Justiția 2020: profesionalism și integritate - cod SIPOCA 453/MySMIS2014+ 118978

Institutul Național al Magistraturii a demarat proiectul "Justiția 2020: profesionalism și integritate", cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Componenta 1 IP9/2017 - Calitate, transparență, etică și integritate la nivelul sistemului judiciar, Axa prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.3: Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia.

Data începerii proiectului: 6 iunie 2018

Perioada de implementare a proiectului: 66 luni

Valoarea totală a proiectului: 14.506.361,92 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă din FSE 10.919.953,02 lei și cofinanțare eligibilă a Beneficiarului 2.082.488,90 lei

Anunțuri

În această secțiune se regăsesc anunțurile date publicității de către Institutul Național al Magistraturii privind procedurile de selecție a formatorilor/experților în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).

În cadrul procedurilor de selecția a formatorilor derulate în cadrul proiectului se va tine cont de asigurarea unui echilibru de gen și de criterii strict profesionale (competențe, abilitați, experiență profesională etc.), fără a crea un tratament discriminatoriu pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârsta, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.

Titlu anunț Descarcă Termen depunere
ANUNȚ de înscriere la 2 seminare cu tema: Dezvoltare personală și programare neurolingvistică - data publicării: 11.01.2023 Anunț
Rezultate selecție 1
Rezultate selecție 2
---
Selecția a 4 experți specializați în domeniul Drept penal. Drept procesual penal pentru 6 conferinţe cu tema Noul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - data publicării: 19.08.2022 Anunț
Contract
Rezultate selecție
---
Selecția a 2 experți, din rândul formatorilor INM specializați în domeniul Drept penal. Drept procesual penal pentru întâlnirile preşedinţilor secţiilor penale ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi curţilor de apel - data publicării: 01.11.2022 Anunț
HCSM-725-din-2015
HCSM-148-din-2015
Metodologie
Rezultate selecție
---
Selectia a 4 experți specializați în domeniul Drept penal și Drept procesual penal pentru 8 conferințe de unificare a practicii judiciare cu tema Noul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - data publicării: 02.03.2022 Anunț
Contract
Rezultate selecție
---
Selectia a 4 experți din rândul formatorilor INM specializați în domeniul Dreptului comercial pentru întâlnirile președinților secțiilor specializate ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și curților de apel - data publicării: 18.11.2020 Anunț
Contract
HCSM 148/2015
HCSM 725/2015
Metodologie
Rezultate selecție
---
Selecția a 2 experți specializați în domeniul Administrării probatoriului în cauzele penale - data publicării: 26.03.2021 Anunț
Contract
Rezultate selecție
---
Selectia unui expert specializat in domeniul combaterii traficului de persoane - data publicării: 19.02.2021 Anunț
Contract
Rezultate selecție
---
Selectia a 2 experți specializați în domeniul combaterii traficului de persoane - data publicării: 18.11.2020 Anunț
Contract
Rezultate selecție
---
Selecția a 2 experți specializați în tehnici de formare a adulților - data publicării: 08.09.2020 Anunț
Contract
Rezultate selecție
---
Selecția unui expert specializat în combaterea criminalității informatice - data publicării: 07.09.2020 Anunț
Contract
Rezultate selecție
---
Selecția a 2 experți specializați în domeniul Dreptului comercial pentru întâlnirile președinților secțiilor specializate ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și curților de apel - data publicării: 13.02.2020 Anunț
Contract
Calendar
HCSM 148/2015
HCSM 725/2015
Metodologie
Rezultate selecție
---
Selectia a 2 experti specializati in domeniul Etica si Deontologie - data publicării: 23.01.2020 Anunț
Contract
Rezultate selecție
---
Selecția a 3 experți specializați în domeniul Drept penal. Drept procesual penal - data publicării: 31.01.2020 Anunț
Contract
Rezultate selecție
---
Anunt selectie 2 experți specializați în domeniul Dreptului muncii și asigurărilor sociale pentru întâlnirile președinților secțiilor specializate ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și curților de apel - data publicării: 17.02.2020 Anunț
Contract
Calendar
HCSM 148/2015
HCSM 725/2015
Metodologie
Rezultate selecție
---
Anunt selectie expert specializat în domeniul Drept civil și Drept procesual civil pentru întâlnirile președinților secțiilor specializate ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și curților de apel - data publicării: 17.02.2020 Anunț
Contract
Calendar
HCSM 148/2015
HCSM 725/2015
Metodologie
Rezultate selecție
---
Selectia a 2 experți specializați în domeniul Drept penal și Drept procesual penal pentru întâlnirile președinților secțiilor specializate ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și curților de apel - data publicării: 05.02.2020 Anunț
Contract
Calendar
HCSM 148/2015
HCSM 725/2015
Metodologie
Rezultate selecție
---
Selectia a 6 experți specializați în domeniul Drept penal. Drept procesual penal (FCD) - data publicării: 07.10.2019 Anunț
Contract
Rezultate selecție
---
Selectia a 5 experți specializați în domeniul Drept penal și Drept procesual penal pentru 8 conferințe de unificare a practicii judiciare cu tema Noul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - data publicării: 23.01.2020 Anunț
Contract
Rezultate selecție
---
Selectia a 5 experți specializați în domeniul administrării probatoriului în cauzele penale - data publicării: 27.11.2018 Anunț
Contract
Rezultate selecție
---
Selectia a 6 experți specializați în domeniul Drept penal. Drept procesual penal (FCD) - data publicării: 25.06.2019 Anunț
Contract Rezultate selecție
---
Selectia a 3 experți specializați în domeniul Drept penal și Drept procesual penal pentru întâlnirile președinților secțiilor specializate ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și curților de apel - data publicării: 18.02.2019 Anunț
Contract
Calendar
HCSM 148/2015
HCSM 725/2015
Metodologie Rezultate selecție
---
Selecția a 3 experți specializați în domeniul Etică şi deontologie pentru participarea la 2 conferinţe - data publicării: 12.07.2019 Anunț
Contract Rezultate selecție
---
Selectia a 4 experți specializați în domeniul Dreptului muncii și asigurărilor sociale pentru întâlnirile președinților secțiilor specializate ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și curților de apel - data publicării: 18.02.2019 Anunț
Contract
Calendar
HCSM 148/2015
HCSM 725/2015
Metodologie Rezultate selecție
---
Selectia a 5 experți specializați în domeniul Drept penal și Drept procesual penal pentru 8 conferințe de unificare a practicii judiciare cu tema Noul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - data publicării: 18.02.2019 Anunț
Contract Rezultate selecție
---
Selectia a 4 experți specializați în domeniul Dreptului comercial pentru întâlnirile președinților secțiilor specializate ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și curților de apel - data publicării: 18.02.2019 Anunț
Contract
Calendar
HCSM 148/2015
HCSM 725/2015
Metodologie Rezultate selecție
---
Selectia unui expert in domeniul recuperarii prejudiciului infractiunii - data publicării: 09.04.2019 Anunț
Contract Rezultate selecție
---
Selectia a 2 experti specializati in domeniul combaterii criminalitatii informatice - data publicării: 18.02.2019 Anunț
Contract Rezultate selecție
---
Selectia a 9 experți specializați în domeniul Drept penal. Drept procesual penal (FCD) - data publicării: 25.04.2019 Anunț
Contract Rezultate selecție
---
Selecția unui expert în vederea elaborării unui Ghid de bune practici privind managementul judiciar - data publicării: 18.03.2019 Anunț
Contract Rezultate selecție
---
Selecția a 4 experți specializați în tehnici de formare a adulților - data publicării: 18.02.2019 Anunț
Contract Rezultate selecție
---
Selecția a 11 experți specializați în domeniul Drept penal. Drept procesual penal (FCD) - data publicării: 18.02.2019 Anunț
Contract Rezultate selecție
---
Selectia unui expert în domeniul combaterii Administrarii probatoriului in cauzele - data publicării: 27.03.2019 Anunț
Contract Rezultate selecție
---
Selectia unui expert în domeniul recuperării prejudiciului infracțiunii - data publicării: 20.02.2019 Anunț
Contract Rezultate selecție
---
Selectia a 3 experți specializați în domeniul administrării probatoriului în cauzele penale - data publicării: 18.02.2019 Anunț
Contract Rezultate selecție
---
Selecția a 3 experți specializați în domeniul Drept administrativ și fiscal pentru întâlnirile președinților secțiilor specializate ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și curților de apel - data publicării: 18.02.2019 Anunț
Contract
Calendar
HCSM 148/2015
HCSM 725/2015
Metodologie
04.04.2019
Selectia unui expert în domeniul combaterii corupției și infracțiunilor economico-financiare - data publicării: 20.02.2019 Anunț
Contract Rezultate selecție
---
Selecția a 2 experți în vederea elaborării unui Ghid de bune practici privind managementul judiciar - data publicării: 21.01.2019 Anunț
Contract Rezultate selecție
---
Selectia a 3 experți specializați în domeniul Drept civil. Drept procesual civil (FCD) - data publicării: 27.11.2018 Anunț
Contract Rezultate selecție
---
