INM
Twitter Facebook Google+ YouTube

Organizare

Organizarea Institutului National al Magistraturii

INM are urmatoarea structura:


a) organele de conducere;

b) departamentul de formare initiala; 

c) departamentul de formare continua; 

d) departamentul de formare a formatorilor; 

e) departamentul de concursuri, examene si politici publice; 

f) departamentul economico-administrativ.


Conducerea INM se realizeaza de catre directorul INM si cei doi directori adjuncti, precum si de Consiliul stiintific al INM. În cadrul INM functioneaza Consiliul Pedagogic al INM, organ colegial, în a carui componenta intra titularii de disciplina de la formarea initiala. 


Directorul

Directorul si directorii adjuncti ai INM sunt numiti de CSM din rândul personalului de instruire de specialitate juridica al magistratilor sau al cadrelor didactice din învatamântul superior juridic acreditat potrivit legii.


Consiliul stiintific
Consiliul stiintific INM este format din 13 membri: un judecator al Înaltei Curti de Casatie si Justitie, un procuror de la Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie, un judecator al Curtii de Apel Bucuresti, un procuror de la Parchetul de pe lânga Curtea de Apel Bucuresti, desemnati de Consiliul Superior al Magistraturii, 3 profesori universitari reprezentanti ai celor mai prestigioase universitati din România, 3 reprezentanti alesi ai personalului de instruire din cadrul INM, un reprezentant al asociatiilor profesionale a magistratilor, un reprezentant al auditorilor de justitie, precum si directorul INM, care face parte de drept din consiliu si îl prezideaza.

Durata mandatului membrilor consiliului stiintific este de 3 ani si poate fi reînnoit, cu exceptia mandatului reprezentantului auditorilor de justitie, care este ales pe un an.

Desemnarea magistratilor în consiliul stiintific se face dintr-o lista de 3 propuneri înaintata CSM de catre colegiile de conducere ale instantelor si parchetelor. Profesorii universitari de la Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti, Facultatea de Drept a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi si Facultatea de Drept a Universitatii "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca vor fi recomandati de decanatele celor 3 facultati, la solicitarea Institutului, transmisa cu 3 luni înainte de expirarea mandatelor. Alegerea celor 3 reprezentanti ai personalului de instruire în consiliul stiintific se face în adunarea acestora, convocata de director, iar alegerea reprezentantului auditorilor de justitie în consiliul stiintific se face, prin vot secret, în sedinta auditorilor de justitie, convocata de directorul Institutului în termen de cel mult de 30 de zile de la începutul anului de învatamânt. 


Membrii Consiliului stiintific al INM sunt:


 • Reprezentantul Inaltei Curti de Casatie si Justitie

 

 • Reprezentantul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie

Domnul procuror Romulus Dan VARGA

 

 • Reprezentantul Curtii de Apel Bucuresti

Doamna judecator Elisabeta ROSU, Presedintele Curtii de Apel Bucuresti

 

 • Reprezentantul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti

Doamna procuror Emilia ION

 

 • Reprezentantul Facultatii de Drept a Universitatii din Bucuresti:

Prof. univ. dr.  Flavius Antoniu BAIAS, Decanul Facultatii de Drept

 

 • Reprezentantul Facultatii de Drept a Universitatii "Al. I. Cuza" din Iasi

Conf. univ. dr. Septimiu Vasile PANAINTE, Decanul Facultatii de Drept


 • Reprezentantul Facultatii de Drept a Universitatii "Babes Bolyai" din Cluj-Napoca

Prof. univ. dr. Florin STRETEANU, Decanul Facultatii de Drept

 

 • Reprezentanti ai personalului de instruire din cadrul INM:

1. Doamna Roxana RIZOIU, formator cu norma întreaga - Catedra CEDO

2. Doamna judecator Mihaela KOLARITZ-PETRESCU , coordonator de practica

3. Doamna judecator Miorita BAN, formator cu norma întreaga - Catedra de etica si deontologie profesionala

 

 • Reprezentantul auditorilor de justitie

Domnul Teodor Gruia STREINU

 

 • Reprezentantul asociatiilor profesionale ale magistratilor legal constituite

 • Directorul INM

Doamna judecator Cristina ROTARU-RADU (membru de drept)

 

Secretarul Consiliul stiintific

Doamna Nadia-Simona TARAN, personal de specialitate juridica asimilat judecătorilor si procurorilor


 

Consiliul Pedagogic al INM a fost înfiintat prin hotarârea Consiliului stiintific si are urmatoarele atributii:

- formuleaza propuneri privind directiile de studiu ale Institutului National al Magistraturii;
- formuleaza propuneri referitoare la planul de învatamânt (curriculum) si la programele analitice întocmite pentru fiecare disciplina din cadrul formarii initiale;
- formuleaza propuneri referitoare la domeniile si temele cuprinse în programul de formare continua a magistratilor conceput si coordonat de Institutul National al Magistraturii;
- formuleaza propuneri referitoare la modul de organizare a activitatii de formare initiala si continua a Institutului National al Magistraturii, precum si la activitatile necesare îndeplinirii obiectivelor de studiu ale INM;
- întocmeste, la solicitarea Consiliului stiintific al INM, materiale care reflecta pozitia sa cu privire la diferite aspecte referitoare la activitatea de studiu desfasurata de INM;
- formuleaza orice alte propuneri referitoare la organizarea si functionarea Institutului National al Magistraturii, care au legatura cu activitatea de studiu a INM.
 


Copyright © 2013 INM; Realizat de Ionel UDUDEC| Termeni de Utilizare