UPDATE Decizia EJTN din 21 aprilie 2020 – In atentia magistratilor participanti/selectati la activitati de formare internationale

In data de 21 aprilie 2020 Comitetul de Pilotaj al Rețelei Europene de Formare Judiciară (European Judicial Training Network – EJTN) a decis prelungirea masurilor adoptate anterior cu privire la impactul coronavirus (COVID-19) asupra activităților EJTN, prelungind masurile luate anterior pana in data de 31 iulie 2020:

a. să suspende toate întâlnirile EJTN, activitățile de formare față în față și reuniunile pregătitoare aferente;

b. să suspende implementarea Programului de schimb EJTN și oricăror alte schimburi, seminarii, vizite de studiu sau întâlniri cu partenerii instituționali;

c. să limiteze misiunile în străinătate ale personalului ale EJTN la cele esențiale și să suspende toate celelalte misiuni;

d. să suspende toate întâlnirile și vizitele la sediul EJTN;

e. să ramburseze toate costurile angajate până în acest moment și declarate eligibile în conformitate cu politica EJTN privind impactul coronavirusului (COVID-19) asupra activităților EJTN, în versiunea actualizată din 10 martie;

f. să decidă în mod discreționar cu privire la excepțiile de la această politică, inclusiv în ceea ce privește stagiile de lungă durată, care vor fi menținute, dacă sunt autorizate de către instituțiile gazdă;

g. să informeze cu privire la încetarea sau, dacă este cazul, prelungirea măsurii de suspendare a activităților EJTN.

Toate activitățile suspendate, inclusiv reuniunile organismelor EJTN, se vor desfășura, în măsura posibilului, online prin videoconferință, skype, telefon etc. Activitățile online se vor desfășura fără interpretare. În cazul în care implementarea online nu este posibilă, activitățile vor fi reprogramate, dacă este posibil, înainte de anularea completă.

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro. Programul Operațional Capacitate Administrativă http://www.poca.ro. Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Introdu adresa de email si selecteaza categoria de anunturi .

Sari la conținut