Organizare

Institutul Național al Magistraturii are următoarea structură orgnizatorică:

 1. organele de conducere;
 2. Departamentul de formare profesională inițială;
 3. Departamentul de formare profesională continuă;
 4. Compartimentul de formare a formatorilor;
 5. Biroul de concursuri și examene;
 6. Direcția economico-financiară și administrativă;
 7. Biroul de relații internaționale, proiecte cu finanțare externă și politici publice;
 8. Biroul de achiziții publice și informatică;
 9. Compartimentul juridic.

În cadrul Departamentului de formare profesională continuă funcționează Compartimentul de formare profesională continuă descentralizată.

În cadrul Direcției economico-financiare și administrative funcționează Serviciul financiar-contabilitate, Serviciul administrativ și Biroul resurse umane, documentare și arhivă.

Conducerea INM se realizeaza de catre Consiliul stiintific, directorul INM, doi directori adjuncti si directorul economic.

În cadrul INM functioneaza Consiliul Pedagogic al INM, organ consultativ  al Consiliului științific, în a carui componenta intra directorul și directorii adjuncți ai Institutului, șefii de catedră, titularii de disciplină, precum și 2 reprezentanți ai coordonatorilor de practică, unul pentru grupele de judecători și unul pentru grupele de procurori.

Directorul

Directorul si directorii adjuncti ai INM sunt numiti de CSM din rândul personalului de instruire de specialitate juridică al Institutului, al judecătorilor și procurorilor sau al cadrelor didactice din învățământul superior juridic, acreditat potrivit legii.

Consiliul stiintific

Consiliul științific este format din 13 membri după cum urmează: un judecător al Înaltei Curți de Casație și Justiție; un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție; un judecător al Curții de Apel București; un procuror de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București; 3 profesori universitari de la Facultatea de Drept a Universității din București, Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca; 3 reprezentanți aleși ai personalului de instruire din cadrul Institutului; un reprezentant al auditorilor de justiție; un reprezentant al asociațiilor profesionale, legal constituite, ale judecătorilor și procurorilor, precum și directorul Institutului, care face parte de drept din consiliu si îl prezideaza.

Durata mandatului membrilor Consiliului științific este de 3 ani și poate fi reînnoit, cu excepția reprezentantului auditorilor de justiție, care este ales pentru un an.

Desemnarea judecătorilor și procurorilor în Consiliul științific se face dintr-o listă de 3 propuneri, înaintată Consiliului Superior al Magistraturii de către colegiile de conducere ale instanțelor și parchetelor reprezentate în Consiliu.

Profesorii universitari de la Facultatea de Drept a Universității din București, Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca sunt fi recomandați de decanatele celor 3 facultăți, la solicitarea Institutului.

Reprezentanții personalului de instruire din cadrul Institutului sunt aleși prin vot secret, în adunarea generală a acestuia, convocată și prezidată de directorul Institutului.

Reprezentantul auditorilor de justiție este ales prin vot secret, în adunarea generală a auditorilor de justiție, convocată și prezidată de directorul Institutului.

Reprezentantul asociațiilor profesionale, legal constituite, ale judecătorilor și procurorilor este desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii dintre propunerile formulate de aceste asociații.

Membrii Consiliului stiintific al INM sunt:

 • Reprezentantul Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Doamna judecător Liliana VIȘAN

 • Reprezentantul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie

Domnul procuror Romulus Dan VARGA

 • Reprezentantul Curtii de Apel Bucuresti

Doamna judecator Elisabeta ROȘU, Președintele Curtii de Apel Bucuresti

 • Reprezentantul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti

Doamna procuror Emilia ION, Procuror general adjunct

 • Reprezentantul Facultatii de Drept a Universitatii din Bucuresti:

Prof. univ. dr.  Flavius Antoniu BAIAS, Decanul Facultatii de Drept

 • Reprezentantul Facultatii de Drept a Universitatii „Al. I. Cuza” din Iasi

Conf. univ. dr. Septimiu Vasile PANAINTE, Decanul Facultatii de Drept

 • Reprezentantul Facultatii de Drept a Universitatii „Babes Bolyai” din Cluj-Napoca

Prof. univ. dr. Florin STRETEANU, Decanul Facultatii de Drept

 • Reprezentanti ai personalului de instruire din cadrul INM:

1. Doamna Roxana RIZOIU, formator cu norma întreagă

2. Doamna judecator Mihaela KOLARITZ-PETRESCU, coordonator de practica

3. Domnul procuror Remus Damian BUDĂI, formator cu norma întreagă

 • Reprezentantul auditorilor de justitie

Doamna Denisa Mădălina MINAC

 • Reprezentantul asociatiilor profesionale ale magistratilor legal constituite

Domnul judecător Vasile BOZEȘAN

 • Directorul INM

Doamna judecator Cristina ROTARU-RADU (membru de drept)

 • Secretarul Consiliul stiintific

Doamna Nadia-Simona ȚĂRAN, personal de specialitate juridica asimilat judecătorilor si procurorilor

Consiliul Pedagogic al INM este organul consultativ al Consiliului stiintific si are urmatoarele atributii:

  • formuleaza propuneri privind directiile de studiu ale Institutului National al Magistraturii;
  • formuleaza propuneri referitoare la programul de formare profesională inițială și programele analitice întocmite pentru fiecare disciplină din cadrul formarii initiale;
  • formuleaza propuneri referitoare la domeniile si temele cuprinse în programul de formare continua a magistratilor;
  • formuleaza propuneri referitoare la modul de organizare a activității de formare profesională inițială și activității de formare profesională continuă, precum și măsurile necesare îndeplinirii obiectivelor de studiu ale Institutului;
  • formuleaza orice alte propuneri care au legatura cu activitatea de studiu desfășurată de Institut.

Organigrama-INM

Înapoi