Selectia a 14 experți specializați în domeniul Drept penal. Drept procesual penal (FCD) - data publicării: 27.11.2018 Anunț
Contract Rezultate selecție
---
Selectia a 2 experți specializați în domeniul Drept civil și Drept procesual civil pentru 8 conferințe de unificare a practicii judiciare cu tema Noul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă - data publicării: 20.12.2018 Anunț
Contract Rezultate selecție
---
Selectia a 4 experti specializați în domeniul Drept penal și Drept procesual penal pentru întâlnirile președinților secțiilor specializate ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și curților de apel - data publicării: 20.12.2018 Anunț
Contract Calendar
HCSM 148/2015
HCSM 725/2015
Metodologie Rezultate selecție
---
Selectia a 2 experți specializați în domeniul Drept penal și Drept procesual penal pentru întâlnirile procurorilor șefi secție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și al parchetelor de pe lângă curțile de apel - data publicării: 20.12.2018 Anunț
Contract Calendar
HCSM 148/2015
HCSM 725/2015
Metodologie Rezultate selecție
---
Selecția a 5 experți specializați în domeniul Drept comercial pentru întâlnirile președinților secțiilor specializate ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și curților de apel - data publicării: 20.12.2018 Anunț
Contract Calendar
HCSM 148/2015
HCSM 725/2015
Metodologie Rezultate selecție
---
Selectia a 4 experți în domeniul tehnicilor de audiere - data publicării: 20.12.2018 Anunț
Contract Rezultate selecție
---
Selectia a 2 experți în domeniul recuperării prejudiciului infracțiunii - data publicării: 20.12.2018 Anunț
Contract Rezultate selecție
---
Selectia a 2 experți în domeniul combaterii corupției și infracțiunilor economico-financiare - data publicării: 20.12.2018 Anunț
Contract Rezultate selecție
---
Selectia a 4 experti specializati in domeniul combaterii traficului de droguri - data publicării: 20.12.2018 Anunț
Contract Rezultate selecție
---
Selectia a 4 experți specializați în tehnici de formare a adulților - data publicării: 20.12.2018 Anunț
Contract Rezultate selecție
---
Selecția a 4 experți în vederea elaborării unui Ghid de bune practici privind administrarea probatoriului în procesul penal - data publicării: 20.12.2018 Anunț
Contract Rezultate selecție
---
Selecția a 4 experți în vederea elaborării unui Ghid de bune practici privind tehnicile de audiere în procesul penal - data publicării: 20.12.2018 Anunț
Contract Rezultate selecție
---
Selectia unui expert in domeniul managementului - data publicării: 19.12.2018 Anunț
Contract Rezultate selecție
---
Selecția a 4 experți în vederea elaborării unui Ghid de bune practici privind managementul judiciar - data publicării: 17.12.2018 Anunț
Contract Rezultate selecție
---
Selectia a 5 experți specializați în domeniul Drept penal și Drept procesual penal pentru 8 conferințe de unificare a practicii judiciare cu tema Noul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - data publicării: 27.11.2018 Anunț
Contract Rezultate selecție
---
Selecția a 3 experți specializați în domeniul Drept administrativ și fiscal pentru întâlnirile președinților secțiilor specializate ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și curților de apel - data publicării: 27.11.2018 Anunț
Contract Calendar
HCSM 148/2015
HCSM 725/2015
Metodologie
14.12.2018
Selectia a 4 experți specializați în domeniul Dreptului muncii și asigurărilor sociale pentru întâlnirile președinților secțiilor specializate ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și curților de apel - data publicării: 27.11.2018 Anunț
Contract Calendar
HCSM 148/2015
HCSM 725/2015
Metodologie Rezultate selecție
---
Selectia a 2 experti specializati in domeniul combaterii criminalitatii informatice - data publicării: 20.11.2018 Anunț
Contract
03.12.2019
Selecția a 10 experți specializați în domeniul Drept civil și Drept procesual civil pentru 8 conferințe de unificare a practicii judiciare cu tema Noul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă - data publicării: 27.11.2018 Anunț
Contract Rezultate selecție
---
Selecția a 10 experți specializați în domeniul Drept penal și Drept procesual penal pentru 8 conferințe de unificare a practicii judiciare cu tema Noul Cod penal. Noul Cod de procedură penală - data publicării: 27.11.2018 Anunț
Contract Rezultate selecție
---
Selecția a 4 experți specializați în domeniul Drept penal și Drept procesual penal pentru întâlnirile președinților secțiilor specializate ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și curților de apel - data publicării: 27.11.2018 Anunț
Contract
Calendar
HCSM 148/2015
HCSM 725/2015
Metodologie Rezultate selecție
---
Selecția a 6 experți specializați în domeniul Etică şi deontologie - data publicării: 27.11.2018 Anunț
Contract Rezultate selecție
---
Selecția a 6 experți specializați în domeniul Etică şi deontologie pentru participarea la 2 conferinţe - data publicării: 27.11.2018 Anunț
Contract Rezultate selecție
---
Selecția a 10 experți specializați în domeniul Dezvoltare personală și/sau Programare neuro-lingvistică - data publicării: 27.11.2018 Anunț
Contract Rezultate selecție
---
Selecția a 6 experți specializați în domeniul Drept civil și Drept procesual civil pentru întâlnirile președinților secțiilor specializate ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și curților de apel - data publicării: 26.11.2018 Anunț
Contract
Calendar
HCSM 148/2015
HCSM 725/2015
Metodologie Rezultate selecție
---
Selecția a 4 experți specializați în domeniul Drept penal și Drept procesual penal pentru întâlnirile procurorilor șefi secție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și al parchetelor de pe lângă curților de apel - data publicării: 26.11.2018 Anunț
Contract
Calendar
HCSM 148/2015
HCSM 725/2015
Metodologie Rezultate selecție
---
Selecția a 6 experți specializați în domeniul Drept comercial pentru întâlnirile președinților secțiilor specializate ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și curților de apel - data publicării: 26.11.2018 Anunț
Contract
Calendar
HCSM 148/2015
HCSM 725/2015
Metodologie Rezultate selecție
---
Selecția a 6 experți specializați în domeniul Drept administrativ și fiscal pentru întâlnirile președinților secțiilor specializate ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și curților de apel - data publicării: 26.11.2018 Anunț
Contract
Calendar
HCSM 148/2015
HCSM 725/2015
Metodologie Rezultate selecție
---
Selecția a 6 experți specializați în domeniul Dreptului muncii și asigurărilor sociale pentru întâlnirile președinților secțiilor specializate ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și curților de apel - data publicării: 26.11.2018 Anunț
Contract
Calendar
HCSM 148/2015
HCSM 725/2015
Metodologie Rezultate selecție
---
Selecția a 6 experți specializați în domeniul dreptului civil și dreptului procesual civil - data publicării: 26.11.2018 Anunț
Contract Rezultate selecție
---
Selecția a 6 experți specializați în domeniul dreptului penal și procesual penal - data publicării: 26.11.2018 Anunț
Contract Rezultate selecție
---
Selecția a 8 experți în domeniul tehnicilor de audiere - data publicării: 26.11.2018/span> Anunț
Contract Rezultate selecție
---
Selecția a 8 experți specializați în domeniul administrării probatoriului în cauzele penale - data publicării: 26.11.2018 Anunț
Contract Rezultate selecție
---
Selecția a 15 experți specializați în domeniul Drept civil. Drept procesual civil (FCD) - data publicării: 26.11.2018 Anunț
Contract Rezultate selecție
---
Selecția a 25 experți specializați în domeniul Drept penal. Drept procesual penal (FCD) - data publicării: 26.11.2018 Anunț
Contract Rezultate selecție
---
Selecția a 6 experți în domeniul recuperării prejudiciului infracțiunii - data publicării: 26.11.2018 Anunț
Contract Rezultate selecție
---
Selecția a 8 experți în domeniul combaterii corupției și infracțiunilor economico-financiare - data publicării: 26.11.2018 Anunț
Contract Rezultate selecție
---
Selecția a 6 experți specializați în combaterea traficului de persoane - data publicării: 26.11.2018 Anunț
Contract Rezultate selecție
---
Selecția a 6 experți specializați în domeniul dreptului muncii - data publicării: 26.11.2018 Anunț
Contract Rezultate selecție
---
Selecția a 6 experți specializați în dreptul insolvenţei - data publicării: 26.11.2018 Anunț
Contract Rezultate selecție
---
Selecția a 6 experți specializați în metodologia actului de justiţie - data publicării: 26.11.2018 Anunț
Contract Rezultate selecție
---
Selecția a 6 experți specializați în combaterea traficului de droguri - data publicării: 15.11.2018 Anunț
Contract Rezultate selecție
---
Selecția a 8 experți specializați în combaterea criminalității informatice - data publicării: 15.11.2018 Anunț
Contract Rezultate selecție
---
Selecția a 6 experți specializați în domeniul violenței în familie - data publicării: 15.11.2018 Anunț
Contract Rezultate selecție
---
Selecția a 8 experți specializați în domeniul Justiției pentru minori - data publicării: 15.11.2018 Anunț
Contract Rezultate selecție
---
Selecția a 10 experți specializați în domeniul managementului - data publicării: 15.11.2018 Anunț
Contract Rezultate selecție
---
Selecția a 8 experți specializați în tehnici de formare a adulților - data publicării: 14.11.2018 Anunț
Contract Rezultate selecție
---
”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978

