INFORMARE privind declansarea procedurii de achizitie publica (licitatie deschisa-online) privind atribuirea acordului-cadru de servicii organizare evenimente, in cadrul proiectului ”Justitia 2020: profesionalism si integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 – data limita de depunere a ofertelor: 24.05.2019, ora 15.00.

Informare