Lista magistraților selectați la activitățile de formare continuă 2023

Pentru vizualizarea documentului conținând magistrații selectați la activitățile de formare profesională continuă din 2023, este necesară introducerea parolei de acces transmise pe mail instanțelor, parchetelor și celorlalte instituții la care funcționează membrii sistemului judiciar (la data de 20 aprilie 2023).

Aspecte generale:

Selecţia magistraților pentru 2023 s-a realizat pe baza punctajelor obținute de magistrați pentru participările anterioare (pentru fiecare participare din 2019 s-a acordat câte 1 punct, pentru fiecare participare din 2020 – 10 puncte, pentru fiecare participare din 2021 – 25 de puncte, pentru fiecare participare din 2022 – 55 de puncte, iar pentru o participare din 2023 sau selectarea la un alt seminar din 2023 – 300 puncte). Ordonarea magistraților în listă se realizează în ordinea crescătoare a punctajelor, astfel că pe primele locuri se vor afla magistrații cu punctajul cel mai mic.

La selecția magistraților au fost avute în vedere datele furnizate de baza de date a INM, astfel cum au fost actualizate şi comunicate de către judecători, procurori, magistrați-asistenți și personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor până la data de 31 martie 2023.

Magistrații vor iniția demersurile necesare în vederea organizării deplasării la activitățile de formare pentru care au fost selectați (achiziționarea biletelor de transport) numai după primirea invitației de participare din partea INM.

Observație:

În cadrul activităților de formare profesională continuă organizate în cadrul proiectului  ”Formarea şi consolidarea capacităţii în sistemul judiciar”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, au fost selectați magistrații care nu au mai participat anterior la activități cu aceeași denumire, în cadrul aceluiași proiect, dat fiind specificul finanțării norvegiene.

Notă:

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către INM se realizează în scopul derulării procedurii de selecție a judecătorilor și procurorilor pentru activitățile anuale de formare profesională continuă în baza opțiunilor formulate. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal solicitate se realizează cu respectarea legislației in vigoare referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date.

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro. Programul Operațional Capacitate Administrativă http://www.poca.ro. Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Introdu adresa de email si selecteaza categoria de anunturi .

Sari la conținut