BENEFICIAR: Institutul Național al Magistraturii

OBIECTIV GENERAL/SCOP:

Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților profesionale ale membrilor sistemului judiciar vizați de proiect (judecători, procurori, magistrați-asistenți și personal din cadrul instituțiilor sistemului judiciar asimilat judecătorilor și procurorilor), necesare desfășurării activității în cadrul instanțelor și parchetelor.

OBIECTIVE SPECIFICE:

Implementarea unui program de formare profesională continuă adaptat nevoilor actuale ale sistemului judiciar, în special în ceea ce privește schimbările aduse de aplicarea noilor coduri și care să contribuie la eforturile instituțiilor sistemului judiciar privind unificarea practicii judiciare.

REZULTATE:

Cunoștințe și abilități profesionale îmbunătățite la nivelul sistemului judiciar, în special în ceea ce privește noile coduri juridice - pregătirea membrilor sistemului judiciar (judecători, procurori, magistrați-asistenți și personal din cadrul instituțiilor sistemului judiciar asimilat judecătorilor și procurorilor) în cadrul Programului de formare continuă elaborat de către INM, în special în ceea ce privește schimbările aduse de aplicarea noilor coduri.

Pentru ca membrii sistemului judiciar vizați de acest proiect (judecători, procurori, magistrați-asistenți și personal din cadrul instituțiilor sistemului judiciar asimilat judecătorilor și procurorilor) să poată asigura o aplicare unitară a legislației este necesară formarea specializată a magistraților români, atât la nivel centralizat, cât și la nivel descentralizat, în domeniile identificate ca fiind prioritare atât de documentele strategice, cât și de membrii sistemului judiciar (inclusiv în domenii precum recuperării prejudiciului infracțiunii, combaterii corupției și a criminalității economico-financiare, combaterii traficului de persoane, a traficului de droguri și în domeniul criminalității informatice, domeniul dreptului muncii, combaterii violenței în familie, domeniul insolventei persoanei juridice, domeniul justiției pentru minori) dar și cu privire la standardele de transparență și integritate impuse de societatea modernă în materia eticii și deontologiei, sau în ceea ce privește metodologia actului de justiție, managementul judiciar, dezvoltarea personală și programarea neuro-lingvistică. Totodată, modulul specializat de formare a abilităților de formator în domeniul educației adulților va permite pregătirea personalului de instruire care va modera activitățile de formare profesională continuă atât din cadrul proiectului, cât și în cadrul altor activități derulate de către INM la nivelul componentei de formare inițială sau continuă.

Astfel, un număr total de 447 acțiuni de formare urmează a fi organizate în cadrul programului elaborat de către INM în vederea îmbunătățirii cunoștințelor profesionale și abilităților magistraților, în special în ceea ce privește schimbările aduse de aplicarea noilor coduri și care să contribuie la eforturile instituțiilor sistemului judiciar privind unificarea practicii judiciare.

GRUP ȚINTĂ:

Proiectul și activitățile preconizate în cadrul acestuia se adresează membrilor sistemului judiciar (judecători, procurori, magistrați-asistenți și personal din cadrul instituțiilor sistemului judiciar asimilat judecătorilor și procurorilor).

DATĂ DE ÎNCEPERE:

6 iunie 2018

PERIOADĂ DE IMPLEMENTARE:

66 luni

VALOARE TOTALĂ:

14.506.361,92 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă din FSE 10.919.952,98 lei și cofinanțare eligibilă a Beneficiarului 2.082.488,94 lei.

PRINCIPII ORIZONTALE:

Pe parcursul implementării proiectului se va avea în vedere cadrul strategic și legislativ în vigoare relevant pentru domeniul egalității de șanse, respectiv domeniul dezvoltării durabile, la nivel european și național.

Comunicate

În această secțiune se regăsesc comunicatele date publicitații de catre Institutul Național al Magistraturii privind activitațile în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).

Titlu comunicat Descarcă Data publicării
Conferința de lansare a Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453/MySMIS2014+ 118978 Comunicat 07.02.2020
JUSTIȚIA 2020: PROFESIONALISM ȘI INTEGRITATE Comunicat 26.06.2018
Conferința de închidere a Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453/MySMIS2014+ 118978 Comunicat 07.12.2023
Evenimente

În această secțiune se regăsesc evenimentele de diseminare a rezultatelor obținute în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA). Institutul Național al Magistraturii va organiza astfel, o conferință de deschidere a proiectului, precum și o conferință de închidere a proiectului la care vor fi invitați principalii reprezentanți ai instituțiilor din cadrul sistemului judiciar.

Eveniment Descarcă
Noul Cod civil și Noul Cod de procedură civilă” organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 – 12-13 martie 2020, Bucuresti Agenda
Conferință cu tema “Etică și Deontologie” organizată în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 – 09 – 10 martie 2020, Bucuresti Agenda
Seminar cu tema “Tehnici de formare a adultilor” organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 – 27-28 februarie 2020, Bucuresti Agenda
Seminar cu tema “Dreptul muncii” organizat în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 – 20-21 februarie 2020, Bucuresti Agenda
Conferința de lansare a Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453/MySMIS2014+ 118978 Afiș
"JUSTIȚIA 2020: PROFESIONALISM ȘI INTEGRITATE Cod SIPOCA 453/MySMIS 2014+ 118978" Afiș
Activități proiect

Activitate A.1. Management de proiect – 66 de luni

Managementul proiectului reprezintă o activitate orizontală continuă care include:
- coordonarea implementării proiectului;
- planificarea și distribuirea resurselor financiare și umane, precum și a sarcinilor în cadrul proiectului;
- verificarea/monitorizarea din punct de vedere tehnic și administrativ a implementării proiectului;
- raportarea progreselor și după caz, luarea de măsuri corective necesare;
- asigurarea relației cu AM POCA/beneficiarii/contractorii etc.

