Lista magistratilor selectati pentru activitatile de formare continua 2019

Aspecte generale

Selecţia magistraților pentru 2019 s-a realizat pe baza punctajelor obţinute de magistraţi pentru participările anterioare (pentru fiecare participare din 2015 s-a acordat câte 1 punct, pentru fiecare participare din 2016 – 10 puncte, pentru fiecare participare din 2017 – 25 de puncte, pentru fiecare participare din 2018 – 55 de puncte, iar pentru o participare din 2019 sau selectarea la un alt seminar din 2019 – 300 puncte). Ordonarea magistraţilor în listă se realizează în ordinea crescătoare a punctajelor, astfel că pe primele locuri se vor afla magistraţii cu punctajul cel mai mic.

Magistraţii vor iniția demersurile necesare în vederea organizării deplasării la activitățile de formare pentru care au fost selectați (achiziționarea biletelor de transport) numai după primirea invitației de participare din partea INM.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către INM se realizează în scopul derulării procedurii de selecție a judecătorilor și procurorilor pentru activitățile anuale de formare profesională continuă în baza opțiunilor formulate. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal solicitate se realizează cu respectarea legislației in vigoare referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date.