Curs HELP privind azilul și drepturile omului

Programul HELP al Consiliului Europei anunță publicarea ediției actualizate a cursului HELP Asylum and Human Rights, în cadrul proiectului „HELP in the EU II” finanțat de Comisia Europeană și Consiliul Europei.

Cursul este structurat în 5 module și acoperă concepte cheie în materie precum principiul nereturnării, dreptul la viață și interdicția tratamentelor inumane, viața de familie, remedii efective. De asemenea, cursul acoperă cadrul legislativ european și internațional în materie (UN, Consiliul Europei, Uniunea Europeană), precum și jurisprudența consistentă a Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Uniunii Europene pe acest domeniu. La actualizarea cursului a fost avut în vedere și Manualul de drept european în materie de azil, frontiere și imigrație elaborat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene – FRA. Versiunea în limba română a ediției din 2014 a manualului poate fi consultată aici

În data de 26 mai 2021, în intervalul 14.00-17.00 (CET) va avea loc evenimentul online de lansare a cursului. Evenimentul se va desfășura în limba engleză.

Participarea la eveniment nu este supusă unei proceduri de selecție, fiind posibilă prin înregistrarea direct la organizatori, prin completarea formularului de înregistrare disponibil aici, până la data de 23 mai 2021.

Detalii privind condițiile de participare și agenda evenimentului de lansare sunt disponibile în fișierul atașat prezentului anunț.

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro. Programul Operațional Capacitate Administrativă http://www.poca.ro. Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Introdu adresa de email si selecteaza categoria de anunturi .

Sari la conținut