Activitatea de implementare a proiectului a demarat ca urmare a semnării contractului de finanțare la data de 6 iunie 2014, echipa de management a proiectului fiind constituită prin Decizia Directorului Institutului Național al Magistraturii.

Cele 66 de luni previzionate de implementare presupun derularea de către echipa de proiect a următoarelor activități:
- organizarea unor reuniuni punctuale de stabilire într-o primă fază a calendarului de lucru și a modalității de cooperare și comunicare atât între departamentele ce vor sprijini activitatea proiectului, cât și în cadrul echipei de proiect pentru atingerea tuturor obiectivelor stabilite, conform cererii de finanțare;
- organizarea lunar a unor reuniuni ale echipei de management care se vor finaliza cu o minută și/sau cel puțin o listă de prezență;
- organizarea unor întâlniri periodice a membrilor grupului de coordonare a implementării proiectului, format din coordonatorul principal al echipei de implementare și coordonatorii Subactivităților;
- clarificarea aspectelor legate de circuitul documentelor, modul de verificare, avizare și aprobare a documentelor;
- identificarea potențialelor riscuri, precum și remediile pentru acestea.

Echipa de proiect va furniza toate informațiile de natură tehnică și/sau financiare solicitate de către Autoritatea de Management sau de către alte instituții din sistemul de management și control al fondurilor structurale abilitate să verifice sau să realizeze controlul/auditul/ monitorizarea asupra modului de implementare a proiectului.

Membrii echipei de implementare a proiectului vor colabora cu echipele contractorilor ce vor fi selectați în vederea realizării activităților proiectului. Membrii echipei de proiect vor transmite observații și comentarii ori de câte ori situația o va impune pentru a preîntâmpina orice fel de întârzieri în derularea proiectului.

Managementul financiar-contabil se va derula pe toată perioada de implementare și va consta în evidența primară a documentelor financiare, realizarea operațiunilor financiare și a altor activități financiar-contabile, urmărirea deconturilor cu furnizorii, realizarea rapoartelor financiare și a documentelor de rambursare etc.

Achizițiile din cadrul proiectului se vor realiza în conformitate cu legislația in vigoare, respectiv Legea 98/2016 și Hotărârea de Guvern 395/2016, precum și cu procedura operațională internă.

Activitate A.2. Informarea și publicitatea proiectului – 66 de luni

Subactivitatea A.2.1. Activități de informare-publicitate a proiectului

Activitățile de promovare și publicitate se vor realiza pe toată durata de implementare a proiectului cu respectarea tuturor prevederilor Manualului de identitate vizuală 2014-2020 și a contractului de finanțare.

Pentru atingerea obiectivelor asumate, proiectul va fi promovat prin:
- afișarea pe site-ul INM a unui comunicat de presă care va cuprinde cel puțin următoarele informații: titlu, denumire beneficiar, scop, obiective specifice, rezultate, data de începere, perioada de implementare, valoarea totală (defalcată pe surse de finanțare) – realizat în luna iunie 2018;
- realizarea și expunerea unui afiș cu dimensiunea minimă A3, în zonele de intrare în sediul INM, cu informații despre proiect care să cuprindă următoarele informații referitoare la acesta: titlu, denumire beneficiar, scop, data de începere, perioada de implementare, valoarea totală (defalcată pe surse de finanțare) - realizat în luna iunie 2018;
- organizarea conferinței de deschidere a proiectului, cu durata de o zi, la care vor fi invitați principalii reprezentanți ai sistemului judiciar în vederea prezentării obiectivelor și activităților dedicate judecătorilor și procurorilor, precum și altor profesioniști din cadrul sistemului judiciar;
- organizarea conferinței de închidere a proiectului, cu durata de o zi, în vederea diseminării rezultatelor obținute în cadrul proiectului, la care vor fi invitați principalii reprezentanți ai sistemului judiciar;
- elaborarea și tipărirea unei broșuri de promovare a proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 și a programului de formare continuă al INM, care va fi distribuită participanților la conferința de deschidere a proiectului, precum și altor reprezentanți ai sistemului judiciar (200 de exemplare);

Toate documentele elaborate în cadrul proiectului vor avea și însemnele de vizibilitate obligatorii impuse de AM POCA, respectiv Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014 – 2020 în România, disponibil pe adresa http://poca.ro/implementare-proiecte/manual-de-identitate-vizuala-poca-2014-2020/ - realizare continuă;

Fiecare eveniment de promovare (conferința de deschidere și închidere organizate în vederea diseminării a rezultatelor proiectului) va include, în mod obligatoriu, cumulativ, următoarele măsuri minime:
- Dezvoltare durabilă - o secțiune cu privire la importanța protecției mediului și dezvoltării durabile, problemele de mediu și tema schimbărilor climatice;
- Egalitatea de șanse, nediscriminarea și egalitatea de gen - o secțiune de promovare a egalității de șanse între femei și bărbați, a egalității de șanse pentru toți, fără discriminare în funcție de gen, rasă, origine etnică, religie, handicap, vârsta, orientare sexuală; materialele elaborate în scopul asigurării vizibilității proiectului pot conține mesaje scurte care promovează egalitatea de șanse.

Activitatea A.3. Formarea membrilor din sistemul judiciar (judecători, procurori, magistrați-asistenți și personal din cadrul instituțiilor sistemului judiciar asimilat judecătorilor și procurorilor) – 66 luni

Subactivitatea A.3.1. Selecția participanților care vor fi invitați la activitățile de formare profesională

Esențial în asigurarea unei formări de calitate este și modul de selectare al participanților la acțiunile de formare continuă, deoarece o activitate de formare, oricât de reușită, devine valoroasă doar în măsura în care se adresează efectiv magistraților pentru care tematica dezbătuta are relevanță.

Anual, INM va derula în cadrul acestui proiect un proces transparent de selecție a participanților, cu includerea tuturor activităților de formare ale proiectului în Programul de formare continuă.

Astfel, acesta va fi transmis instanțelor și parchetelor, cu rugămintea de a-l comunica fiecărui judecător și procuror, în vederea formulării opțiunilor pentru activitățile de formare din cadrul proiectului.

Selecția magistraților care vor participa la activitățile de formare profesională organizate în cadrul proiectului de INM se va face în funcție de specializarea sau specializările acestora și de interesul exprimat pentru un anumit domeniu de formare. O atenție deosebită se va acorda însă modului în care aceste soluții se îmbină, în vederea atingerii rezultatului proiectului.

Astfel, efortul de a realiza activități de formare de o înaltă ținută profesională va fi dublat de preocuparea de optimizare a selecției participanților la acțiunile de formare, propunându-ne să ne adresăm întotdeauna acelor magistrați pentru care informația respectivă este relevantă.

În final, la nivelul INM se vor centraliza opțiunile judecătorilor și procurorilor primite de la curțile de apel și parchetele de pe lângă curțile de apel. Listele definitive ale participanților la acțiunile de formare vor fi afișate pe site-ul INM, astfel încât acestea să poată fi avute în vedere la programarea ședințelor de judecată și a celorlalte activități în care sunt implicați magistrații selectați.

INM va respecta în implementarea activităților proiectului măsurile din domeniul egalității de gen și cele privind dezvoltarea durabilă.

Subactivitatea A.3.2. Elaborarea curriculei de formare, organizarea selecției formatorilor și organizarea întâlnirilor formatorilor

O acțiune de formare este valoroasă în măsura în care ea răspunde unei nevoi reale de formare, este riguroasă din punct de vedere științific, completă și ușor de asimilat.

O serie de factori concură în acest proces, fiecare dintre aceștia fiind esențial în atingerea rezultatului: identificarea acelor arii ale dreptului în care există deficiențe în formarea magistraților, alegerea celor mai potrivite metode de formare în materia respectivă, identificarea acelor specialiști care pot oferi informațiile necesare sau abordarea cu profesionalism a temelor de formare.

