Calendarul activităților de formare profesională continuă 2022

Notă: Tabelul poate fi sortat alfabetic în funcție de domeniu, nume activitate, descriere și locație.
IDDomeniuNume activitateDescriereData startDurata in zileLocațieNr. participanți
1Proprietate intelectualăDreptul proprietății intelectualeSeminarul este organizat în colaborare cu Ambasada Statelor Unite ale Americii la București şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi îşi propune aprofundarea tehnicilor de investigare a infracțiunilor privind drepturile de proprietate intelectuală și identificarea aspectelor specifice referitoare la regimul probatoriu în materia infracțiunilor îndreptate împotriva drepturilor de proprietate intelectuală. La seminar sunt alocate, în total, 30 de locuri pentru magistraţi, dintre care 10 pentru judecători specializați în materie penală și 20 pentru procurori desemnați să instrumenteze cauze de proprietate intelectuală. Procurorii participanți urmează a fi nominalizați de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, iar cei 10 judecători vor fi selectaţi pe baza opţiunilor exprimate. 4/4/20221Bucureşti10
2Abilitati non-juridiceDezvoltare personală si programare neurolingvisticăSeminarul este organizat în cadrul Proiectului "Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 şi este deschis participării judecătorilor, procurorilor, magistraţilor-asistenţi şi personalului din cadrul instituţiilor sistemului judiciar asimilat judecătorilor şi procurorilor. În cadrul seminarului, participanţii vor avea ocazia să identifice, într-un mediu experienţial şi colaborativ, nevoi proprii de dezvoltare a comportamentelor şi abilităţilor în aria profesională şi personală.7/4/20222București20
3Abilitati non-juridiceMetodologia actului de justitieSeminarul este organizat în cadrul Proiectului "Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 şi este destinat judecătorilor specializați în materie civilă/ comercială/administrativă/a litigiilor de muncă, cu precădere celor aflați la început de carieră. În cadrul seminarului vor fi dezbătute aspecte privind următoarele teme de interes: strategia instrumentării unui dosar în materie civilă; administrarea probelor (optimizare, dificultăți, provocări actuale); tehnica redactării hotărârii judecătorești în materie civilă; provocări actuale în desfășurarea procesului civil (cereri și situații atipice). 7/4/20222București20
4Drept civilConferință de unificare a practicii judiciare cu tema ”Noul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă”Evenimentul face parte din seria celor 8 conferinţe de unificare a practicii judiciare organizate în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și se adresează unui număr de 60 de practicieni din cadrul sistemului judiciar: judecători specializaţi în materie civilă (inclusiv litigii cu profesionişti), magistraţi-asistenţi şi personal din cadrul instituţiilor sistemului judiciar asimilat judecătorilor şi procurorilor. Conferinţa va avea preponderent caracter practic şi va cuprinde dezbateri pe marginea unor instituţii juridice şi dispoziţii legale care au generat sau care sunt susceptibile de a genera practică judiciară neunitară în materia dreptului civil şi dreptului procesual civil.11/4/20222București60
5Abilitati non-juridiceEngleză juridică. Aspecte civileSeminarul inclus în Catalogul EJTN Plus este destinat unui număr de 10 judecători de la nivelul judecătoriilor, tribunalelor, curților de apel și Înaltei Curți de Casație și Justiție specializați în soluționarea cauzelor civile sau comerciale. Alte 10 locuri vor fi oferite magistraților străini. În raport cu seminarele organizate anterior în materie, vor fi accentuate aspecte mai apropiate de activitatea practică a magistraților, cu orientarea procesului de învățare spre elemente de vocabular care țin de cooperarea judiciară în materie civilă. Astfel, agenda va cuprinde în principal elemente de drept european, alături de elemente de drept comparat. 12/4/20223Bucureşti10
6Dreptul Uniunii EuropeneCooperare internațională în materie civilă - aspecte de drept civil și dreptul familieiSeminarul este organizat în cadrul proiectului ”Formarea şi consolidarea capacităţii în sistemul judiciar”, MFN 2014-2021 și este destinat unui număr de 25 participanţi din rândul judecătorilor specializaţi în drept civil și dreptul familiei, în principal de la nivelul tribunalelor şi judecătoriilor, și a altor profesionişti din domeniul juridic. În cadrul seminarului vor fi abordate aspecte practice privind soluționarea litigiilor cu element de extraneitate în materia dreptului civil și familiei, competența internațională în litigiile privind divorțul, răspunderea părintească și pensia de întreținere, implementarea instrumentelor de cooperare judiciară în domeniul dreptului civil și dreptului familiei, jurisprudența CJUE relevantă și cererile preliminare trimise de instanțele române. Dat fiind specificul finanțării norvegiene, nu vor putea participa la aceste activități magistrați care au participat anterior la seminare cu aceeași denumire, în cadrul aceluiași proiect.14/4/20222Bucureşti25
7Drept penalTehnici de audiere în procesul penalSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de judecători și procurori care soluționează cauze penale. Seminarul are ca obiectiv dobândirea cunoştinţelor şi a abilităţilor necesare desfăşurării unor audieri eficiente în cadrul procesului penal, cu respectarea normelor procedurale şi aplicarea celor mai bune metode de tactică şi tehnică criminalistică şi de psihologie judiciară.14/4/20222București20
8Drept penalRecuperarea prejudiciului infracțiuniiSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 judecători și procurori care soluționează cauze penale. În cadrul seminarului vor fi abordate următoarele teme de interes: aspecte conceptuale și distincții privind prejudiciul și produsul infracțiunii; investigația financiară în procesul penal; cooperare judiciară internațională; măsurile asigurătorii în procesul penal; confiscarea specială și confiscarea extinsă; aspecte controversate din practica judiciară; managementul și valorificarea bunurilor indisponibilizate și a celor confiscate.28/4/20222București20
9Etică şi deontologieEtică și deontologie Seminarul este organizat în cadrul Proiectului "Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 şi este deschis participării unui număr de 20 de judecători și procurori. În cadrul seminarului, participanţii vor avea ocazia să identifice elementele specifice ale abaterilor disciplinare prevăzute de lege, precum şi standardele de conduită profesională necesară judecătorilor şi procurorilor în desfăşurarea activităţilor, în conformitate cu onoarea şi demnitatea profesiei.9/5/20222București20
10Justiţia pentru minoriJustiția pentru minori - aspecte penaleSeminarul este organizat în cadrul Proiectului "Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de judecători şi procurori cu competenţe în soluţionarea cauzelor cu minori în materie penală. Seminarul are ca obiectiv evidențierea elementelor de noutate în soluționarea cauzelor cu minori în materie penală, precum şi crearea unei practici unitare în domeniu, cu accent pe problematica interacțiunii și audierii minorilor implicați în procedurile judiciare.9/5/20222București20
11Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.9/5/20222Iaşi15
12Drept civil. Aspecte specifice litigiilor cu profesionistiiInsolvența persoanei juridiceSeminarul este organizat în cadrul Proiectului "Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 şi este destinat unui număr de 20 judecători din cadrul tribunalelor şi curţilor de apel, specializaţi în domeniul insolvenţei. În cadrul seminarului vor fi dezbătute aspecte privind următoarele teme: deschiderea procedurii insolvenţei (participanţii la procedură şi organele care aplică procedura); efectele deschiderii procedurii; stabilirea masei pasive; procedura de reorganizare; falimentul; răspunderea.12/5/20222București20
13Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Craiova. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.12/5/20222Craiova15
14Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.12/5/20222Alba Iulia15
15Drept penalRecuperarea prejudiciului infracțiuniiSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 judecători și procurori care soluționează cauze penale. În cadrul seminarului vor fi abordate următoarele teme de interes: aspecte conceptuale și distincții privind prejudiciul și produsul infracțiunii; investigația financiară în procesul penal; cooperare judiciară internațională; măsurile asigurătorii în procesul penal; confiscarea specială și confiscarea extinsă; aspecte controversate din practica judiciară; managementul și valorificarea bunurilor indisponibilizate și a celor confiscate.12/5/20222București20
