Materiale subgrup EJTN – Criminal Justice 2020


EUROMED Justice (http://www.euromed-justice.eu/)

  1. EUROMED Justice – Documents/Deliverable in English
  2. EUROMED Justice – Documents/Deliverable in French

Condiții de detenție în Uniunea Europeană: reguli și realitate – Raport FRA privind standardele minime de detenție la nivel european și modul în care acestea se transpun în dreptul național. https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-criminal-detention-conditions-in-the-eu_en.pdf

ODIHR/OSCE – publicații pentru justiție cu tema „infracțiuni motivate de ură”:

UNESCO Toolkit on Fighting the Illicit Trafficking of Cultural Property – proiectat special pentru sistemul judiciar european și pentru aplicarea legii

Înapoi