În procesul de stabilire a obiectivelor și domeniilor formării continue se ține seama, potrivit art. 35 alin. 2 din Legea nr. 303/2004, de dinamica procesului legislativ și va urmări, în principal, cunoașterea și aprofundarea legislației interne, a documentelor europene și internaționale la care România este parte, a jurisprudenței instanțelor judecătorești și a Curții Constituționale, a jurisprudenței CEDO și a Curții de Justiție a Comunităților Europene, a dreptului comparat, a normelor deontologice, în abordarea multidisciplinară a instituțiilor cu caracter de noutate.

Pornind de la aceste dispoziții legale, rezultă că se impun drept domenii prioritare de formare continuă: modificările majore din sistemul legislativ românesc (noile coduri); unificarea practicii judiciare în cadrul formării specializate a judecătorilor și procurorilor și dezvoltarea abilităților non-juridice specifice profesiei de magistrat.

Activitățile de formare continuă, precum și de formarea a formatorilor sunt susținute de corpul personalului de instruire al INM, compus din formatori cu normă întreagă și formatori colaboratori, selectați de către INM în condițiile legii.

Astfel, alături de stabilirea domeniilor și temelor de formare, de selecția participanților, o altă etapă importantă în procesul de adaptare a programului de formare continuă la nevoile sistemului o reprezintă selecția formatorilor care se va realiza cu luarea în considerare a experienței acestora în domeniul respectiv, de rezultatele evaluărilor anterioare ale activității de formator, de stăpânirea celor mai eficiente metode pentru formarea adulților (o metoda de formare este eficientă atunci când este adaptată specificului grupului de participanți precum și conținutului temei sesiunii de formare) etc..

Dat fiind numărul mare de activități ce urmează a fi organizate în cadrul acestui proiect în intervale de timp scurte, sau, în cazul activităților organizate la nivel descentralizat în același interval de timp, INM intenționează să constituie echipe de formatori, pentru fiecare dintre aceste domenii, numărul pozițiilor pentru care vor fi organizate proceduri de selecție fiind de 194.

Astfel, pentru atingerea obiectivelor asumate de formare a judecătorilor și procurorilor români prin implementarea de activități care să contribuie la consolidarea capacității sale instituționale, în special prin consolidarea rețelei de formatori a Institutului National al Magistraturii, au fost incluse în cadrul acestei Subactivități următoarele acțiuni:

1. Organizarea selecției celor 194 de formatori care vor modera activitățile de formare profesională programate în cadrul proiectului, selecție care se va derula în baza unei proceduri de selecție care să respecte criteriile de transparenta și accesul nediscriminatoriu (atât din rândul corpului de formatori existent cât și din rândul judecătorilor, procurorilor și a altor specialiști din sistemul judiciar, mediul universitar, sau al altor profesii care pot oferi expertiză în domeniile de formare specifice proiectului).

2. Organizarea a 24 întâlniri preliminare, cu durata de 1 zi, pe fiecare domeniu de formare. Aceste întâlniri vor avea drept obiective atât stabilirea tematicii/curriculei de formare și a agendelor aferente fiecărui tip de acțiune de formare cât și o componentă didactică, respectiv transmiterea unor principii generale de formare a adulților (luând în considerare componența neunitară în materie de abilități a grupurilor de formatori).

3. Oferirea accesului formatorilor INM la informații juridice de actualitate prin achiziția de abonamente la biblioteci juridice virtuale (carte electronică, jurisprudență, program legislativ etc.) care va oferi acestora posibilitatea de a se documenta și de a se pune la curent cu aspectele juridice controversate, cu cea mai recenta jurisprudență în domeniu sau la informații de actualitate de interes pentru magistrații romani.

4. Organizarea a 24 întâlniri finale cu formatorii care vor modera activitățile de formare continuă, în partea a doua a perioadei de implementare, în vederea stabilirii unor bune practici, concluzii și recomandări pentru viitoarele programe de formare ce vor fi dezvoltate în viitor de către INM.

Subactivitatea A.3.3. Organizarea a 447 de activități de formare profesională continuă la nivel centralizat și descentralizat

În conformitate cu practica sa instituțională, pentru atingerea obiectivelor asumate de formare a judecătorilor și procurorilor romani, INM își propune ca activitățile de formare sa fie organizate atât la nivel centralizat, cât și la nivel descentralizat.

Participarea membrilor sistemului judiciar la cele 447 acțiuni de formare, cu durata de 2 zile, privind dobândirea de cunoștințe și competențe în vederea îmbunătățirii cunoștințelor și abilitaților profesionale, în special în ceea ce privește schimbările aduse de aplicarea noilor coduri și care să contribuie la eforturile instituțiilor sistemului judiciar privind unificarea practicii judiciare, se va realiza după un program de formare structurat pe următoarele componente:

Componenta 1 - În ceea ce privește demersul de formare în vederea unificării practicii judiciare, acesta va continua în anii următori, dovedindu-se un instrument deosebit de eficient în finalitatea sa. Astfel, cele 301 de activități de formare profesională preconizate a fi organizate în acest domeniu vor oferi opțiuni de formare în domenii importante din materia noilor coduri, în care au fost semnalate în mod constant, încă de la intrarea în vigoare a acestora, numeroase probleme de practică neunitară

Informația transmisă la nivel centralizat în mod compact, cartezian, concentrată pe aspectele esențiale, din cadrul conferințelor transmise online care au avantajul de a se adresa unui număr nedefinit de persoane sau din cadrul întâlnirilor de practică judiciară neunitară va putea fi dezbătută pe larg în cadrul seminariilor organizate la nivel centralizat și a workshop-urilor organizate la nivel descentralizat, soluțiile identificate urmând a fi analizate în detaliu și nuanțate, cele două tipuri de formare completându-se reciproc.

a. Astfel. INM are în vedere organizarea unui număr de 87 activități cu durata de 2 zile în următoarele domenii:
- 12 conferințe dedicate unificării practicii judiciare (Noul cod civil – Noul cod de procedură civilă și Noul cod penal – Noul cod de procedură penală) pentru un număr de 60 participanți;
- 21 întâlniri ale președinților secțiilor specializate/procurorilor șefi de secție în vederea asigurării unei jurisprudențe unitare pentru un număr de 30 participanți;
- 11 seminarii în domeniul Noului cod civil – Noului cod de procedură civilă pentru un număr de 20 participanți;
- 9 seminarii în domeniul Noului cod penal – Noului cod de procedură penală pentru un număr de 20 participanți;
- 14 seminarii cu tema Tehnici de audiere pentru un număr de 20 participanți;
- 16 seminarii cu tema Administrarea probatoriului pentru un număr de 20 participanți;
- 4 workshop-uri dedicate responsabililor FCD pentru un număr de 16 participanți.

Menționăm de asemenea, faptul că pe site-ul INM și pe canalul de YouTube vor fi postate înregistrările celor 12 conferințe pentru a fi folosite atât de formatorii INM în pregătirea sesiunilor de formare organizate la nivel centralizat și descentralizat, cât și de membrii sistemului judiciar și orice alte persoane interesate. Totodată în vederea sprijinirii sistemului judiciar, vor fi postate pe site minutele întâlnirilor de practică neunitară elaborate ca urmare a organizării celor 22 întâlniri ale președinților secțiilor specializate/procurorilor șefi de secție în vederea asigurării unei jurisprudențe unitare.

b. INM va organiza 214 workshop-uri, cu durata de 2 zile, în materia Noul cod civil – Noul cod de procedură civilă și Noul cod penal – Noul cod de procedură penală
Acestea vor fi organizate de către INM în baza art. 37¹ din Legea 303/2004 de către responsabilii de implementarea acestor activități din cadrul INM, cu sprijinul Formării Continue Descentralizate.

