INFORMARE privind declanșarea procedurii simplificate de achiziționare de echipamente de calcul, echipamente periferice si aparatură de birotică (Lot 1) și licențe pentru echipamentele informatice (Lot 2), în cadrul proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978

Informare