INM
Twitter Facebook Google+ YouTube

Anunturi

În cadrul procedurilor de selecția a formatorilor derulate în cadrul proiectului se va tine cont de asigurarea unui echilibru de gen și de criterii strict profesionale (competențe, abilitați, experiență profesională etc.), fără a crea un tratament discriminatoriu pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârsta, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.

Detalii

Rezultate selectie - selectia a 2 experti specializati in domeniul combaterii criminalitatii informatice - data publicarii: 18.02.2019

Termenul de depunere a candidaturilor a fost prelungit pana la data de 4 aprilie 2019

Rezultate selectie expert în domeniul recuperării prejudiciului infracțiunii - data publicării: 20.02.2019

Termenul de depunere a candidaturilor a fost prelungit pana la data de 18 martie 2019

Selectia a 3 experți specializați în domeniul administrării probatoriului în cauzele penale - data publicării: 18.02.2019

Termenul de depunere a candidaturilor a fost prelungit pana la data de 18 martie 2019

Rezultate selectie experți specializați în domeniul Drept civil. Drept procesual civil (FCD) - data publicării: 27.11.2018

Termenul initial de depunere a fost 10 decembrie 2018. Termenul a fost prelungit pana la data de 14 ianuarie 2019.

Rezultate selectie experți specializați în domeniul Drept penal. Drept procesual penal (FCD) - data publicării: 27.11.2018

Termenul initial de depunere a fost 10 decembrie 2018. Termenul a fost prelungit pana la data de 14 ianuarie 2019.

Rezultate selectie 4 experți specializați în tehnici de formare a adulților - data publicării: 19.11.2018

Termen de depunere a candidaturilor: 3 decembrie 2018.

Rezultate selectie experti specializati în domeniul managementului judiciar - data publicării: 19.11.2018

Termen de depunere a candidaturilor: 3 decembrie 2018.

Rezultate selectie experți în domeniul recuperării prejudiciului infracțiunii - data publicării: 27.11.2018

Termen de depunere a candidaturilor: 10 decembrie 2018

Rezultate selectie experți în domeniul tehnicilor de audiere - data publicării: 27.11.2018

Termenul de depunere este 10 decembrie 2018

Rezultate selectie experti specializati in domeniul combaterii traficului de droguri - data publicarii: 20.11.2018

Termen de depunere a candidaturilor: 3 decembrie 2018

Selectia a 2 experti specializati in domeniul combaterii criminalitatii informatice - data publicarii 20.11.2018

Termen de depunere a candidaturilor: 3 decembrie 2018

Rezultate selecție experți specializați în domeniul Dezvoltare personală și/sau Programare neuro-lingvistică - data publicării: 27.11.2018

Termenul de depunere initial a fost 16.07.2018. Termenul de depunere a candidaturilor a fost prelungit pana la data de 28.09.2018

Rezultate selecție 6 experți specializați în domeniul Etică şi deontologie - data publicării: 27.11.2018

Termenul de depunere initial a fost 16.07.2018. Termenul de depunere a candidaturilor a fost prelungit pana la data de 28.09.2018

Rezultate selecție 6 experți specializați în domeniul Etică şi deontologie pentru participarea la 2 conferinţe - data publicării: 27.11.2018

Termenul de depunere initial a fost 16.07.2018. Termenul de depunere a candidaturilor a fost prelungit pana la data de 28.09.2018

Rezultate selectie experți specializați în domeniul dreptului penal și procesual penal - data publicării: 26.11.2018

Termenul de depunere initial a fost 16.07.2018. Termenul de depunere a candidaturilor a fost prelungit pana la data de 28.09.2018

Rezultate selectie experți specializați în domeniul administrării probatoriului în cauzele penale - data publicării: 26.11.2018

Termenul de depunere initial a fost 16.07.2018. Termenul de depunere a candidaturilor a fost prelungit pana la data de 28.09.2018

Rezultate selecție experți specializați în domeniul dreptului muncii - data publicării: 26.11.2018

