Inregistrarile conferintei privind aspecte de practica neunitara intervenite de la intrarea in vigoare a Noului Cod civil si Noului Cod de procedura civila, INM, 25-26 septembrie 2017 – conferinta organizata in cadrul Proiectului “Asistenta pentru consolidarea capacitatii institutionale în domeniul formarii judecatorilor si procurorilor pentru aplicarea noilor coduri”, finanțat în cadrul Fondului Tematic Securitate aferent Programului de cooperare elvețiano-român pentru reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene Extinse