Componenta 2 – Dată fiind nevoia acută de formare într-o serie de domenii importante avem în vedere organizarea a 76 seminarii în materii specializate, cu impact asupra sistemului judiciar, care se suprapun materiei noilor coduri sau care sunt conexe acesteia, dar și a unui număr de 70 seminarii în domeniul abilităților non-juridice, după cum urmează:
- 9 seminarii cu tema Recuperarea prejudiciului infracțiunii, pentru un număr de 20 participanți;
- 11 seminarii cu tema Combaterea corupției și infracțiuni economico-financiare, pentru un număr de 20 participanți;
- 6 seminarii cu tema Combaterea traficului de persoane, pentru un număr de 20 participanți;
- 6 seminarii cu tema Combaterea traficului de droguri, organizate la nivel centralizat;
- 10 seminarii cu tema Combaterea criminalității informatice, pentru un număr de 20 participanți;
- 8 seminarii în domeniul Dreptului muncii, pentru un număr de 20 participanți;
- 10 seminarii privind Combaterea violenței in familie, pentru un număr de 20 participanți;
- 6 seminarii cu tema Insolvența persoanei juridice, pentru un număr de 20 participanți;
- 10 seminarii în domeniul Justiție pentru minori (4 seminarii care vor viza aspecte civile și 6 seminarii care vor viza aspecte penale), pentru un număr de 20 participanți;
- 2 conferințe în domeniul Eticii și deontologiei, pentru un număr de 60 participanți;
- 10 seminarii în domeniul Eticii și deontologiei, pentru un număr de 20 participanți;
- 16 seminarii în domeniul Dezvoltării personale și al programării neuro-lingvistice, pentru un număr de 20 participanți;
- 7 seminarii privind specializarea magistraților în metodologia actului de justiție, în vederea pregătirii și desfășurării ședințelor și managementului dosarelor, în conformitate cu noile coduri de procedură, pentru un număr de 20 participanți;
- 20 seminarii pentru dezvoltarea abilităților conducătorilor de instanțe si parchete în domeniul managementului, deschise participării magistraților care ocupă funcții de conducere;
- 15 seminarii de formare a formatorilor pentru un număr de 16 participanți.

Fiecare activitate va fi organizată urmând o structură comună:
- Sesiunea introductivă
- Sesiune specială dedicată promovării egalității de șanse și de gen
- Sesiune specială cu privire la dezvoltarea durabilă
- Modulele de formare: Tematicile incluse vor varia în funcție de agenda seminarului
- Concluzii
În cadrul fiecărei activități va fi pregătit și distribuit participanților un material de formare, atât pe suport de hârtie cât și în variantă electronică.

Subactivitatea A.3.4. Dezvoltarea și distribuirea a 3 ghiduri de bune practici

În afara acțiunilor de formare menționate, avem în vedere și continuarea unui demers care s-a bucurat de un succes deosebit în rândul magistraților, respectiv dezvoltarea de ghiduri în domeniul unificării practicii judiciare.

Ne propunem, așadar, elaborarea și distribuirea a 3 ghiduri de bune practici: 1 ghid de bune practici privind tehnicile de audiere, 1 ghid de bune practici privind administrarea probatoriului și 1 ghid de bune practici în domeniul managementului judiciar.

În vederea realizării fiecărui ghid Institutul Național al Magistraturii intenționează să constituie cate un grup de lucru, sens în care va proceda la selecția a 4 experți pentru fiecare dintre cele 3 ghiduri de bune practici. Aceștia vor fi selectați în cadrul proiectului in urma unei proceduri publice și transparente din rândul formatorilor INM dar și a altor specialiști din cadrul sistemului judiciar sau mediului academic, în baza metodologiei elaborate pentru acest proiect.

