Lista magistraților selectați la activitățile de formare continuă 2021

Aspecte generale:

Selecţia magistraților pentru 2021 s-a realizat pe baza punctajelor obţinute de magistraţi pentru participările anterioare (pentru fiecare participare din 2017 s-a acordat câte 1 punct, pentru fiecare participare din 2018 – 10 puncte, pentru fiecare participare din 2019 – 25 de puncte, pentru fiecare participare din 2020 – 55 de puncte, iar pentru o participare din 2021 sau selectarea la un alt seminar din 2021 – 300 puncte). Ordonarea magistraţilor în listă se realizează în ordinea crescătoare a punctajelor, astfel că pe primele locuri se vor afla magistraţii cu punctajul cel mai mic.

La selecția magistraților au fost avute în vedere datele furnizate de baza de date a INM, astfel cum au fost actualizate şi comunicate de către instanţe/parchete până la data de 31 martie 2021.

Magistraţii vor iniția demersurile necesare în vederea organizării deplasării la activitățile de formare pentru care au fost selectați (achiziționarea biletelor de transport) numai după primirea invitației de participare din partea INM.

În cadrul tuturor activităților de formare profesională continuă sunt luate toate măsurile impuse de autorităţile naţionale pentru prevenirea răspândirii infecţiei cu SARS-CoV-2, astfel încât acestea să se poată realiza în cele mai bune condiţii de siguranţă sanitară.

Notă: Prelucrarea datelor cu caracter personal de către INM se realizează în scopul derulării procedurii de selecție a judecătorilor și procurorilor pentru activitățile anuale de formare profesională continuă în baza opțiunilor formulate. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal solicitate se realizează cu respectarea legislației in vigoare referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date.

Pentru vizualizarea documentului conținând magistrații selectați la activitățile de formare profesională continuă din 2021, este necesară introducerea parolei de acces transmise pe mail instanțelor, parchetelor și celorlalte instituții la care funcționează membrii sistemului judiciar (la data de 14 aprilie 2021).

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro. Programul Operațional Capacitate Administrativă http://www.poca.ro. Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Introdu adresa de email si selecteaza categoria de anunturi .

Sari la conținut