INM
Twitter Facebook Google+ YouTube

Formarea formatorilor

Conform legii 303/2004, privind statutul judecatorilor si procurorilor, (art. 35 si 36),   formarea profesionala continua a judecatorilor si procurorilor constituie garantia independentei si impartialitatii in exercitarea functiei iar responsabilitatea pentru formarea profesionala continua a judecatorilor si procurorilor revine – in mod esential - Institutului National al Magistraturii.

Identificarea si definirea directiilor strategice ce trebuie urmate in ceea ce priveste recrutarea, formarea si evaluarea formatorilor in cadrul INM  porneste de la evaluarea cerintelor de baza ale exercitarii profesiei de magistrat in sistemul juridic romanesc, astfel cum au fost ele descrise in documentul „Profilul magistratului in sistemul juridic din Romania”, cerinte care se subsumeaza obiectivelor generale ale sistemului si anume independenta justitiei si sporirea eficientei actului de justitie.

Avand in vedere chiar prevederile legale citate mai sus, o justitie  independenta este alcatuita din judecatori si procurori bine pregatiti profesional si, subsecvent acestui principiu, Institutul National al Magistraturii are misiunea  determinanta a organizarii unei pregatiri de un inalt nivel profesional -  teoretic si practic -  atat prin programele sale de formare initiala si continua, cat si prin crearea si mentinerea unui corp didactic de elita capabil sa conduca la indeplinirea obiectivelor specifice si generale ce tin de formarea initiala si continua, de formarea unor  magistrati care sa corespunda acestui profil, in vederea sporirii eficientei in justitie.

 

Personalul de instruire al Institutului National al Magistraturii este asigurat, de regula, din randul judecatorilor si procurorilor in functie, care pot fi detasati in conditiile legii, cu acordul lor, in cadrul Institutului, cu avizul consiliului stiintific al Institutului.

In prezent, formarea magistratilor, atat in cadrul componentei de formare initiala cat si in cadrul componentei de formare continua, este realizata, potrivit legii 304/2004 si  in conformitate cu Strategiile formarii initiale si continue 2009-2012 , in primul rand  prin intermediul retelei de formatori  alesi din randul magistratilor, dar si de catre:

  • magistrati sau cadre didactice din invatamantul superior juridic, 
  • personal de specialitate juridica asimilat magistratilor,
  • experti cu o alta specializare decat cea juridica,
  • experti straini, in cadrul programelor de asistenta internationala acordata statului roman sau a altor programe internationale derulate de Romania.
Copyright © 2013 INM; Realizat de Ionel UDUDEC| Termeni de Utilizare