Institutul Național al Magistraturii are următoarea structură organizatorică:

 1. Directorul și directorii adjuncți;
 2. Consiliul științific;
 3. Departamentul de formare profesională inițială;
 4. Departamentul de formare profesională continuă;
 5. Biroul de concursuri și examene;
 6. Biroul de relații internaționale, proiecte cu finanțare externă și relații publice;
 7. Compartimentul de formare a formatorilor;
 8. Direcția economico-financiară și administrativă;
 9. Biroul resurse umane, documentare și arhivă;
 10. Biroul de achiziții publice și informatică;
 11. Compartimentul juridic;
 12. Compartimentul de psihologie a personalului.

În cadrul Departamentului de formare profesională continuă funcționează Compartimentul de formare profesională continuă descentralizată.                        

În cadrul Direcției economico-financiare și administrative funcționează Serviciul financiar-contabilitate și Serviciul administrativ.

Directorul și directorii adjuncți

Conducerea INM se realizează de către directorul INM, ajutat de doi directori adjuncţi.

Directorul și directorii adjuncți ai INM sunt numiți de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, din rândul personalului de instruire de specialitate juridică al Institutului, al judecătorilor și procurorilor sau al cadrelor didactice din învățământul superior juridic, acreditat potrivit legii.

Consiliul științific

În cadrul Institutului funcţionează cu rol consultativ Consiliul științific, format din 13 membri, după cum urmează: un judecător al Înaltei Curți de Casație și Justiție; un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție; un judecător al Curții de Apel București; un procuror de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București; 3 profesori universitari de la Facultatea de Drept a Universității din București, Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca; 3 reprezentanți aleși ai personalului de instruire din cadrul Institutului; un reprezentant al auditorilor de justiție; un reprezentant al asociațiilor profesionale, legal constituite, ale judecătorilor și procurorilor, precum și directorul Institutului, care face parte de drept din consiliu si îl prezideaza.

Durata mandatului membrilor Consiliului științific este de 3 ani și poate fi reînnoit, cu excepția reprezentantului auditorilor de justiție, care este ales pentru un an.

Desemnarea judecătorilor și procurorilor în Consiliul științific se face dintr-o listă de 3 propuneri, înaintată Consiliului Superior al Magistraturii de către colegiile de conducere ale instanțelor și parchetelor reprezentate în Consiliu.

Profesorii universitari de la Facultatea de Drept a Universității din București, Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca sunt fi recomandați de decanatele celor 3 facultăți, la solicitarea Institutului.

Reprezentanții personalului de instruire din cadrul Institutului sunt aleși prin vot secret, în adunarea generală a acestuia, convocată și prezidată de directorul Institutului.

Reprezentantul auditorilor de justiție este ales prin vot secret, în adunarea generală a auditorilor de justiție, convocată și prezidată de directorul Institutului.

Reprezentantul asociațiilor profesionale, legal constituite, ale judecătorilor și procurorilor este desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii dintre propunerile formulate de aceste asociații.

Membrii Consiliului ştiintific al INM sunt:

 • Reprezentantul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (vacant)
 • Reprezentantul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie: doamna procuror Oana CHICHERNEA
 • Reprezentantul Curţii de Apel Bucureşti: doamna judecător Ana Maria GANU, Vicepreședinte
 • Reprezentantul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti: doamna procuror Violeta NAE, Procuror general adjunct
 • Reprezentantul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti: domnul prof. univ. dr.  Răzvan DINCĂ, Decanul Facultăţii de Drept
 • Reprezentantul Facultăţii de Drept a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi: doamna conf. univ. dr. Ioana Maria COSTEA, Decanul Facultății de Drept
 • Reprezentantul Facultăţii de Drept a Universităţii „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca: domnul conf. univ. dr. Șerban DIACONESCU, Decanul Facultăţii de Drept
 • Reprezentanţi ai personalului de instruire din cadrul INM: domnul judecător Daniel Marian DRĂGHICI, formator colaborator; domnul procuror Remus Damian BUDĂI, formator cu normă întreagă; doamna judecător Delia Narcisa THEOHARI, formator cu normă întreagă
 • Reprezentantul auditorilor de justiţie: domnul Teodor-Radu IANCU
 • Reprezentantul asociaţiilor profesionale ale magistraţilor legal constituite: doamna judecător Adina Georgeta PONEA
 • Directorul INM: doamna judecător Simona-Camelia MARCU (membru de drept)

Secretarul Consiliul ştiinţific: doamna Nadia-Simona ȚĂRAN, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro. Programul Operațional Capacitate Administrativă http://www.poca.ro. Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Introdu adresa de email si selecteaza categoria de anunturi .

Sari la conținut