Termenul de depunere initial a fost 16.07.2018. Termenul de depunere a candidaturilor a fost prelungit pana la data de 28.09.2018

Rezultate selecție 25 experți specializați în domeniul Drept penal. Drept procesual penal (FCD) - data publicării: 26.11.2018

Termenul de depunere initial a fost 16.07.2018. Termenul de depunere a candidaturilor a fost prelungit pana la data de 12.10.2018

Rezultate selectie experți în domeniul combaterii corupției și infracțiunilor economico-financiare - data publicării: 26.11.2018

Termenul de depunere initial a fost 16.07.2018. Termenul de depunere a candidaturilor a fost prelungit pana la data de 28.09.2018

Rezultate selectie experți în domeniul recuperării prejudiciului infracțiunii - data publicării: 26.11.2018

Termenul de depunere initial a fost 16.07.2018. Termenul de depunere a candidaturilor a fost prelungit pana la data de 28.09.2018

Rezultate selectie experți în domeniul tehnicilor de audiere - data publicării: 26.11.2018

Termenul de depunere initial a fost 16.07.2018. Termenul de depunere a candidaturilor a fost prelungit pana la data de 28.09.2018

Rezultate selectie experți specializați în domeniul dreptului civil și dreptului procesual civil - data publicării: 26.11.2018

Termenul de depunere initial a fost 16.07.2018. Termenul de depunere a candidaturilor a fost prelungit pana la data de 28.09.2018

Rezultate selectie experți specializați în metodologia actului de justiţie - data publicării: 26.11.2018

TTermenul de depunere initial a fost 16.07.2018. Termenul de depunere a candidaturilor a fost prelungit pana la data de 28.09.2018

Rezultate selectie experți specializați în dreptul insolvenţei - data publicării: 26.11.2018

Termenul de depunere initial a fost 16.07.2018. Termenul de depunere a candidaturilor a fost prelungit pana la data de28.09.2018

Rezultate selectie experți specializați în combaterea traficului de persoane - data publicării: 26.11.2018

Termenul de depunere initial a fost 16.07.2018. Termenul de depunere a candidaturilor a fost prelungit pana la data de 28.09.2018

Rezultate selectie experți specializați în domeniul Drept civil. Drept procesual civil (FCD) - data publicării: 26.11.2018

Termenul de depunere initial a fost 16.07.2018. Termenul de depunere a candidaturilor a fost prelungit pana la data de 28.09.2018

Rezultate selecție experți specializați în combaterea criminalității informatice - data publicării: 15.11.2018

Termenul de depunere initial a fost 16.07.2018. Termenul de depunere a candidaturilor a fost prelungit pana la data de 28.09.2018

Rezultate selecție experți specializați în domeniul managementului - data publicării: 15.11.2018

Termenul de depunere initial a fost 16.07.2018. Termenul de depunere a candidaturilor a fost prelungit pana la data de 28.09.2018

Rezultate selecție experți specializați în domeniul violenței în familie - data publicării: 15.11.2018

Termenul de depunere initial a fost 16.07.2018. Termenul de depunere a candidaturilor a fost prelungit pana la data de 28.09.2018

Rezultate selecție experți specializați în domeniul Justiției pentru minori - data publicării: 15.11.2018

Termenul de depunere initial a fost 16.07.2018. Termenul de depunere a candidaturilor a fost prelungit pana la data de 28.09.2018

Rezultate selecție xperți specializați în combaterea traficului de droguri - data publicării: 15.11.2018

Termenul de depunere initial a fost 16.07.2018. Termenul de depunere a candidaturilor a fost prelungit pana la data de 12.10.2018

Rezultate selectie experți specializați în tehnici de formare a adulților - data publicării: 14.11.2018

Termenul de depunere initial a fost 16.07.2018. Termenul de depunere a candidaturilor a fost prelungit pana la data de 28.09.2018

Copyright © 2013 INM; Realizat de Ionel UDUDEC| Termeni de Utilizare