ANUNȚ de înscriere la Conferința Noul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă, București, 12-13 iunie 2023, organizată în cadrul Proiectului „Justiția 2020: profesionalism și integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978

Institutul Național al Magistraturii implementează, în calitate de Beneficiar, Proiectul „Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Componenta 1 IP9/2017 – Calitate, transparență, etică și integritate la nivelul sistemului judiciar, Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.3: Asigurarea unei transparențe si integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia.

În cadrul acestui proiect, INM va organiza Conferința Noul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă, programată să se desfăşoare la București, în perioada 12-13 iunie 2023, activitate înscrisă în Programul de formare continuă al INM pentru anul 2023.

Conferința se adresează judecătorilor specializați în materie civilă, magistraților‑asistenți și personalului din cadrul instituțiilor sistemului judiciar asimilat judecătorilor și procurorilor şi va avea un preponderent caracter practic, cuprinzând dezbateri pe marginea unor instituții juridice și dispoziții legale de actualitate în materie civilă. Agenda evenimentului poate fi consultată mai jos:

Pentru această conferinţă mai sunt disponibile 10 locuri, acestea urmând a fi ocupate în ordinea primirii opţiunilor de înscriere din partea judecătorilor, magistraţilor-asistenţi şi personalului de specialitate juridică asimilat magistraţilor, în cadrul termenului-limită de înscriere – 9 iunie 2023 (ora 14:00).

Transmiterea opţiunii de participare, se va face folosind exclusiv formularul de înregistrare ataşat, pe care persoanele interesate îl vor completa şi trimite responsabilului de activitate – doamna Nadia-Simona Ţăran: nadia.taran@inm-lex.ro  tel. 021 40 76 264.

Toate cheltuielile privind cazarea, mesele și pauzele de cafea sunt acoperite din bugetul proiectului, iar cheltuielile de transport vor fi asigurate de instanţa de la care provine magistratul participant.

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro. Programul Operațional Capacitate Administrativă http://www.poca.ro. Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Introdu adresa de email si selecteaza categoria de anunturi .

Sari la conținut