INM
Twitter Facebook Google+ YouTube

Programul de formare continua 2019

Detalii

Anunt seminar - Contracte Internationale - proiect in colaborare cu BERD si IDLO, 12 - 13 iunie 2019, Bucuresti

Implementat de către Organizația Internațională de Dezvoltare a Dreptului (IDLO) în parteneriat cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), programul a fost inițiat la evenimentul găzduit de IDLO, BERD și Institutul Național al Magistraturii în București la data de 23 aprilie 2018.

Anunt seminar - Contracte Internationale - proiect in colaborare cu BERD si IDLO, 10 - 11 iunie 2019, Bucuresti

Implementat de către Organizația Internațională de Dezvoltare a Dreptului (IDLO) în parteneriat cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), programul a fost inițiat la evenimentul găzduit de IDLO, BERD și Institutul Național al Magistraturii în București la data de 23 aprilie 2018.

Lista magistratilor selectati pentru activitatile de formare continua 2019

Aspecte generale

Selecţia magistraților pentru 2019 s-a realizat pe baza punctajelor obţinute de magistraţi pentru participările anterioare (pentru fiecare participare din 2015 s-a acordat câte 1 punct, pentru fiecare participare din 2016 – 10 puncte, pentru fiecare participare din 2017 – 25 de puncte, pentru fiecare participare din 2018 – 55 de puncte, iar pentru o participare din 2019 sau selectarea la un alt seminar din 2019 – 300 puncte). Ordonarea magistraţilor în listă se realizează în ordinea crescătoare a punctajelor, astfel că pe primele locuri se vor afla magistraţii cu punctajul cel mai mic.

Magistraţii vor iniția demersurile necesare în vederea organizării deplasării la activitățile de formare pentru care au fost selectați (achiziționarea biletelor de transport) numai după primirea invitației de participare din partea INM.

Anunt seminar - Contracte Internationale - proiect in colaborare cu BERD si IDLO, 16 - 17 mai 2019, Bucuresti

Implementat de către Organizația Internațională de Dezvoltare a Dreptului (IDLO) în parteneriat cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), programul a fost inițiat la evenimentul găzduit de IDLO, BERD și Institutul Național al Magistraturii în București la data de 23 aprilie 2018.

Programul de formare profesională continuă 2019

La data de 10 aprilie 2019 a fost aprobat Programul de formare continuă pentru 2019, prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 71/2019.

Vă facem cunoscut faptul că în programul de formare din acest an se regăsesc 124 de activități de formare, dintre care 88 activități de formare sunt deschise formulării de opțiuni de participare.

După consultarea Calendarului activităților de formare continuă pentru anul 2019 aflat în cadrul acestei secțiuni, vă adresăm rugămintea de a formula opțiuni de participare la acțiunile de formare continuă organizate de INM în acest an. Opțiunile vor fi introduse, ca și în anii anteriori, în baza de date configurată în acest scop, care se găsește în portalul EMAP al Consiliului Superior al Magistraturii (http://emap.csm1909.ro). Informațiile astfel introduse vor fi utilizate de INM pentru întocmirea listelor de participanți la seminarele de formare continuă din cursul anului 2019.

Criteriile şi procedura de selecție a magistraților la acțiunile de formare continuă sunt detaliate în capitolul 3 al Programului de formare continuă pentru anul 2019. Reamintim că, în conformitate cu dispozițiile art. 9 alin. (3) din Regulamentul privind modul de desfășurare a cursurilor de formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor şi atestare a rezultatelor obținute, opțiunile judecătorilor și procurorilor se analizează şi se aprobă în colegiul de conducere al instanței, respectiv al parchetului.

Fiecare magistrat este invitat să opteze pentru cel mult 3 conferințe, seminare sau workshop-uri de formare continuă în domeniile considerate relevante. Între cele 3 opțiuni nu va exista o ordine de preferință, toate având aceeași pondere în procesul de alocare a locurilor la activitățile de formare continuă.

Listele definitive ale participanților la seminare vor fi afișate pe site-ul INM în cel mai scurt timp după efectuarea selecției, astfel că aceste date vor putea fi avute în vedere la programarea ședințelor de judecată, respectiv a activităților de urmărire penală, și a celorlalte activități în care sunt implicați magistrații înscriși.

Procesul de formulare a opțiunilor magistraților și inserarea acestora în baza de date http://emap.csm1909.ro se va încheia la data de 10 mai 2019.Notă: Începând cu procesul de selecție a participanților la activitățile de formare din anul 2019, baza de date a INM va fi accesibilă magistraților, aceștia primind dreptul de a-și vizualiza în mod individual atât opțiunile formulate pentru anul curent, cât și participările la activitățile de formare, având deschisă, de asemenea, și posibilitatea vizualizării istoricului formării profesionale proprii în cadrul INM, în baza unui nume de utilizator (userame) și a unei parole proprii, care vor fi comunicate de Institut, pe adresele de e-mail furnizate în procesul de colectare a datelor realizat în perioada martie-aprilie 2019 de către INM.


Curtea Internațională de Arbitraj - Conferinta "State Court intervention during and after the arbitration proceedings", Bucuresti, 22 martie 2019 - optiuni de participare judecatori specializati in materie comerciala

Curtea Internațională de Arbitraj de pe langa Camerei de Comerţ Internaţională (International Chamber of Commerce - ICC) organizează la București, în data de 22 martie 2019, conferința cu tema “State Court intervention during and after the arbitration proceedings”. Conferința este deschisă participării judecătorilor specializați în materie comercială de la toate nivelurile de jurisdicție și se va desfășura în prima jumătate a zilei de 22 martie 2019, în Aula Institutului Național al Magistraturii. Detalii privind tematica conferinței se regăsesc în proiectul de agendă atașat. Conferința se va desfășura în limbile engleză și română, cu asigurarea traducerii simultane. Magistrații interesați să participe la această activitate sunt rugați să completeze formularul de participare atașat și să îl transmită INM până la data de 15 martie 2019, pe fax la nr. 021/40.76.267 sau e-mail nadia.taran@inm-lex.ro Persoana de contact pentru această activitate este doamna Nadia-Simona ȚĂRAN, Biroul de relații internaționale, proiecte cu finanțare externă și politici publice, tel. 021/40.76.264 sau 0744.379.847. IMPORTANT Pentru acest eveniment costurile aferente participării (transport, cazare, masă) nu sunt suportate de organizator.

Anunt seminar - Mediere comerciala - proiect in colaborare cu BERD si IDLO, 20-21 februarie 2019, Bucuresti

Implementat de către Organizația Internațională de Dezvoltare a Dreptului (IDLO) în parteneriat cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), programul a fost inițiat la evenimentul găzduit de IDLO, BERD și Institutul Național al Magistraturii în București la data de 23 aprilie 2018.

Anunt seminar - Law & Market - proiect in colaborare cu BERD si IDLO, 18 - 19 februarie 2019, Bucuresti

Implementat de către Organizația Internațională de Dezvoltare a Dreptului (IDLO) în parteneriat cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), programul a fost inițiat la evenimentul găzduit de IDLO, BERD și Institutul Național al Magistraturii în București la data de 23 aprilie 2018.

Copyright © 2013 INM; Realizat de Ionel UDUDEC| Termeni de Utilizare