| Termeni de Utilizare