ANUNȚ de înscriere la Conferința Noul Cod penal. Noul Cod de procedură penală, București, 20-21 martie 2023, organizată în cadrul Proiectului „Justiția 2020: profesionalism și integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978

Institutul Național al Magistraturii implementează, în calitate de Beneficiar, Proiectul „Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Componenta 1 IP9/2017 – Calitate, transparență, etică și integritate la nivelul sistemului judiciar, Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.3: Asigurarea unei transparențe si integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia.

În cadrul acestui proiect, INM va organiza Conferința Noul Cod penal. Noul Cod de procedură penală, programată să se desfăşoare la București, în perioada 20-21 martie 2023, activitate înscrisă în Programul de formare continuă al INM pentru anul 2023.

Conferința se adresează judecătorilor specializați în materie penală, procurorilor, magistraților‑asistenți și personalului din cadrul instituțiilor sistemului judiciar asimilat judecătorilor și procurorilor şi va avea un preponderent caracter practic, cuprinzând dezbateri pe marginea unor instituții juridice și dispoziții legale care au generat practică judiciară neunitară, precum și aspecte controversate în interpretarea și aplicarea dispozițiilor legale, susceptibile de a genera practică judiciară neunitară. Agenda evenimentului poate fi consultată mai jos:

În urma răspunsurilor primite de la instanţele şi parchetele din ţară cu privire la persoanele desemnate să participe la această activitate de formare, au mai rămas disponibile 10 locuri.

În acest context, vă adresăm invitația de a vă înscrie să participați la acest seminar, termenul limită de înscriere fiind 16 martie 2023, ora 16:00.

Transmiterea opţiunii de participare, precum şi precizarea nopţilor de cazare şi a meselor solicitate, se va face folosind exclusiv formularul de înregistrare ataşat, pe care persoanele interesate îl vor completa şi trimite responsabilului de activitate – doamna Ruxandra-Elena STAN, e-mail  ruxandra.stan@inm-lex.ro / tel. 021 40 76 243).

Persoanele selectate vor primi toate informaţiile suplimentare necesare în timp util. Precizăm faptul că toate cheltuielile privind cazarea, mesele și pauzele de cafea sunt acoperite din bugetul proiectului, iar cheltuielile de transport vor fi asigurate de instituţia de la care provine magistratul participant.

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro. Programul Operațional Capacitate Administrativă http://www.poca.ro. Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Introdu adresa de email si selecteaza categoria de anunturi .

Sari la conținut