16Drept penalAdministrarea probatoriului în cauzele penaleSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de judecători şi procurori, cu competenţe în soluţionarea cauzelor penale. Obiectivul seminarului este acela de a crea practici unitare în procesul de administrare a probatoriului în cauzele penale, în acord cu normele de procedură penală aplicabile in materia probelor, modalității tehnice de obținere a acestora și soluțiile de bune practici validate in practica judiciară. Seminarele vor aborda următoarele teme de interes: cercetarea la fața locului și percheziția; constatări și expertize; audierea persoanelor; metode speciale de supraveghere; metode speciale de cercetare; probleme de loialitate și legalitate în camera preliminară.16/5/20222București20
17Drept penalCombaterea criminalitatii informaticeSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de procurori si judecători care soluționează cauze privind infracțiunile informatice. În cadrul seminarului vor fi abordate aspectele teoretice și practice relevante în această materie, particularitățile investigării acestor infracțiuni, aspectele controversate din practică și vor fi evidențiate bunele practici în această materie.16/5/20222București20
18Drept penalConferință de unificare a practicii judiciare cu tema ”Noul Cod penal. Noul Cod de procedură penală”Evenimentul face parte din seria celor 8 conferinţe de unificare a practicii judiciare organizate în cadrul Proiectului "Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și se adresează unui număr de 60 de practicieni din cadrul sistemului judiciar: judecători specializaţi în materie penală, procurori, magistraţi-asistenţi şi personal din cadrul instituţiilor sistemului judiciar asimilat judecătorilor şi procurorilor. Conferinţa va avea preponderent caracter practic şi va cuprinde dezbateri pe marginea unor instituţii juridice şi dispoziţii legale care au generat sau care sunt susceptibile de a genera practică judiciară neunitară în materie penală.16/5/20222București60
19Drept civil. Aspecte specifice litigiilor cu profesionistiiProbleme de practică neunitară în litigiile cu băncile în materia raporturilor consumator-profesionistSeminarul se adresează unui număr de aproximativ 20 de judecători de la nivelul judecătoriilor, tribunalelor și curților de apel. În cadrul seminarului se vor aborda următoarele teme de interes: consecințele constatării caracterului abuziv al unor clauze referitoare la dobânda remuneratorie într-un contract de credit, acțiuni întemeiate pe dispozițiile din Legea nr. 77/2016, examinarea condiției impreviziunii (context actual, decizii ale CCR și practică judiciară)16/5/20222Bucureşti20
20Abilitati non-juridiceEngleză juridică. Aspecte penaleSeminarul inclus în Catalogul EJTN Plus este destinat unui număr de 10 judecători de la nivelul judecătoriilor, tribunalelor, curților de apel și Înaltei Curți de Casație și Justiție, specializați în soluționarea cauzelor penale, precum și procurorilor de la parchetele de pe lângă aceste instanțe. Alte 10 locuri vor fi oferite magistraților străini. În raport cu seminarele organizate anterior în materie, vor fi accentuate aspecte mai apropiate de activitatea practică a magistraților, cu orientarea procesului de învățare spre elemente de vocabular care țin de cooperarea judiciară în materie penală. Astfel, agenda va cuprinde în principal elemente de drept european, alături de elemente de drept comparat. 17/5/20223Bucureşti10
21CEDOCombaterea discriminării. Infracțiuni motivate de urăSeminarul se adresează unui număr de 20 de judecători (specializați cu precădere în domeniul dreptului penal), procurori, magistrați asistenți și personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor. Seminarul are ca obiective aprofundarea legislaţiei naţionale și europene în domeniul infracțiunilor motivate de ură și în special al celor a căror victimă sunt jurnaliștii, jurisprudența naţională, a Curții Europene de Justiție și a CEDO în materie, precum şi cazuistica Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, cu accent pe combaterea actelor de violență sau de hărțuire a jurnaliștilor.19/5/20222Bucureşti20
22Drept civil. Aspecte specifice litigiilor cu profesionistiiConferința cu tema Insolvența persoanei juridice Conferința organizată de INM în colaborare cu INPPI se adresează unui număr de aproximativ 25 judecători care soluționează cauze în domeniul insolvenței. În cadrul conferinței se vor aborda următoarele teme de interes: Directiva UE 2019/1023 privind cadrele de restructurare preventivă, digitalizarea procedurilor, înscrierea provizorie a creanțelor fiscale și a creanțelor incerte, confirmarea planului de reorganizare, aspecte practice în procedura insolvenței.19/5/20221Bucureşti25
23Dreptul muncii şi protecţiei socialeDreptul munciiSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de judecători cu competenţe în soluţionarea cauzelor privind dreptul muncii. Seminarul are ca obiectiv formarea judecătorilor cu competenţe în soluţionarea cauzelor privind dreptul muncii, precum şi crearea unei practici unitare în domeniu, prin identificarea şi dezbaterea aspectelor soluţionate diferit în cadrul instanţelor în aceasta materie.19/5/20222București20
24Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Alba Iulia. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.19/5/20222Alba Iulia15
25Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.19/5/20222Cluj15
26Dreptul Uniunii EuropeneCooperare internațională în materie penalăSeminarul este organizat în cadrul proiectului ”Formarea şi consolidarea capacităţii în sistemul judiciar”, MFN 2014-2021 și este destinat unui număr de 25 participanţi, în principal de la nivelul curților de apel și al tribunalelor, precum și a parchetelor de pe lângă curți de apel și tribunale, din rândul judecătorilor specializaţi în drept penal, procurorilor şi a altor profesionişti din domeniul juridic. În cadrul seminarului vor fi abordate aspectele relevante în materia asistenţei judiciare, a extrădării, a transferării persoanelor condamnate, a transferului de proceduri, și a recunoaşterii hotărârilor, având în vedere legislaţia română cadru în materie precum şi convenţiile multilaterale sau tratatele bilaterale în materia cooperării judiciare internaţionale în materie penală. Dat fiind specificul finanțării norvegiene, nu vor putea participa la aceste activități magistrați care au participat anterior la seminare cu aceeași denumire, în cadrul aceluiași proiect.23/5/20222Bucureşti25
27Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Cluj. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.23/5/20222Cluj15
28Drept administrativ si financiar-fiscalRegulile procedurale aplicabile în litigiile de contencios administrativSeminarul este organizat în cadrul proiectului ”Formarea şi consolidarea capacităţii în sistemul judiciar”, MFN 2014-2021 și este destinat unui număr de 20 participanţi, selectaţi cu precădere din rândul judecătorilor specializaţi în domeniul dreptului administrativ şi financiar-fiscal din cadrul tribunalelor, curţilor de apel şi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Seminarul va avea în vedere aspecte precum competența de judecată în materia contenciosului administrativ, condițiile de exercițiu ale acțiunii în contencios administrativ, judecata în fond și în căile de atac, excepția de nelegalitate, suspendarea executării actului administrativ , executarea silită în materia contenciosului administrativ, dimensiunea europeană a procedurilor administrative și judiciare în această materie. Dat fiind specificul finanțării norvegiene, nu vor putea participa la aceste activități magistrați care au participat anterior la seminare cu aceeași denumire, în cadrul aceluiași proiect.23/5/20222Bucureşti20
29Drept penalAdministrarea probatoriului în cauzele penaleSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de judecători şi procurori, cu competenţe în soluţionarea cauzelor penale. Obiectivul seminarului este acela de a crea practici unitare în procesul de administrare a probatoriului în cauzele penale, în acord cu normele de procedură penală aplicabile in materia probelor, modalității tehnice de obținere a acestora și soluțiile de bune practici validate in practica judiciară. Seminarele vor aborda următoarele teme de interes: cercetarea la fața locului și percheziția; constatări și expertize; audierea persoanelor; metode speciale de supraveghere; metode speciale de cercetare; probleme de loialitate și legalitate în camera preliminară.26/5/20222București20
