Minutele intalnirilor presedintilor sectiilor specializate din cadrul curtilor de apel

Minutele publicate în prezenta secțiune reflectă opiniile exprimate și concluziile formulate cu ocazia întâlnirilor președinților secțiilor specializate ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și curților de apel, dedicate discutării aspectelor de practică judiciară neunitară. Publicarea minutelor se realizează în baza Hotărârii Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 148/19 martie 2015, cu modificările aduse prin Hotărârea nr. 725/13 octombrie 2015 și se circumscrie obiectivului unificării practicii judiciare. Cu toate acestea, punctele de vedere exprimate în aceste documente nu împiedică declanșarea mecanismelor legale de unificare a practicii judiciare: recursul în interesul legii și sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.