Anunturi POCA

În cadrul procedurilor de selecția a formatorilor derulate în cadrul proiectului se va tine cont de asigurarea unui echilibru de gen și de criterii strict profesionale (competențe, abilitați, experiență profesională etc.), fără a crea un tratament discriminatoriu pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârsta, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.

1 / 231234

Introdu adresa de email si selecteaza categoria de anunturi .

Sari la conținut