30Drept administrativ si financiar-fiscalAchiziții publiceSeminarul este organizat în cadrul proiectului ”Formarea şi consolidarea capacităţii în sistemul judiciar”, MFN 2014-2021 și este destinat unui număr de 20 participanţi din rândul judecătorilor, procurorilor şi altor profesionişti din domeniul juridic, seminarul fiind adresat cu precădere judecătorilor specializaţi în domeniul contenciosului administrativ/achiziţiilor publice. În cadrul seminarului vor fi analizate și dezbătute problemele importante și/sau controversate generate de aplicarea în practică a dispozițiilor legale din domeniul achizițiilor publice, precum și aspectele de noutate din practica CJUE în materie. Dat fiind specificul finanțării norvegiene, nu vor putea participa la aceste activități magistrați care au participat anterior la seminare cu aceeași denumire, în cadrul aceluiași proiect.26/5/20222Bucureşti20
31Abilitati non-juridiceManagement judiciar (leadership)Seminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de judecători și procurori. Tematica seminarelor va include aspecte privind noțiunea de leadership, managementul conflictelor, comunicarea verbală și non-verbală.26/5/20222București20
32Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Târgu Mureș. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.26/5/20222Târgu Mureş15
33Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.26/5/20222Timișoara15
34Abilitati non-juridiceDezvoltare personală si programare neurolingvisticăSeminarul este organizat în cadrul Proiectului "Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 şi este deschis participării judecătorilor, procurorilor, magistraţilor-asistenţi şi personalului din cadrul instituţiilor sistemului judiciar asimilat judecătorilor şi procurorilor. În cadrul seminarului, participanţii vor avea ocazia să identifice, într-un mediu experienţial şi colaborativ, nevoi proprii de dezvoltare a comportamentelor şi abilităţilor în aria profesională şi personală.6/6/20222București20
35Drept civilNoul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă - formare la nivel centralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de judecători cu competenţe în soluţionarea cauzelor civile. Seminarul are ca obiectiv reliefarea aspectelor controversate, precum şi crearea unei practici unitare în acest domeniu, prin identificarea şi dezbaterea aspectelor soluţionate diferit în cadrul instanţelor, în materia dreptului civil și procesual civil. Vor fi abordate aspecte practice privind rolul activ al judecătorului, promisiunea de a contracta, executarea contractelor-remedii contractuale, acțiunea în rectificarea cărții funciare, regimul juridic si efectele decăderii de drept procesual.6/6/20222București20
36Drept administrativ si financiar-fiscalProcedura fiscală - în mod special executarea silită fiscală și TVASeminarul este organizat în cadrul proiectului ”Formarea şi consolidarea capacităţii în sistemul judiciar”, MFN 2014-2021 și este destinat unui număr de 20 participanţi, selectaţi cu precădere din rândul judecătorilor specializaţi în domeniul dreptului administrativ şi financiar-fiscal din cadrul tribunalelor, curţilor de apel şi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Seminarul va avea în vedere aspecte precum controlul de legalitate al actelor administrativ-fiscale, sfera de aplicare a Codului de Procedură Fiscală, inspecţia fiscală, TVA, probele şi sarcina probei în litigiile fiscale etc. . Dat fiind specificul finanțării norvegiene, nu vor putea participa la aceste activități magistrați care au participat anterior la seminare cu aceeași denumire, în cadrul aceluiași proiect.6/6/20222Bucureşti20
37Drept penalCombaterea coruptiei si a criminalitatii economico-financiareSeminarul este organizat în cadrul Proiectului”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de judecători și procurori care au competențe în soluționarea cauzelor penale. Seminarul are ca obiectiv examinarea problemelor de drept specifice cauzelor privind infracțiuni de corupție și economico-financiare dintr-o dublă perspectivă – juridică și economică – abordând și elemente de extraneitate în procesul de administrare a probatoriului.16/6/20222București20
38Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Bucureşti. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.16/6/20222București15
39Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brașov. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.16/6/20222Brașov15
40Drept civilConferință de unificare a practicii judiciare cu tema ”Noul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă”Evenimentul face parte din seria celor 8 conferinţe de unificare a practicii judiciare organizate în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și se adresează unui număr de 60 de practicieni din cadrul sistemului judiciar: judecători specializaţi în materie civilă (inclusiv litigii cu profesionişti), magistraţi-asistenţi şi personal din cadrul instituţiilor sistemului judiciar asimilat judecătorilor şi procurorilor. Conferinţa va avea preponderent caracter practic şi va cuprinde dezbateri pe marginea unor instituţii juridice şi dispoziţii legale care au generat sau care sunt susceptibile de a genera practică judiciară neunitară în materia dreptului civil şi dreptului procesual civil.20/6/20222București60
41Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.20/6/20222Oradea15
42Drept penalTehnici de audiere în procesul penalSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de judecători și procurori care soluționează cauze penale. Seminarul are ca obiectiv dobândirea cunoştinţelor şi a abilităţilor necesare desfăşurării unor audieri eficiente în cadrul procesului penal, cu respectarea normelor procedurale şi aplicarea celor mai bune metode de tactică şi tehnică criminalistică şi de psihologie judiciară.20/6/20222București20
43Justiţia pentru minoriTehnici de audiere a minorilor, în special pentru minorii aparținând etniei romeSeminarul este organizat în cadrul proiectului ”Formarea și consolidarea capacității în sistemul judiciar”, MFN 2014-2021. Fiecare seminar privind tehnicile de intervievare a minorilor, cu precădere a copiilor de etnie romă, este destinat unui număr de aproximativ 25 de judecători care soluționează cauze penale cu minori, procurori anume desemnați pentru investigarea cauzelor cu minori precum și alți profesioniști din domeniul juridic. În cadrul seminarului se vor aborda următoarele teme de interes: pregătirea interviului: cine, când, unde?, stabilirea raportului – etapă esențială a interviurilor investigative, limitele confidențialității: civil vs. penal, dinamica interacțiunii – interviul suportiv, tehnici de audiere. Protocolul NICHD – National Institute of Child Health and Humain Development – structura protocolului (scurtă prezentare) și faza pre-declarativă, regulile conversaționale, exercițiile narative: exersarea memoriei episodice, adevăr/ minciună și promisiunea de a spune adevărul, tehnici de audiere – Protocolul NICHD faza declarativă, tipurile de întrebări, structură faza declarativă, exersarea: 1) raportului, 2) a exercițiului narativ, 3) a tipurilor de întrebări și a structurii din faza declarativă, reacții emoționale și comportamentale ale victimelor, Strategii de câștigare a complianței, experiența norvegiană în audierea minorilor. Dat fiind specificul finanțării norvegiene, nu vor putea participa la aceste activități magistrați care au participat anterior la seminare cu aceeași denumire, în cadrul aceluiași proiect.21/6/20222Bucureşti25
44Etică şi deontologieEtică și deontologie Seminarul este organizat în cadrul Proiectului "Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 şi este deschis participării unui număr de 20 de judecători și procurori. În cadrul seminarului, participanţii vor avea ocazia să identifice elementele specifice ale abaterilor disciplinare prevăzute de lege, precum şi standardele de conduită profesională necesară judecătorilor şi procurorilor în desfăşurarea activităţilor, în conformitate cu onoarea şi demnitatea profesiei.23/6/20222București20
45Justiţia pentru minoriTehnici de audiere a minorilor, în special pentru minorii aparținând etniei romeSeminarul este organizat în cadrul proiectului ”Formarea și consolidarea capacității în sistemul judiciar”, MFN 2014-2021. Fiecare seminar privind tehnicile de intervievare a minorilor, cu precădere a copiilor de etnie romă, este destinat unui număr de aproximativ 25 de judecători care soluționează cauze penale cu minori, procurori anume desemnați pentru investigarea cauzelor cu minori precum și alți profesioniști din domeniul juridic. În cadrul seminarului se vor aborda următoarele teme de interes: pregătirea interviului: cine, când, unde?, stabilirea raportului – etapă esențială a interviurilor investigative, limitele confidențialității: civil vs. penal, dinamica interacțiunii – interviul suportiv, tehnici de audiere. Protocolul NICHD – National Institute of Child Health and Humain Development – structura protocolului (scurtă prezentare) și faza pre-declarativă, regulile conversaționale, exercițiile narative: exersarea memoriei episodice, adevăr/ minciună și promisiunea de a spune adevărul, tehnici de audiere – Protocolul NICHD faza declarativă, tipurile de întrebări, structură faza declarativă, exersarea: 1) raportului, 2) a exercițiului narativ, 3) a tipurilor de întrebări și a structurii din faza declarativă, reacții emoționale și comportamentale ale victimelor, Strategii de câștigare a complianței, experiența norvegiană în audierea minorilor. Dat fiind specificul finanțării norvegiene, nu vor putea participa la aceste activități magistrați care au participat anterior la seminare cu aceeași denumire, în cadrul aceluiași proiect.23/6/20222Bucureşti25
46Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Cluj. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.27/6/20222Cluj15
47Abilitati non-juridiceȘcoala de vară cu tema Justiția pentru minoriEvenimentul este dedicat formării judecătorilor si procurorilor în domeniul justiției pentru minori. La acest eveniment vor participa aproximativ 30 de judecători şi procurori precum şi auditori de justiţie. 27/6/20225Sinaia30
48Drept civilNoul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Constanța. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului civil si Codului de procedură civilă.30/6/20222Constanța15
49Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.4/7/20222Bacău15
50Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.4/7/20222Constanța15
51Drept penalCombaterea coruptiei si a criminalitatii economico-financiareSeminarul este organizat în cadrul Proiectului”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de judecători și procurori care au competențe în soluționarea cauzelor penale. Seminarul are ca obiectiv examinarea problemelor de drept specifice cauzelor privind infracțiuni de corupție și economico-financiare dintr-o dublă perspectivă – juridică și economică – abordând și elemente de extraneitate în procesul de administrare a probatoriului.15/9/20222București20
52Abilitati non-juridiceEtică și Judgecraft/ Arta de a fi judecătorSeminarul este dedicat unui număr de aproximativ 20 de judecători. Seminarul se va concentra asupra setului de abilităţi comune aplicabile judecătorilor la toate nivelurile de jurisdicţie, iar tematica va include elemente privind comportamentul judiciar şi de etică, capacitatea de adaptare judiciară şi practicarea abilităţilor non-juridice în sala de judecată.15/9/20222Bucureşti20
53Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Oradea. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.15/9/20222Oradea15
54Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Pitești. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.15/9/20222Pitești 15
55Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Bacău. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.19/9/20222Bacău15
56Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Timișoara. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.19/9/20222Timișoara15
57Drept penalCombaterea traficului de persoaneSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de procurori si judecători care soluționează cauze privind infracțiunile specifice traficului de persoane. În cadrul seminarului vor fi dezbătute aspectele teoretice și practice relevante, particularitățile investigării acestor infracțiuni, probleme legate de audierea și protecția victimelor și vor fi evidențiate bunele practici în această materie.22/9/20222București20
58Abilitati non-juridiceDezvoltare personală si programare neurolingvisticăSeminarul este organizat în cadrul Proiectului "Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 şi este deschis participării judecătorilor, procurorilor, magistraţilor-asistenţi şi personalului din cadrul instituţiilor sistemului judiciar asimilat judecătorilor şi procurorilor. În cadrul seminarului, participanţii vor avea ocazia să identifice, într-un mediu experienţial şi colaborativ, nevoi proprii de dezvoltare a comportamentelor şi abilităţilor în aria profesională şi personală.22/9/20222București20
59Abilitati non-juridiceMetodologia actului de justitieSeminarul este organizat în cadrul Proiectului "Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 şi este destinat judecătorilor şi procurorilor specializați în materie penală, cu precădere celor aflați la început de carieră. În cadrul seminarului vor fi dezbătute aspecte privind următoarele teme de interes: scrierea juridică și judiciară; redactarea actelor procurorului; redactarea hotărârilor judecătorești; managementul dosarului de urmărire penală; pregătirea ședinței de judecată; administrarea probelor în diferitele faze ale procesului penal.22/9/20222București20
60Drept civilNoul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Brașov. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului civil si Codului de procedură civilă.22/9/20222Brașov15
61Drept civilNoul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Galați. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului civil si Codului de procedură civilă.22/9/20222Galați15
62Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Alba Iulia. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.22/9/20222Alba Iulia15
63Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare la nivel centralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de judecători şi procurori, cu competenţe în soluţionarea cauzelor penale. Seminarul are ca obiectiv reliefarea aspectelor controversate, precum şi crearea unei practici unitare în acest domeniu, prin identificarea şi dezbaterea aspectelor soluţionate diferit în cadrul instanţelor, respectiv parchetelor în materia dreptului penal/dreptului procesual penal. Seminarele vor aborda următoarele teme de interes: • probleme actuale de drept penal general (tratamentul sancționator al pluralității de infracțiuni, prescripția răspunderii penale, aplicarea în timp a legii penale); • probleme actuale de drept penal special (infracțiuni prevăzute în Codul penal ‑ infracțiuni care presupun culpa profesională, infracțiuni contra patrimoniului, infracțiuni la regimul circulației rutiere, infracțiuni contra înfăptuirii justiției etc.); • infracțiuni prevăzute în legi speciale (infracțiuni la regimul proprietății intelectuale, infracțiuni la protecția mediului, infracțiuni prevăzute în Codul silvic etc.). De asemenea, vor fi abordate teme de interes din cursul urmăririi penale (etape, actele procurorului, plângerea împotriva actelor și soluțiilor procurorului; camera preliminară/ judecata: nulitatea și excluderea probelor, aspecte procedurale, procedura în cazul recunoașterii vinovăției, căi de atac) și din cadrul executării hotărârilor penale (contestația la executare; schimbări în executarea unor hotărâri; liberarea condiționată).22/9/20222București20
64Drept penalConferință de unificare a practicii judiciare cu tema ”Noul Cod penal. Noul Cod de procedură penală”Evenimentul face parte din seria celor 8 conferinţe de unificare a practicii judiciare organizate în cadrul Proiectului "Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și se adresează unui număr de 60 de practicieni din cadrul sistemului judiciar: judecători specializaţi în materie penală, procurori, magistraţi-asistenţi şi personal din cadrul instituţiilor sistemului judiciar asimilat judecătorilor şi procurorilor. Conferinţa va avea preponderent caracter practic şi va cuprinde dezbateri pe marginea unor instituţii juridice şi dispoziţii legale care au generat sau care sunt susceptibile de a genera practică judiciară neunitară în materie penală.26/9/20222București60
65Drept penalExecutarea hotărârilor penale, cu accent pe aspecte specifice populației de etnie romăSeminarul este organizat în cadrul proiectului ”Formarea şi consolidarea capacităţii în sistemul judiciar”, MFN 2014-2021 și este destinat unui număr de 20 participanţi din rândul judecătorilor precum şi altor profesionişti din domeniul juridic. Seminarul are ca obiectiv identificarea standardelor europene în materia drepturilor fundamentale ale omului in sfera dreptului penal și aplicarea acestora în dreptul intern. Dat fiind specificul finanțării norvegiene, nu vor putea participa la aceste activități magistrați care au participat anterior la seminare cu aceeași denumire, în cadrul aceluiași proiect.26/9/20222Bucureşti20
66CEDOJurisprudenta CEDO - aspecte penaleSeminarul este organizat în cadrul proiectului ”Formarea şi consolidarea capacităţii în sistemul judiciar”, MFN 2014-2021 și este destinat unui număr de 25 participanţi din rândul judecătorilor, procurorilor precum şi altor profesionişti din domeniul juridic. Seminarul are ca obiectiv identificarea standardelor europene în materia drepturilor fundamentale ale omului in sfera dreptului penal și aplicarea acestora în dreptul intern. Dat fiind specificul finanțării norvegiene, nu vor putea participa la aceste activități magistrați care au participat anterior la seminare cu aceeași denumire, în cadrul aceluiași proiect.26/9/20222Bucureşti25
