INM
Twitter Facebook Google+ YouTube

Despre INM

Institutie publica cu personalitate juridica, aflata în coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii, Institutul National al Magistraturii este organizat si functioneaza în baza urmatoarelor acte normative:


Legea nr. 304/2004 pentru organizarea judiciara, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu modificarile si completarile ulterioare;
Regulamentul Institutului National al Magistraturii aprobat prin Hotarârea nr. 320/2005 a Consiliului Superior al Magistraturii, cu modificarile si completarile ulterioare.


Institutul realizeaza formarea initiala a viitorilor magistrati - judecatori si procurori -, formarea profesionala continua a magistratilor în functie, precum si formarea formatorilor, în conditiile legii.

Prima promotie a absolvit cursurile în anul 1992, însa doar din 1997 accesul în magistratura este conditionat de pregatirea în cadrul Institutului National al Magistraturii.


Prima promotie a carei pregatire a fost de doi ani, promotia "Traian Ionascu", a absolvit cursurile Institutului în anul 2002.


Pregatirea auditorilor de justitie pentru profesia de magistrat se bazeaza pe cunoasterea tendintelor si a evolutiei principalelor institutii juridice, inclusiv în dreptul comparat, având în vedere mai ales dobândirea de cunostinte practice necesare pentru a deveni judecator sau procuror.
Institutul National al Magistraturii a elaborat programele de învatamânt având în vedere promovarea unei formari pe baze practice, fara a neglija aspectele teoretice, de natura a scoate în evidenta gândirea critica si de a accentua ideea de serviciu în folosul comunitatii pe care o reprezinta sistemul judiciar.


In anul 2008, Institutul National al Magistraturii a fost certificat pentru conformitatea Sistemului de Management al Calitatii cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2001. Urmarea revizuirii standardului international, in 28 martie 2011 Sistemul de Management al Calitatii implementat la nivelul INM a fost recertificat in raport cu noul standard de referinta SR EN ISO 9001:2008.


Domeniile de activitate pentru care INM a obtinut certificarea initiala, cat si recertificarea sunt:

- Recrutarea si formarea initiala a magistratilor

- Formarea continua a magistratilor

- Recrutarea si formarea formatorilor

- Organizarea de concursuri si examene


 Copyright © 2013 INM; Realizat de Ionel UDUDEC| Termeni de Utilizare