Întâlniri preliminare și finale
Conferințe
Întâlniri de practică neunitară
Nr. Denumire Localitate Perioadă Descarcă
1 Întâlnire 1 (dr.civil) Brașov 10-11.06.2021 Agenda
Minuta
2 Întâlnire 2 (dr.administrativ și fiscal) Timișoara 22-23.04.2021 Agenda
Minuta
3 Întâlnire 3 (dr. muncii și asigurarilor sociale) Bucureşti 09-10.11.2020 Agenda
Minuta
4 Întâlnire 4 (dr.penal - procurori) București 09-10.03.2020 Agenda
Minuta
5 Întâlnire 5 (dr. penal - procurori) București 27-28.05.2021 Agenda
Minuta
6 Întâlnire 6 (dr penal - judecatori) Craiova 03-04.06.2021 Agenda
Minuta
7 Întâlnire 7 (dr.civil) Timișoara 05-06.03.2020 Agenda
Minuta
8 Întâlnire 8 (litigii cu profesionisti și insolventa) Constanța 16-17.09.2021 Agenda
Minuta
9 Întâlnire 9 (dr. muncii și asigurarilor sociale) Iași 23-24.09.2021 Agenda
Minuta
10 Întâlnire 10 (dr. administrativ și fiscal) online 25-26.11.2021 Agenda
Minuta
11 Întâlnire 11 (dr. administrativ și fiscal) Cluj 05-06.05.2022 Agenda
Minuta
12 Întâlnire 12 (dr.civil) Craiova 26-27.05.2022 Agenda
Minuta
13 Întâlnire 13 (litigii cu profesionisti și insolventa) Bucureşti 24-25.10.2022 Agenda
Minuta
14 Întâlnire 14 (dr. muncii și asigurarilor sociale) București 23-24.11.2022 Agenda
Minuta
15 Întâlnire 15 (dr. penal - judecatori) București 27-28.02.2023 Agenda
Minuta
16 Întâlnire 16 (dr. penal - judecatori) București 03-04.04.2023 Agenda
Minuta
17 Întâlnire 17 (dr. administrativ și fiscal) București 22-23.05.2023 Agenda
Minuta
18 Întâlnire 18 (dr. civil) București 26-27.06.2023 Agenda
Workshopuri
Nr. Denumire Localitate Perioadă Descarcă
1 Workshop 1 - CA București 06-07.02.2020 Agenda
2 Workshop 2 -PCA București 10-11.02.2020 Agenda
3 NCC NCPC CA Alba Iulia 01-02.10.2020 Agenda
4 NCC NCPC CA Bacău 05-06.10.2020 Agenda
5 NCP NCPP CA Brașov 08-09.04.2021 Agenda
6 NCP NCPP CA București 20-21.02.2020 Agenda
7 NCC NCPC CA București 22-23.04.2021 Agenda
8 NCC NCPC CA Craiova 27-28.02.2020 Agenda
9 NCC NCPC CA Galați 22-23.10.2020 Agenda
10 NCP NCPP CA Galați 05-06.03.2020 Agenda
11 NCC NCPC CA Iași 09-10.03.2020 Agenda
12 NCP NCPP CA Oradea 05-06.04.2021 Agenda
13 NCC NCPC CA Oradea 26-27.10.2020 Agenda
14 NCP NCPP CA Pitești 15-16.04.2021 Agenda
15 NCC NCPC CA Pitești 20-21.02.2020 Agenda
16 NCC NCPC CA Pitești 09-10.11.2020 Agenda
17 NCC NCPC CA Ploiești 27-28.02.2020 Agenda
18 NCC NCPC CA Suceava 22-23.10.2020 Agenda
19 NCC NCPC CA Târgu Mureș 19-20.10.2020 Agenda
20 NCP NCPP CA Timișoara 09-10.03.2020 Agenda
21 NCP NCPP PCA Alba Iulia 12-13.10.2020 Agenda
22 NCP NCPP PCA Brașov 15-16.10.2020 Agenda
23 NCP NCPP PCA Constanța 12-13.10.2020 Agenda
24 NCP NCPP PCA Craiova 17-18.02.2020 Agenda
25 NCP NCPP PCA Craiova 19-20.04.2021 Agenda
26 NCP NCPP PCA Galați 02-03.11.2020 Agenda
27 NCP NCPP PCA Galați 12-13.04.2021 Agenda
28 NCP NCPP PCA Pitești 24-25.02.2020 Agenda
29 NCP NCPP PCA Pitești 16-17.11.2020 Agenda
30 NCP NCPP PCA Ploiești 24-25.02.2020 Agenda
31 NCP NCPP PCA Suceava 15-16.10.2020 Agenda
32 NCP NCPP PCA Târgu Mureș 29-30.10.2020 Agenda
33 NCP NCPP CA Alba Iulia 10-11.05.2021 Agenda
34 NCC NCPC CA Alba Iulia 14-15.06.2021 Agenda
35 NCP NCPP PCA Alba Iulia 17-18.06.2021 Agenda
36 NCC NCPC CA Targu Mures 10-11.05.2021 Agenda
37 NCC NCPC CA Cluj 13-14.05.2021 Agenda
38 NCP NCPP CA Suceava 17-18.05.2021 Agenda
39 NCP NCPP PCA Bacau 20-21.05.2021 Agenda
40 NCP NCPP PCA Brasov 20-21.05.2021 Agenda
41 NCP NCPP PCA Constanta 24-25.05.2021 Agenda
42 NCC NCPC CA Galati 24-25.05.2021 Agenda
43 NCP NCPP CA Targu Mures 24-25.05.2021 Agenda
44 NCC NCPC CA Oradea 27-28.05.2021 Agenda
45 NCC NCPC CA Brasov 27-28.05.2021 Agenda
46 NCP NCPP CA Craiova 27-28.05.2021 Agenda
47 NCP NCPP PCA Suceava 27-28.05.2021 Agenda
48 NCC NCPC CA Bacau 10-11.06.2021 Agenda
49 NCP NCPP PCA Bucuresti 10-11.06.2021 Agenda
50 NCP NCPP PCA Oradea 10-11.06.2021 Agenda
51 NCC NCPC CA Constanta 14-15.06.2021 Agenda
52 NCP NCPP CA Bucuresti 14-15.06.2021 Agenda
53 NCC NCPC CA Iasi 17-18.06.2021 Agenda
54 NCP NCPP PCA Ploiesti 17-18.06.2021 Agenda
55 NCP NCPP CA Cluj 17-18.06.2021 Agenda
56 NCC NCPC CA Suceava 24-25.06.2021 Agenda
57 NCP NCPP PCA Bacau 28-29.06.2021 Agenda
58 NCP NCPP PCA Constant 28-29.06.2021 Agenda
59 NCC NCPC CA Craiova 28-29.06.2021 Agenda
60 NCP NCPP CA Galati 01-02.07.2021 Agenda
61 NCP NCPP CA Ploiest 01-02.07.2021 Agenda
62 NCP NCPP PCA Brasov 01-02.07.2021 Agenda
63 NCP NCPP CA Bacau 16-17.09.2021 Agenda
64 NCP NCPP CA Iasi 16-17.09.2021 Agenda
65 NCP NCPP CA Targu Mures 20-21.09.2021 Agenda
66 NCP NCPP CA Constant 23-24.09.2021 Agenda
67 NCP NCPP CA Suceava 23-24.09.2021 Agenda
68 NCP NCPP CA Brasov 27-28.09.2021 Agenda
69 NCP NCPP CA Galati 27-28.09.2021 Agenda
70 NCP NCPP CA Pitesti 04-05.10.2021 Agenda
71 NCP NCPP CA Ploiesti 07-08.10.2021 Agenda
72 NCP NCPP PCA Targu Mures 07-08.10.2021 Agenda
73 NCP NCPP PCA Bucuresti 11-12.10.2021 Agenda
74 NCC NCPC CA Constanta 18-19.10.2021 Agenda
75 NCC NCPC CA Iasi 21-22.10.2021 Agenda
76 NCC NCPC CA Pitesti 24-25.02.2022 Agenda
77 NCC NCPC CA Cluj 24-25.02.2022 Agenda
78 NCC NCPC CA Ploiesti 28.02-01.03.2022 Agenda
79 NCP NCPP PCA Targu Mures 28.02-01.03.2022 Agenda
80 NCP NCPP PCA Craiova 03-04.03.2022 Agenda
81 NCC NCPC CA Brasov 07-08.03.2022 Agenda
82 NCP NCPP PCA Ploiesti 10-11.03.2022 Agenda
83 NCP NCPP PCA Galati 14-15.03.2022 Agenda
84 NCP NCPP CA Timisoara 17-18.03.2022 Agenda
85 NCP NCPP PCA Iasi 17-18.03.2022 Agenda
86 NCP NCPP PCA Timisoara 21-22.03.2022 Agenda
87 NCP NCPP PCA Cluj 24-25.03.2022 Agenda
88 NCC NCPC CA Bacau 28-29.03.2022 Agenda
89 NCP NCPP PCA Suceava 28-29.03.2022 Agenda
90 NCP NCPP PCA Oradea 31.03-01.04.2022 Agenda
91 NCP NCPP PCA Pitesti 04-05.04.2022 Agenda
92 NCP NCPP CA Constanta 04-05.04.2022 Agenda
93 NCC NCPC CA Alba Iulia 07-08.04.2022 Agenda
94 NCP NCPP CA Iasi 07-08.04.2022 Agenda
95 NCC NCPC CA Bucuresti 07-08.04.2022 Agenda
96 NCP NCPP CA Oradea 11-12.04.2022 Agenda
97 NCC NCPC CA Timisoara 14-15.04.2022 Agenda
98 NCP NCPP CA Suceava 14-15.04.2022 Agenda
99 NCP NCPP PCA Iasi 09-10.05.2022 Agenda
100 NCP NCPP CA Craiova 12-13.05.2022 Agenda
101 NCP NCPP PCA Alba Iulia 12-13.05.2022 Agenda
102 NCP NCPP CA Alba Iulia 19-20.05.2022 Agenda
103 NCP NCPP PCA Cluj 19-20.05.2022 Agenda
104 NCP NCPP CA Cluj 23-24.05.2022 Agenda
105 NCP NCPP CA Targu Mures 26-27.05.2022 Agenda
106 NCP NCPP PCA Timisoara 26-27.05.2022 Agenda
107 NCP NCPP PCA Brasov 16-17.06.2022 Agenda
108 NCP NCPP PCA Oradea 20-21.06.2022 Agenda
109 NCP NCPP CA Cluj 27-28.06.2022 Agenda
110 NCC NCPC CA Constanta 30.06-01.07.2022 Agenda
111 NCP NCPP PCA Bacau 04-05.07.2022 Agenda
112 NCP NCPP PCA Constanta 04-05.07.2022 Agenda
113 NCP NCPP PCA Pitesti 15-16.09.2022 Agenda
114 NCP NCPP CA Oradea 15-16.09.2022 Agenda
115 NCP NCPP CA Bacau 19-20.09.2022 Agenda
116 NCP NCPP CA Timisoara 19-20.09.2022 Agenda
117 NCP NCPP CA Alba Iulia 22-23.09.2022 Agenda
118 NCC NCPC CA Brasov 22-23.09.2022 Agenda
119 NCC NCPC CA Galati 22-23.09.2022 Agenda
120 NCP NCPP CA Craiova 26-27.09.2022 Agenda
121 NCP NCPP CA Iasi 26-27.09.2022 Agenda
122 NCP NCPP PCA Timisoara 26-27.09.2022 Agenda
123 NCP NCPP CA Constant 29-30.09.2022 Agenda
124 NCP NCPP CA Targu Mures 29-30.09.2022 Agenda
125 NCC NCPC CA Bucuresti 03-04.10.2022 Agenda
126 NCP NCPP PCA Suceava 03-04.10.2022 Agenda
127 NCP NCPP PCA Alba Iulia 03-04.10.2022 Agenda
128 NCP NCPP PCA Bacau 06-07.10.2022 Agenda
129 NCP NCPP PCA Cluj 10-11.10.2022 Agenda
130 NCC NCPC CA Cluj 13-14.10.2022 Agenda
131 NCP NCPP PCA Ploiesti 13-14.10.2022 Agenda
132 NCC NCPC CA Suceava 17-18.10.2022 Agenda
133 NCC NCPC CA Targu Mures 24-25.10.2022 Agenda
134 NCP NCPP PCA Iasi 27-28.10.2022 Agenda
135 NCC NCPC CA Oradea 27-28.10.2022 Agenda
136 NCC NCPC CA Craiova 31.10-01.11.2022 Agenda
137 NCP NCPP CA Galati 03-04.11.2022 Agenda
138 NCP NCPP PCA Oradea 03-04.11.2022 Agenda
139 NCP NCPP PCA Targu Mures 03-04.11.2022 Agenda
140 NCP NCPP CA Bacau 07-08.11.2022 Agenda
141 NCC NCPC CA Timisoara 07-08.11.2022 Agenda
142 NCP NCPP PCA Craiova 14-15.11.2022 Agenda
143 NCC NCPC CA Ploiesti 17-18.11.2022 Agenda
144 NCP NCPP PCA Bucuresti 21-22.11.2022 Agenda
145 NCP NCPP CAM Bucuresti 24-25.11.2022 Agenda
146 NCP NCPP CA Pitesti 28-29.11.2022 Agenda
147 NCP NCPP PCAM Bucuresti 05-06.12.2022 Agenda
148 NCP NCPP CA Bucuresti 08-09.12.2022 Agenda
149 NCP NCPP CA Bacau 09-10.03.2023 Agenda
150 NCP NCPP PCA Cluj 09-10.03.2023 Agenda
151 NCP NCPP PCA Bucuresti 13-14.03.2023 Agenda
152 NCC NCPC CA Targu Mures 13-14.03.2023 Agenda
153 NCP NCPP PCA Craiova 16-17.03.2023 Agenda
154 NCP NCPP CA Pitesti 16-17.03.2023 Agenda
155 NCC NCPC CA Bucuresti 20-21.03.2023 Agenda
156 NCP NCPP CA Timisoara 20-21.03.2023 Agenda
157 NCP NCPP CA Craiova 23-24.03.2023 Agenda
158 NCP NCPP PCA Pitesti 23-24.03.2023 Agenda
159 NCP NCPP PCA Oradea 27-28.03.2023 Agenda
160 NCP NCPP PCA Ploiesti 27-28.03.2023 Agenda
161 NCP NCPP PCA Galati 30-31.03.2023 Agenda
162 NCP NCPP CA Ploiesti 30-31.03.2023 Agenda
163 NCP NCPP CA Cluj 03-04.04.2023 Agenda
164 NCP NCPP CA Oradea 03-04.04.2023 Agenda
165 NCP NCPP CA Brasov 06-07.04.2023 Agenda
166 NCP NCPP CA Galati 06-07.04.2023 Agenda
167 NCC NCPC CA Cluj 04-05.05.2023 Agenda
168 NCP NCPP PCA Iasi 04-05.05.2023 Agenda
169 NCP NCPP PCA Galati 11-12.05.2023 Agenda
170 NCP NCPP CA MilitaraCA Militara 11-12.05.2023 Agenda
171 NCC NCPC CA Ploiesti 11-12.05.2023 Agenda
172 NCP NCPP CA Bucuresti 15-16.05.2023 Agenda
173 NCP NCPP PCA Oradea 18-19.05.2023 Agenda
174 NCP NCPP CA Iasi 22-23.05.2023 Agenda
175 NCP NCPP CA Constanta 25-26.05.2023 Agenda
176 NCP NCPP PCA Timisoara 25-26.05.2023 Agenda
177 NCC NCPC CA Timisoara 29-30.05.2023 Agenda
178 NCP NCPP PCA Suceava 29-30.05.2023 Agenda
179 NCP NCPP PCA Bucuresti 15-16.06.2023 Agenda
180 NCP NCPP PCA Craiova 15-16.06.2023 Agenda
181 NCP NCPP PCA Cluj 19-20.06.2023 Agenda
182 NCC NCPC CA Alba Iulia 19-20.06.2023 Agenda
183 NCP NCPP PCA Alba 22-23.06.2023 Agenda
184 NCC NCPC CA Bacau 22-23.06.2023 Agenda
185 NCC NCPC CA Iasi 26-27.06.2023 Agenda
186 NCP NCPP PCA Bacau 26-27.06.2023 Agenda
187 NCP NCPP PCA Constanta 29-30.06.2023 Agenda
188 NCP NCPP CA Brasov 03-04.07.2023 Agenda
Materiale