67Drept civilNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Craiova. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.26/9/20222Craiova15
68Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Iași. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.26/9/20222Iaşi15
69Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.26/9/20222Timișoara15
70Drept penalExecutarea hotărârilor penale, cu accent pe aspecte specifice populației de etnie romăSeminarul este organizat în cadrul proiectului ”Formarea şi consolidarea capacităţii în sistemul judiciar”, MFN 2014-2021 și este destinat unui număr de 20 participanţi din rândul judecătorilor precum şi altor profesionişti din domeniul juridic. Seminarul are ca obiectiv identificarea standardelor europene în materia drepturilor fundamentale ale omului in sfera dreptului penal și aplicarea acestora în dreptul intern. Dat fiind specificul finanțării norvegiene, nu vor putea participa la aceste activități magistrați care au participat anterior la seminare cu aceeași denumire, în cadrul aceluiași proiect.28/9/20222Bucureşti20
71Drept penalCombaterea coruptiei si a criminalitatii economico-financiareSeminarul este organizat în cadrul Proiectului”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de judecători și procurori care au competențe în soluționarea cauzelor penale. Seminarul are ca obiectiv examinarea problemelor de drept specifice cauzelor privind infracțiuni de corupție și economico-financiare dintr-o dublă perspectivă – juridică și economică – abordând și elemente de extraneitate în procesul de administrare a probatoriului.29/9/20222București20
72Justiţia pentru minoriJustiția pentru minori - aspecte civileSeminarul este organizat în cadrul Proiectului "Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de judecători şi procurori cu competenţe în soluţionarea cauzelor cu minori în materie civilă. Seminarul are ca obiectiv evidențierea elementelor de noutate în soluționarea cauzelor cu minori în materie civilă, precum şi crearea unei practici unitare în domeniu, cu accent pe problematica interacțiunii și audierii minorilor implicați în procedurile judiciare.29/9/20222București20
73Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Constanța. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.29/9/20222Constanța15
74Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Târgu Mureș. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.29/9/20222Târgu Mureş15
75Etică şi deontologieEtică și deontologie Seminarul este organizat în cadrul Proiectului "Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 şi este deschis participării unui număr de 20 de judecători și procurori. În cadrul seminarului, participanţii vor avea ocazia să identifice elementele specifice ale abaterilor disciplinare prevăzute de lege, precum şi standardele de conduită profesională necesară judecătorilor şi procurorilor în desfăşurarea activităţilor, în conformitate cu onoarea şi demnitatea profesiei.3/10/20222București20
76Drept civilNoul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă - formare la nivel centralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de judecători cu competenţe în soluţionarea cauzelor civile. Seminarul are ca obiectiv reliefarea aspectelor controversate, precum şi crearea unei practici unitare în acest domeniu, prin identificarea şi dezbaterea aspectelor soluţionate diferit în cadrul instanţelor, în materia dreptului civil și procesual civil. Vor fi abordate aspecte practice privind rolul activ al judecătorului, promisiunea de a contracta, executarea contractelor-remedii contractuale, acțiunea în rectificarea cărții funciare, regimul juridic si efectele decăderii de drept procesual.3/10/20222București20
77Drept civilNoul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel București. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului civil si Codului de procedură civilă.3/10/20222București15
78Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.3/10/20222Alba Iulia15
79Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.3/10/20222Suceava 15
80Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.6/10/20222Bacău15
81Drept administrativ si financiar-fiscalRegulile procedurale aplicabile în litigiile de contencios administrativSeminarul este organizat în cadrul proiectului ”Formarea şi consolidarea capacităţii în sistemul judiciar”, MFN 2014-2021 și este destinat unui număr de 20 participanţi, selectaţi cu precădere din rândul judecătorilor specializaţi în domeniul dreptului administrativ şi financiar-fiscal din cadrul tribunalelor, curţilor de apel şi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Seminarul va avea în vedere aspecte precum competența de judecată în materia contenciosului administrativ, condițiile de exercițiu ale acțiunii în contencios administrativ, judecata în fond și în căile de atac, excepția de nelegalitate, suspendarea executării actului administrativ , executarea silită în materia contenciosului administrativ, dimensiunea europeană a procedurilor administrative și judiciare în această materie. Dat fiind specificul finanțării norvegiene, nu vor putea participa la aceste activități magistrați care au participat anterior la seminare cu aceeași denumire, în cadrul aceluiași proiect.6/10/20222Bucureşti20
82Drept civilConferință de unificare a practicii judiciare cu tema ”Noul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă”Evenimentul face parte din seria celor 8 conferinţe de unificare a practicii judiciare organizate în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și se adresează unui număr de 60 de practicieni din cadrul sistemului judiciar: judecători specializaţi în materie civilă (inclusiv litigii cu profesionişti), magistraţi-asistenţi şi personal din cadrul instituţiilor sistemului judiciar asimilat judecătorilor şi procurorilor. Conferinţa va avea preponderent caracter practic şi va cuprinde dezbateri pe marginea unor instituţii juridice şi dispoziţii legale care au generat sau care sunt susceptibile de a genera practică judiciară neunitară în materia dreptului civil şi dreptului procesual civil.10/10/20222București60
83Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.10/10/20222Cluj15
84Asistenta in privinta modificarilor legislativeCombaterea violentei in familieSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978, și este destinat unui număr de 20 de judecători şi procurori, cu competenţe în soluţionarea cauzelor privind violenţa domestică. Seminarul are ca obiectiv abordarea elementelor de noutate în materie, precum şi crearea unei practici unitare în acest domeniu, prin identificarea şi dezbaterea aspectelor soluţionate diferit în cadrul instanţelor, respectiv parchetelor în materia violenţei în familie. Seminarele vor fi structurate în sesiuni de formare, cu următoarele teme de interes: conștientizarea fenomenului de violență domestică; ordinul de protecție provizoriu; ordinul de protecție. Elemente procedurale și de fond; infracțiuni de violență domestică și alte infracțiuni asupra membrilor familiei; administrarea probatoriului în cauzele penale; măsuri preventive, individualizarea pedepselor, pedepse complementare, compatibilizarea cu obligațiile ordinului de protecție; ordinele de protecție cu elemente de extraneitate.13/10/20222București20
85Drept penalCombaterea criminalitatii informaticeSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de procurori si judecători care soluționează cauze privind infracțiunile informatice. În cadrul seminarului vor fi abordate aspectele teoretice și practice relevante în această materie, particularitățile investigării acestor infracțiuni, aspectele controversate din practică și vor fi evidențiate bunele practici în această materie.13/10/20222București20
86Dreptul muncii şi protecţiei socialeDreptul munciiSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de judecători cu competenţe în soluţionarea cauzelor privind dreptul muncii. Seminarul are ca obiectiv formarea judecătorilor cu competenţe în soluţionarea cauzelor privind dreptul muncii, precum şi crearea unei practici unitare în domeniu, prin identificarea şi dezbaterea aspectelor soluţionate diferit în cadrul instanţelor în aceasta materie.13/10/20222București20
87Drept civilNoul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Cluj. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului civil si Codului de procedură civilă.13/10/20222Cluj15
88Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.13/10/20222Ploiești15
