Situatie drepturi salariale a salariatilor din cadrul Institutului National al Magistraturii – 30 sept.2018

Situatie drepturi salariale a salariatilor din cadrul Institutului National al Magistraturii – 30 sept.2018 cf. prev.art. 33 din cadrul Legii- cadru nr. 153/2017 priv salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu completarile si modificarile ulterioare.