Repartizare judecători si procurori pe grupe 2020

Institutul Național al Magistraturii organizează, potrivit legii, programul de pregătire profesională a judecătorilor și procurorilor care au fost admiși în magistratură în condițiile  art. 33, alin. 1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, respectiv 116 judecători și 78 procurori care au fost admiși în magistratură în urma concursului de admitere în magistratură organizat în perioada 28 martie – 8 iulie 2019.

Programul de pregătire profesională se va desfășura la sediul INM din București, pe durata a 4 săptămâni, în perioada februarie-aprilie 2020, conform următorului calendar:

  • Seria 1: 17 februarie – 13 martie 2020
  • Seria 2: 16 martie – 10 aprilie 2020

Domeniile de pregătire profesională a magistraților pe parcursul programului de formare sunt: drept civil și drept procesual civil, drept penal și drept procesual penal, drepturile omului, dreptul Uniunii Europene, criminalistică, etică și deontologie profesională, comunicare și medicină legală. Formarea organizată de INM va fi completată cu stagii practice care se vor desfășura la instanțe și parchete și activități de formare profesională continuă la nivel centralizat și descentralizat.

Masa de prânz și cazarea magistraților participanți la programul de formare sunt suportate de INM. Pentru participanții din cadrul tuturor grupelor de formare, cazarea va fi asigurată la Căminul INM din București, B-dul Dimitrie Pompei, nr. 5, sector 2, potrivit opțiunilor exprimate anterior de către magistrați. Transportul urmează a fi asigurat, conform legii, de instituția de la care provine judecătorul participant.

Înapoi