89Drept penalTehnici de audiere în procesul penalSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de judecători și procurori care soluționează cauze penale. Seminarul are ca obiectiv dobândirea cunoştinţelor şi a abilităţilor necesare desfăşurării unor audieri eficiente în cadrul procesului penal, cu respectarea normelor procedurale şi aplicarea celor mai bune metode de tactică şi tehnică criminalistică şi de psihologie judiciară.13/10/20222București20
90Drept civilNoul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Suceava. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului civil si Codului de procedură civilă.17/10/20222Suceava 15
91Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori militari Parchetul de pe lângă Curtea Militară de Apel la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978, INM și este dedicat exclusiv procurorilor militari din raza Parchetului de pe lângă Curtea Militară de Apel. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală. 17/10/20222București15
92Drept penalProbatoriul specific în cauzele de agresiune sexuală asupra minorilorSeminarul este destinat formării unui număr de 25 judecători și procurori cu competențe în soluționarea cauzelor penale cu minori. În cadrul seminarului se vor aborda următoarele teme de interes: aprofundarea metodelor moderne de cercetare a unor astfel de cauze care presupun administrarea unui probatoriu specific, identificarea de bune practici privind instrumentarea unor astfel de cauze în cadrul unor echipe multidisciplinare, prin evidențierea dificultăților care apar în administrarea probatoriului specific și în gestionarea victimei minore, cunoașterea și aplicarea unor aspecte din domeniul psihologiei copiilor în procedurile de audiere a minorilor.20/10/20222Bucureşti25
93CEDOCombaterea discriminării. Infracțiuni motivate de urăSeminarul se adresează unui număr de 20 de judecători (specializați cu precădere în domeniul dreptului penal), procurori, magistrați asistenți și personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor. Seminarul are ca obiective aprofundarea legislaţiei naţionale și europene în domeniul infracțiunilor motivate de ură și în special al celor a căror victimă sunt jurnaliștii, jurisprudența naţională, a Curții Europene de Justiție și a CEDO în materie, precum şi cazuistica Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, cu accent pe combaterea actelor de violență sau de hărțuire a jurnaliștilor.20/10/20222Bucureşti20
94Dreptul Uniunii EuropeneCooperare internațională în materie penalăSeminarul este organizat în cadrul proiectului ”Formarea şi consolidarea capacităţii în sistemul judiciar”, MFN 2014-2021 și este destinat unui număr de 25 participanţi, în principal de la nivelul curților de apel și al tribunalelor, precum și a parchetelor de pe lângă curți de apel și tribunale, din rândul judecătorilor specializaţi în drept penal, procurorilor şi a altor profesionişti din domeniul juridic. În cadrul seminarului vor fi abordate aspectele relevante în materia asistenţei judiciare, a extrădării, a transferării persoanelor condamnate, a transferului de proceduri, și a recunoaşterii hotărârilor, având în vedere legislaţia română cadru în materie precum şi convenţiile multilaterale sau tratatele bilaterale în materia cooperării judiciare internaţionale în materie penală. Dat fiind specificul finanțării norvegiene, nu vor putea participa la aceste activități magistrați care au participat anterior la seminare cu aceeași denumire, în cadrul aceluiași proiect.20/10/20222Bucureşti25
95Justiţia pentru minoriJustiția pentru minori - aspecte penaleSeminarul este organizat în cadrul Proiectului "Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de judecători şi procurori cu competenţe în soluţionarea cauzelor cu minori în materie penală. Seminarul are ca obiectiv evidențierea elementelor de noutate în soluționarea cauzelor cu minori în materie penală, precum şi crearea unei practici unitare în domeniu, cu accent pe problematica interacțiunii și audierii minorilor implicați în procedurile judiciare.24/10/20222București20
96Drept civilNoul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Târgu-Mureș. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului civil si Codului de procedură civilă.24/10/20222Târgu Mureş15
97Abilitati non-juridiceEngleză juridică. Aspecte civileSeminarul inclus în Catalogul EJTN Plus este destinat unui număr de 10 judecători de la nivelul judecătoriilor, tribunalelor, curților de apel și Înaltei Curți de Casație și Justiție specializați în soluționarea cauzelor civile sau comerciale. Alte 10 locuri vor fi oferite magistraților străini. În raport cu seminarele organizate anterior în materie, vor fi accentuate aspecte mai apropiate de activitatea practică a magistraților, cu orientarea procesului de învățare spre elemente de vocabular care țin de  cooperarea judiciară în materie civilă. Astfel, agenda va cuprinde în principal elemente de drept european, alături de elemente de drept comparat.  25/10/20223Bucureşti10
98Drept penalAdministrarea probatoriului în cauzele penaleSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de judecători şi procurori, cu competenţe în soluţionarea cauzelor penale. Obiectivul seminarului este acela de a crea practici unitare în procesul de administrare a probatoriului în cauzele penale, în acord cu normele de procedură penală aplicabile in materia probelor, modalității tehnice de obținere a acestora și soluțiile de bune practici validate in practica judiciară. Seminarele vor aborda următoarele teme de interes: cercetarea la fața locului și percheziția; constatări și expertize; audierea persoanelor; metode speciale de supraveghere; metode speciale de cercetare; probleme de loialitate și legalitate în camera preliminară.27/10/20222București20
99Drept administrativ si financiar-fiscalAchiziții publiceSeminarul este organizat în cadrul proiectului ”Formarea şi consolidarea capacităţii în sistemul judiciar”, MFN 2014-2021 și este destinat unui număr de 20 participanţi din rândul judecătorilor, procurorilor şi altor profesionişti din domeniul juridic, seminarul fiind adresat cu precădere judecătorilor specializaţi în domeniul contenciosului administrativ/achiziţiilor publice. În cadrul seminarului vor fi analizate și dezbătute problemele importante și/sau controversate generate de aplicarea în practică a dispozițiilor legale din domeniul achizițiilor publice, precum și aspectele de noutate din practica CJUE în materie. Dat fiind specificul finanțării norvegiene, nu vor putea participa la aceste activități magistrați care au participat anterior la seminare cu aceeași denumire, în cadrul aceluiași proiect.27/10/20222Bucureşti20
100Drept penalCombaterea traficului de droguriSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de procurori si judecători care soluționează cauze privind infracțiunile specifice traficului și consumului ilicit de droguri. În cadrul seminarului vor fi dezbătute aspectele teoretice și practice relevante, particularitățile investigării acestor infracțiuni și vor fi evidențiate bunele practici în această materie.27/10/20222București20
101Dreptul Uniunii EuropeneCooperare internațională în materie civilă - aspecte de drept civil și drept comercialSeminarul este organizat în cadrul proiectului ”Formarea şi consolidarea capacităţii în sistemul judiciar”, MFN 2014-2021, și este destinat unui număr de 25 participanţi din rândul judecătorilor specializaţi în drept civil și drept comercial, în principal de la nivelul curților de apel și al tribunalelor, şi a altor profesionişti din domeniul juridic. În cadrul seminarului vor fi abordate aspecte practice privind soluționarea litigiilor cu element de extraneitate în materie civilă și comercială, determinarea competenței internaționale în materie civilă și comercială, legea aplicabilă obligațiilor contractuale, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială, jurisprudența CJUE relevantă. Dat fiind specificul finanțării norvegiene, nu vor putea participa la aceste activități magistrați care au participat anterior la seminare cu aceeași denumire, în cadrul aceluiași proiect.27/10/20222Bucureşti25
102Abilitati non-juridiceDezvoltare personală si programare neurolingvisticăSeminarul este organizat în cadrul Proiectului "Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 şi este deschis participării judecătorilor, procurorilor, magistraţilor-asistenţi şi personalului din cadrul instituţiilor sistemului judiciar asimilat judecătorilor şi procurorilor. În cadrul seminarului, participanţii vor avea ocazia să identifice, într-un mediu experienţial şi colaborativ, nevoi proprii de dezvoltare a comportamentelor şi abilităţilor în aria profesională şi personală.27/10/20222Bucureşti20
103Drept civilNoul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Oradea. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului civil si Codului de procedură civilă.27/10/20222Oradea15
104Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.27/10/20222Iaşi15
