Despre INM

Institutul Național al Magistraturii (INM) este instituția publică, cu sediul în municipiul București, aflată în coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care realizează recrutarea judecătorilor și procurorilor, formarea profesională inițială și formarea profesională continuă a judecătorilor și procurorilor în funcție, precum și formarea formatorilor.

Institutul este organizat și funcționează potrivit dispozițiilor Legii nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, Legii nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor și Legii nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, precum și potrivit prevederilor Regulamentului Institutului Național al Magistraturii.

Institutul nu face parte din sistemul național de învățământ și educație și nu este supus dispozițiilor legale referitoare la acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor.

INM a fost fondat in 1992, prin Hotărârea de Guvern nr. 48/1992, cu denumirea Institutul Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Magistraților, având atribuții în ceea ce privește formarea profesională continuă a judecătorilor și procurorilor în funcție. Durata de școlarizare pentru judecătorii și procurorii nou intrați în profesie și care doreau să urmeze cursurile Institutului era de un an, timp în care aceștia desfășurau concomitent și activitate practică în instanțe sau parchete.

Odată cu schimbarea denumirii instituției, anul 1997 a adus o modificare de esență a competențelor INM. Astfel, prin Legea nr. 142/1997 de modificare și completare a Legii nr. 92/1992 privind organizarea judiciară, a fost introdusă o secțiune numită ”Institutul Național al Magistraturii”, care prevedea atât subordonarea Institutului față de Ministerul Justiției, cât și atribuțiile principale ale acestuia, respectiv recrutarea viitorilor magistrați, pregătirea specifică a acestora și perfecționarea profesională a magistraților în funcție. INM a devenit astfel modalitatea principală de recrutare a magistraților. Durata cursurilor de pregătire specifică inițială a viitorilor judecători și procurori în cadrul Institutului Național al Magistraturii a fost stabilită inițial la un an. Tinerii magistrați puteau urma, facultativ, cursurile de pregătire ale INM și ulterior ocupau posturile de judecător sau procuror în ordinea mediilor de la examenul de absolvire a Institutului.

Începând cu anul 2000, accesul în magistratură pentru absolvenții facultăților de drept fără vechime în activitatea juridică nu s-a mai putut realiza decât prin intermediul admiterii la INM, iar perioada de formare inițială a crescut de la un an la doi ani.

În urma unor ample reforme legislative aduse sistemului judiciar în anul 2004, Institutul a fost trecut în coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii.

De-a lungul timpului, INM a evoluat și s-a adaptat nevoilor magistraților, devenind un factor esențial  în formarea și dezvoltarea profesională a acestora.

Structura organizatorică a INM reflectă diversitatea activităților sale, incluzând departamente specializate, birouri și compartimente dedicate formării, administrării și relațiilor externe.

Institutul reprezintă calea principală de intrare în profesia de magistrat, competența, aptitudinile și reputația fiind evaluate în cadrul unui concurs organizat de CSM, prin intermediul INM. Formarea inițială a auditorilor de justiție este un proces complex și exigent, desfășurat pe parcursul a doi ani, în care se acoperă atât aspectele teoretice, cât și cele practice ale activității juridice.

În cadrul INM este asigurată formarea profesională continuă, atât la nivel național cât și international, a judecătorilor și procurorilor. De asemenea, formarea continuă la nivel național se desfășoară pe două paliere: formarea la nivel centralizat și formarea la nivel descentralizat. Aceste programe acoperă o gamă largă de subiecte relevante pentru justiție, inclusiv noile reglementări legislative, jurisprudența actuală și aspecte practice ale profesiei. Formatorii sunt selectați pe baza unor standarde înalte de exigență și sunt evaluați periodic pentru a asigura calitatea procesului de formare.

INM organizează concursuri pentru admiterea în profesie, atât pentru absolvenții de drept cât și pentru profesioniștii cu experiență. De asemenea, INM organizează examenul de absolvire al auditorilor de justiție, examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, promovarea în funcții de execuție și numirea în funcții de conducere pentru magistrați. Aceste examene și concursuri asigură în mod indirect coerența și corectitudinea actului de justiție, contribuind la independența judecătorilor și procurorilor.

Nu în ultimul rând, INM cooperează activ cu parteneri internaționali și participă în proiecte cu finanțare externă pentru îmbunătățirea competențelor magistraților români. Această colaborare internațională contribuie la alinierea sistemului judiciar românesc la standardele europene și internaționale și la îmbogățirea experienței profesionale a magistraților.

Prin activitatea sa susținută și prin angajamentul pentru excelență și profesionalism, INM reprezintă un pilon vital al justiției românești, contribuind la dezvoltarea și consolidarea unui sistem judiciar eficient și respectat, adaptat la cerințele și standardele internaționale.

Nu am gasit nimic.

Introdu adresa de email si selecteaza categoria de anunturi .

Sari la conținut