INM
Twitter Facebook Google+ YouTube

Achizitii

Achizitii

INFORMARE privind declanșarea procedurii de achiziție publică (licitație deschisă-online) privind atribuirea acordului-cadru de servicii organizare evenimente, în cadrul proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978

INFORMARE privind declanșarea procedurii de achiziție publică (licitație deschisă-online) privind atribuirea acordului-cadru de servicii organizare evenimente, în cadrul proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978

Informare privind declansarea procedurii simplificate de achizitionare a unor servicii de editare si machetare template-uri, editare, machetare și tipărire Broșură de promovare și editare, machetare și tipărire 3 Ghiduri de bune practici privind administrarea probatoriului în procesul penal, tehnicile de audiere în procesul penal și managementul judiciar, în cadrul proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978

La data de 06.12.2018 a fost publicat în SICAP anunțul de participare simplificat pentru atribuirea Acordului-cadrul de servicii editare, machetare si tipărire template-uri proiect ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978, broșură de promovare a proiectului și 3 ghiduri de bune practici, cu numărul SCN1030768/06.12.2018.

Informare privind declansarea procedurii simplificate de achizitionare a unor servicii de editare si machetare template-uri, editare, machetare și tipărire Broșură de promovare și editare, machetare și tipărire 3 Ghiduri de bune practici privind administrarea probatoriului în procesul penal, tehnicile de audiere în procesul penal și managementul judiciar, în cadrul proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978

La data de 29.10.2018 a fost publicat în SICAP anunțul de participare simplificat pentru atribuirea Acordului-cadrul de servicii editare, machetare si tipărire template-uri proiect ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978, broșură de promovare a proiectului și 3 ghiduri de bune practici, cu numărul SCN1023027/29.10.2018.

INFORMARE privind declanșarea procedurii de achiziție publică (licitație deschisă-online) privind atribuirea acordului-cadru de servicii organizare evenimente, în cadrul proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978

În vederea îmbunătățirii cunoștințelor și abilităților profesionale ale membrilor sistemului judiciar, precum și a asigurării bunei desfășurări a activităților de formare profesională ce urmează a fi desfășurate în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978, Institutul Național al Magistraturii, în calitate de Autoritate contractantă, intenționează achiziționarea următoarelor servicii: • cazare cu mic dejun inclus; • închiriere săli de conferință; • servicii de servire a mesei și catering. La data de 01.11.2018 a fost publicat în SICAP anunțul de participare pentru atribuirea acordului-cadru privind serviciile de organizare evenimente, cu numărul: CN 1005894/01.11.2018.

Copyright © 2013 INM; Realizat de Ionel UDUDEC| Termeni de Utilizare