105Drept penalTehnici de audiere în procesul penalSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de judecători și procurori care soluționează cauze penale. Seminarul are ca obiectiv dobândirea cunoştinţelor şi a abilităţilor necesare desfăşurării unor audieri eficiente în cadrul procesului penal, cu respectarea normelor procedurale şi aplicarea celor mai bune metode de tactică şi tehnică criminalistică şi de psihologie judiciară.27/10/20222București20
106Drept civilNoul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Craiova. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului civil si Codului de procedură civilă.31/10/20222Craiova15
107Abilitati non-juridiceDezvoltare personală si programare neurolingvisticăSeminarul este organizat în cadrul Proiectului "Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 şi este deschis participării judecătorilor, procurorilor, magistraţilor-asistenţi şi personalului din cadrul instituţiilor sistemului judiciar asimilat judecătorilor şi procurorilor. În cadrul seminarului, participanţii vor avea ocazia să identifice, într-un mediu experienţial şi colaborativ, nevoi proprii de dezvoltare a comportamentelor şi abilităţilor în aria profesională şi personală.3/11/20222București20
108Abilitati non-juridiceManagement judiciar (leadership)Seminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de judecători și procurori. Tematica seminarelor va include aspecte privind noțiunea de leadership, managementul conflictelor, comunicarea verbală și non-verbală.3/11/20222București20
109Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Galați În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.3/11/20222Galați15
110Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.3/11/20222Oradea15
111Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu-Mureș. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.3/11/20222Târgu Mureş15
112Drept civilNoul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Timișoara. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului civil si Codului de procedură civilă.7/11/20222Timișoara15
113Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Bacău. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.7/11/20222Bacău15
114Drept penalCombaterea coruptiei si a criminalitatii economico-financiareSeminarul este organizat în cadrul Proiectului”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de judecători și procurori care au competențe în soluționarea cauzelor penale. Seminarul are ca obiectiv examinarea problemelor de drept specifice cauzelor privind infracțiuni de corupție și economico-financiare dintr-o dublă perspectivă – juridică și economică – abordând și elemente de extraneitate în procesul de administrare a probatoriului.10/11/20222București20
115Etică şi deontologieEtică și deontologie Seminarul este organizat în cadrul Proiectului "Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 şi este deschis participării unui număr de 20 de judecători și procurori. În cadrul seminarului, participanţii vor avea ocazia să identifice elementele specifice ale abaterilor disciplinare prevăzute de lege, precum şi standardele de conduită profesională necesară judecătorilor şi procurorilor în desfăşurarea activităţilor, în conformitate cu onoarea şi demnitatea profesiei.10/11/20222București20
116Drept civil. Aspecte specifice litigiilor cu profesionistiiInsolvența persoanei juridiceSeminarul este organizat în cadrul Proiectului "Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 şi este destinat unui număr de 20 judecători din cadrul tribunalelor şi curţilor de apel, specializaţi în domeniul insolvenţei. În cadrul seminarului vor fi dezbătute aspecte privind următoarele teme: deschiderea procedurii insolvenţei (participanţii la procedură şi organele care aplică procedura); efectele deschiderii procedurii; stabilirea masei pasive; procedura de reorganizare; falimentul; răspunderea.10/11/20222București20
117Drept penalConferință de unificare a practicii judiciare cu tema ”Noul Cod penal. Noul Cod de procedură penală”Evenimentul face parte din seria celor 8 conferinţe de unificare a practicii judiciare organizate în cadrul Proiectului "Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și se adresează unui număr de 60 de practicieni din cadrul sistemului judiciar: judecători specializați în materie penală din cadrul curților de apel, Înaltei Curți de Casație şi Justiție şi procurori din cadrul parchetelor de pe lângă curțile de apel, PÎCCJ, DNA şi DIICOT, magistraţi-asistenţi şi personal din cadrul instituţiilor sistemului judiciar asimilat judecătorilor şi procurorilor. Conferinţa va avea preponderent caracter practic şi va cuprinde dezbateri pe marginea unor instituţii juridice şi dispoziţii legale care au generat sau care sunt susceptibile de a genera practică judiciară neunitară în materie penală, cu accent pe aspecte privind justiţia penală la nivel european şi cooperare judiciară în materie penală.14/11/20222București60
118Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.14/11/20222Craiova15
119Abilitati non-juridiceEngleză juridică. Aspecte penaleSeminarul inclus în Catalogul EJTN Plus este destinat unui număr de 10 judecători de la nivelul judecătoriilor, tribunalelor, curților de apel și Înaltei Curți de Casație și Justiție, specializați în soluționarea cauzelor penale, precum și procurorilor de la parchetele de pe lângă aceste instanțe. Alte 10 locuri vor fi oferite magistraților străini.  În raport cu seminarele organizate anterior în materie, vor fi accentuate aspecte mai apropiate de activitatea practică a magistraților, cu orientarea procesului de învățare spre elemente de vocabular care țin de  cooperarea judiciară în materie penală. Astfel, agenda va cuprinde în principal elemente de drept european, alături de elemente de drept comparat.  15/11/20223Bucureşti10
120Asistenta in privinta modificarilor legislativeCombaterea violentei in familieSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978, și este destinat unui număr de 20 de judecători şi procurori, cu competenţe în soluţionarea cauzelor privind violenţa domestică. Seminarul are ca obiectiv abordarea elementelor de noutate în materie, precum şi crearea unei practici unitare în acest domeniu, prin identificarea şi dezbaterea aspectelor soluţionate diferit în cadrul instanţelor, respectiv parchetelor în materia violenţei în familie. Seminarele vor fi structurate în sesiuni de formare, cu următoarele teme de interes: conștientizarea fenomenului de violență domestică; ordinul de protecție provizoriu; ordinul de protecție. Elemente procedurale și de fond; infracțiuni de violență domestică și alte infracțiuni asupra membrilor familiei; administrarea probatoriului în cauzele penale; măsuri preventive, individualizarea pedepselor, pedepse complementare, compatibilizarea cu obligațiile ordinului de protecție; ordinele de protecție cu elemente de extraneitate.17/11/20222București20
121Drept civilNoul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Ploiești. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului civil si Codului de procedură civilă.17/11/20222Ploieşti15
122Dreptul Uniunii EuropeneCooperare internațională în materie penalăSeminarul este organizat în cadrul proiectului ”Formarea şi consolidarea capacităţii în sistemul judiciar”, MFN 2014-2021 și este destinat unui număr de 25 participanţi, în principal de la nivelul curților de apel și al tribunalelor, precum și a parchetelor de pe lângă curți de apel și tribunale, din rândul judecătorilor specializaţi în drept penal, procurorilor şi a altor profesionişti din domeniul juridic. În cadrul seminarului vor fi abordate aspectele relevante în materia asistenţei judiciare, a extrădării, a transferării persoanelor condamnate, a transferului de proceduri, și a recunoaşterii hotărârilor, având în vedere legislaţia română cadru în materie precum şi convenţiile multilaterale sau tratatele bilaterale în materia cooperării judiciare internaţionale în materie penală. Dat fiind specificul finanțării norvegiene, nu vor putea participa la aceste activități magistrați care au participat anterior la seminare cu aceeași denumire, în cadrul aceluiași proiect.21/11/20222Bucureşti25
123Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare procurori la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv procurorilor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.21/11/20222București15
124Drept penalProbatoriul specific în cauzele de agresiune sexuală asupra minorilorSeminarul este destinat formării unui număr de 25 judecători și procurori cu competențe în soluționarea cauzelor penale cu minori. În cadrul seminarului se vor aborda următoarele teme de interes: aprofundarea metodelor moderne de cercetare a unor astfel de cauze care presupun administrarea unui probatoriu specific, identificarea de bune practici privind instrumentarea unor astfel de cauze în cadrul unor echipe multidisciplinare, prin evidențierea dificultăților care apar în administrarea probatoriului specific și în gestionarea victimei minore, cunoașterea și aplicarea unor aspecte din domeniul psihologiei copiilor în procedurile de audiere a minorilor.24/11/20222Bucureşti25
