Ecole Nationale de la Magistrature – Droit International de la Famille, Paris 30 mai – 2 iunie 2023

Şcoala Naţională de Magistratură din Franţa (ENM) organizează în perioada 30 mai-2 iunie 2023, la Paris, seminarul cu tema Dreptul internaţional al familiei.

Mobilitatea geografică a persoanelor și a cuplurilor determină numeroase litigii transfrontaliere, precum și cereri de protecție a persoanelor vulnerabile. Pentru a face față acestor situații, convențiile internaționale și regulamentele europene au pus în aplicare un cadru de cooperare și un set specific de norme de drept internațional. Seminarul îşi propune, în acest context, să prezinte metodologia de urmat în litigiile familiale internaționale şi să furnizeze informații utile cu privire la convențiile aplicabile și la instrumentele disponibile. Va fi prezentat, de asemenea, cadrul de cooperare în acest tip de cauze, cu accent pe rolul autorităților centrale și al reţelelor de cooperare judiciară.

Seminarul se desfăşoară în limba franceză.

Participarea poate fi finanţată prin intermediul burselor oferite de Reţeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN), fiind oferite 1-2 locuri. În acest caz, înscrierea şi selecţia magistraţilor se realizează exclusiv prin intermediul INM.

Înscrierea pentru locurile finanţate este posibilă exclusiv prin intermediul formularului online disponibil aici

Documentele de înscriere obligatorii sunt:

  • CV (limba română)
  • avizul prevăzut de dispoziţiile art. 6 alin. (2) din Regulamentul privind drepturile şi obligaţiile persoanelor trimise în misiune temporară în străinătate de către Consiliul Superior al Magistraturii, Inspecţia Judiciară, Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri, aprobat prin HCSM nr. 1296/14.12.2017.
  • În măsura în care candidaţii posedă certificat de competenţă lingvistică pentru limba franceză, acesta poate fi încărcat în secţiunea dedicată din formular.

Termenul-limită pentru înscriere este 18 mai 2023.

INM va efectua selecţia participanților în funcţie de următoarele criterii stabilite prin Procedura selecției efectuate de INM privind participarea magistraților români la programe internaționale de formare :

  • relevanța programului pentru activitatea profesională a magistratului/specializarea cerută pentru curs;
  • neparticiparea recentă la alte forme de pregătire internaţională;
  • nivelul instanței/unității de parchet la care magistratul își desfășoară activitatea și, în subsidiar, vechimea în profesie;
  • posibilitatea magistratului de a disemina informaţiile la care va avea acces prin participarea la programul de pregătire;
  • nivelul de cunoaștere a limbii franceze, atestat prin certificatul de competență lingvistică sau, după caz, rezultat din autoevaluarea realizată de candidați în CV sau cu ocazia înscrierii la alte programe de formare.

Persoana de contact din partea INM pentru această activitate este dna Nadia-Simona Ţăran: nadia.taran@inm-lex.ro

Magistraţii interesaţi să participe pe locurile nefinanţate (taxa de participare 800 euro) sunt rugaţi să contacteze organizatorul evenimentului, la adresa enm-info-di@justice.fr

Detalii privind activitatea de formare sunt disponibile în catalogul activităţilor de formare internaţionale organizate de ENM.


Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro. Programul Operațional Capacitate Administrativă http://www.poca.ro. Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Introdu adresa de email si selecteaza categoria de anunturi .

Sari la conținut