Selectie expert in vederea participarii la elaborarea unui studiu privind accesul la justitie al categoriilor vulnerabile, finantat in cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 – termen depunere candidaturi: 5 mai 2014

Anunt privind selectia unui expert in vederea participarii la elaborarea unui studiu privind accesul la justitie al categoriilor vulnerabile, cu accent pe populatia de etnie roma, in cadrul proiectului „Imbunatatirea accesului la justitie. O abordare integrata cu accent pe categoriile vulnerabile/Improving access to justice. An integrated approach with a focus on Roma and other vulnerable groups” finantat in cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.

Consiliul Superior al Magistraturii anunta procedura de selectie a unui expert care va face parte din echipa de 4 experti (2 experti desemnati de Consiliul Europei si 1 expert desemnat de Administratia Nationala a Instantelor din Norvegia) care va elabora studiul privind evaluarea accesului la justitie al categoriilor vulnerabile, cu accent pe populatia de etnie roma si formularea de recomandari pentru imbunatatirea acestuia. Expertul selectat va colabora cu ceilalti membri ai echipei de experti, precum cu reprezentantii Consiliului Superior al Magistraturii pe parcursul derularii activitatilor proiectului.

Logo proiect
Mai multe detalii in caietul de sarcini de mai jos.