În cadrul acestei secțiuni se regasesc cele mai importante materiale elaborate în cadrul Proiectului.

Institutul Național al Magistraturii a tiparit broșura de diseminare a activitaților programate în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978 care a fost distribuita participanților la conferința de deschidere a proiectului, precum și altor reprezentanți ai sistemului judiciar, material care este publicat și pe site-ul Proiectului.

Un demers important inițiat de Institutul Național al Magistraturii, la inițiativa și cu sprijinul Consiliului Superior al Magistraturii constă în organizarea întâlnirilor președinților secțiilor specializate din cadrul Înalte Curți de Casație și Justiție și al curtilor de apel, dedicate identificarii și dezbaterii aspectelor de practica judiciară neunitara, fiind extinsă organizarea unor activitați similare și la sistemul parchetelor. Concluziile dezbaterilor, materializate în minute ale întalnirilor vor fi publicate și pe pagina web a Institutului, fiind diseminate ulterior și în cadrul seminariilor și conferințelor organizate de INM.

Nu în ultimul rând, în cadrul acestui Proiect au fost elaborate și tiparite 3 ghiduri de bune practici în domenii de interes pentru membrii sistemului judiciar, materiale care sunt publicate inclusiv în accestă secțiune:

  • 1 ghid de bune practici privind tehnicile de audiere;
  • 1 ghid de bune practici privind administrarea probatoriului;
  • 1 ghid de bune practici în domeniul managementului judiciar.
Denumire material Descarcă
Broșura SIPOCA 453 Broșura
Ghid tehnici audiere Ghid
Ghid administrare probatoriu Ghid
Ghid management judiciar Ghid
Echipa
Nr. Nume Funcție
1 Viorel BADEA Manager de proiect
2 Gianina RADU Coordonator principal al echipei de implementare
3 Monica BĂNĂRESCU Responsabil coordonare Subactivitate 2.1
4 Ruxandra ANA Responsabil coordonare Subactivități A.3.1, A.3.2, A.3.3.
5 Ioana-Alexandra TĂNASIE-CENUȘĂ Responsabil coordonare activități la nivel descentralizat
6 Florentina David Responsabil financiar
7 Roxana GHEORGHE Coordonator echipa experți financiar-contabil
8 Laura GRĂDINARU Responsabil cu achizițiile
9 Ion Valentin MIHAI Expert achiziții 1
10 Florin BERDEI Expert achiziții 2
11 Valentina ILIE Responsabil cu legalitatea
12 Irina MOISE Asistent manager 1
13 Ana-Maria ISPAS Asistent manager 2
14 Lucreția SECHEREȘ Asistent manager 3
15 Florin COMAN Responsabil cu implementarea activităților de formare
16 Andrei COSTINAȘ Responsabil cu implementarea activităților de formare
17 Maria SCARLAT Responsabil cu implementarea activităților de formare
18 Diana CARPEN Responsabil cu implementarea activităților de formare
19 Florentina DEACONU Responsabil cu implementarea activităților de formare
20 Nadia ROMAN Responsabil cu implementarea activităților de formare
21 Nadia-Simona ȚĂRAN Responsabil cu implementarea activităților de formare
22 Irina LUNGU Responsabil cu implementarea activităților de formare
23 Maria DRAGU Responsabil cu implementarea activităților de formare
24 Tania MIU Responsabil cu implementarea activităților de formare
25 Ruxandra STAN Responsabil cu implementarea activităților de formare
26 Olivia CORBU Responsabil cu implementarea activităților de formare
27 Tudor GRIGOROAIA Responsabil cu implementarea activităților de formare
28 Iulian-Gabriel DAVID Responsabil cu implementarea activităților de formare
29 Mariana BAJDU Responsabil activități economico-financiare
30 Elena GUJA Responsabil activități economico-financiare
31 Aura Valentina SANDU Responsabil activități economico-financiare
32 Silvia Liliana DODOC Responsabil activități economico-financiare
33 Ana-Maria DUMITRESCU Responsabil activități economico-financiare
34 Mariana Eugenia SIMA Responsabil activități economico-financiare
35 Diana Maria BADEA Responsabil activități economico-financiare
36 Gabriela MARCU Responsabil activități economico-financiare
37 Adriana NICULAE Responsabil activități economico-financiare
38 Carmen Maria VLAD Responsabil activități economico-financiare
39 Mihaiela VÎRBAN Responsabil activități economico-financiare
Date de contact:

Institutul Național al Magistraturii

B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Bucureşti, Sector 5

+4 (021) 310.21.10

+4 (021) 311.02.34

www.inm-lex.ro/poca

proiect_poca@inm-lex.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.