125Drept penalCombaterea traficului de persoaneSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de procurori si judecători care soluționează cauze privind infracțiunile specifice traficului de persoane. În cadrul seminarului vor fi dezbătute aspectele teoretice și practice relevante, particularitățile investigării acestor infracțiuni, probleme legate de audierea și protecția victimelor și vor fi evidențiate bunele practici în această materie.24/11/20222București20
126Drept civil. Aspecte specifice litigiilor cu profesionistiiConferința cu tema Insolvența persoanei juridice Conferința organizată de INM în colaborare cu INPPI se adresează unui număr de aproximativ 25 judecători care soluționează cauze în domeniul insolvenței. În cadrul conferinței se vor aborda următoarele teme de interes: Directiva UE 2019/1023 privind cadrele de restructurare preventivă, digitalizarea procedurilor, înscrierea provizorie a creanțelor fiscale și a creanțelor incerte, confirmarea planului de reorganizare, aspecte practice în procedura insolvenței.24/11/20221Bucureşti25
127Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare judecători militari Curtea Militară de Apel la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978, INM și este dedicat exclusiv judecătorilor militari din raza Curţii Militare de Apel. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală. 24/11/20222București15
128Drept penalRecuperarea prejudiciului infracțiuniiSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 judecători și procurori care soluționează cauze penale. În cadrul seminarului vor fi abordate următoarele teme de interes: aspecte conceptuale și distincții privind prejudiciul și produsul infracțiunii; investigația financiară în procesul penal; cooperare judiciară internațională; măsurile asigurătorii în procesul penal; confiscarea specială și confiscarea extinsă; aspecte controversate din practica judiciară; managementul și valorificarea bunurilor indisponibilizate și a celor confiscate.24/11/20222București20
129Drept administrativ si financiar-fiscalRegulile procedurale aplicabile în litigiile de contencios administrativSeminarul este organizat în cadrul proiectului ”Formarea şi consolidarea capacităţii în sistemul judiciar”, MFN 2014-2021 și este destinat unui număr de 20 participanţi, selectaţi cu precădere din rândul judecătorilor specializaţi în domeniul dreptului administrativ şi financiar-fiscal din cadrul tribunalelor, curţilor de apel şi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Seminarul va avea în vedere aspecte precum competența de judecată în materia contenciosului administrativ, condițiile de exercițiu ale acțiunii în contencios administrativ, judecata în fond și în căile de atac, excepția de nelegalitate, suspendarea executării actului administrativ , executarea silită în materia contenciosului administrativ, dimensiunea europeană a procedurilor administrative și judiciare în această materie. Dat fiind specificul finanțării norvegiene, nu vor putea participa la aceste activități magistrați care au participat anterior la seminare cu aceeași denumire, în cadrul aceluiași proiect.24/11/20222Bucureşti20
130Drept penalNoul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - formare judecători la nivel descentralizatSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este dedicat exclusiv judecătorilor din raza Curţii de Apel Piteşti. În cadrul seminarului vor fi dezbătute probleme de practică neunitară generate de interpretarea şi aplicarea Codului penal si Codului de procedură penală.28/11/20222Pitești 15
131Drept penalCombaterea criminalitatii informaticeSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 de procurori si judecători care soluționează cauze privind infracțiunile informatice. În cadrul seminarului vor fi abordate aspectele teoretice și practice relevante în această materie, particularitățile investigării acestor infracțiuni, aspectele controversate din practică și vor fi evidențiate bunele practici în această materie.5/12/20222București20
132Drept civilConferință de unificare a practicii judiciare cu tema ”Noul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă”Evenimentul face parte din seria celor 8 conferinţe de unificare a practicii judiciare organizate în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și se adresează unui număr de 60 de practicieni din cadrul sistemului judiciar: judecători specializaţi în materie civilă (inclusiv litigii cu profesionişti), magistraţi-asistenţi şi personal din cadrul instituţiilor sistemului judiciar asimilat judecătorilor şi procurorilor. Conferinţa va avea preponderent caracter practic şi va cuprinde dezbateri pe marginea unor instituţii juridice şi dispoziţii legale care au generat sau care sunt susceptibile de a genera practică judiciară neunitară în materia dreptului civil şi dreptului procesual civil.5/12/20222București60
133CEDOAntisemitism si Holocaust - istorie, memorie și legislațieSeminarul se adresează unui număr de 20 de judecători (specializați cu precădere în domeniul dreptului penal), procurori, magistrați asistenți și personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor. Seminarul are ca obiective aprofundarea legislaţiei naţionale și europene în domeniul combaterii extremismului, rasismului, discriminării și antisemitismului, precum și cazuistica instanțelor din România apărută în urma adoptării Legii nr. 217/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.8/12/20221online20
134CEDOJurisprudenta CEDO - aspecte penaleSeminarul este organizat în cadrul proiectului ”Formarea şi consolidarea capacităţii în sistemul judiciar”, MFN 2014-2021 și este destinat unui număr de 25 participanţi din rândul judecătorilor, procurorilor precum şi altor profesionişti din domeniul juridic. Seminarul are ca obiectiv identificarea standardelor europene în materia drepturilor fundamentale ale omului in sfera dreptului penal și aplicarea acestora în dreptul intern. Dat fiind specificul finanțării norvegiene, nu vor putea participa la aceste activități magistrați care au participat anterior la seminare cu aceeași denumire, în cadrul aceluiași proiect.8/12/20222Bucureşti25
135Drept administrativ si financiar-fiscalProcedura fiscală - în mod special executarea silită fiscală și TVASeminarul este organizat în cadrul proiectului ”Formarea şi consolidarea capacităţii în sistemul judiciar”, MFN 2014-2021 și este destinat unui număr de 20 participanţi, selectaţi cu precădere din rândul judecătorilor specializaţi în domeniul dreptului administrativ şi financiar-fiscal din cadrul tribunalelor, curţilor de apel şi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Seminarul va avea în vedere aspecte precum controlul de legalitate al actelor administrativ-fiscale, sfera de aplicare a Codului de Procedură Fiscală, inspecţia fiscală, TVA, probele şi sarcina probei în litigiile fiscale etc. . Dat fiind specificul finanțării norvegiene, nu vor putea participa la aceste activități magistrați care au participat anterior la seminare cu aceeași denumire, în cadrul aceluiași proiect.8/12/20222Bucureşti20
136Drept penalRecuperarea prejudiciului infracțiuniiSeminarul este organizat în cadrul Proiectului ”Justiţia 2020: profesionalism şi integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și este destinat unui număr de 20 judecători și procurori care soluționează cauze penale. În cadrul seminarului vor fi abordate următoarele teme de interes: aspecte conceptuale și distincții privind prejudiciul și produsul infracțiunii; investigația financiară în procesul penal; cooperare judiciară internațională; măsurile asigurătorii în procesul penal; confiscarea specială și confiscarea extinsă; aspecte controversate din practica judiciară; managementul și valorificarea bunurilor indisponibilizate și a celor confiscate.8/12/20222București20
137Drept penalMetode speciale de supraveghere sau cercetare Seminarul este destinat formării unui număr de 25 judecători și procurori care soluționează cauze penale. Seminarul are ca obiective aprofundarea prevederilor de drept procedural incidente asupra instituțiilor de drept luate in discutie, precum si jurisprudența națională și europeană cu caracter de noutate, schimbul de bune practici privind aplicarea soluțiilor tehnice utilizate de organele judiciare pentru obținerea anumitor mijloace de probă și aplicare în practică a soluțiilor cu caracter unitar identificate pe parcursul seminarului.15/12/20222online25