Programul de formare continuă și calendarul activităților de formare continuă 2022

La data de 6 decembrie 2021 a fost aprobat Programul de formare continuă pentru 2022, prin Hotărârea Consiliului științific nr. 8/2021.

Ulterior, la data de 14 decembrie 2021, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Programul de formare continuă pentru 2022, prin Hotărârea nr. 196/14 decembrie 2021.

La data de 27 ianuarie 2022 a fost aprobată Completarea Programului de formare continuă pentru 2022, prin Hotărârea Consiliului științific nr. 1/2022.

Ulterior, la data de 11 februarie 2022, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Programul de formare continuă pentru 2022, prin Hotărârea nr. 7/11 februarie 2022.

Pentru vizualizarea calendarului activităților de formare continuă din anul 2021 vă rugăm să accesați următoarea secțiune: Calendar FC 2022 , iar pentru formularea opțiunilor de participare aferente vă rugăm să accesați următoarea secțiune: PFC 2022. Datele de autentificare și instrucțiunile de completare sunt comuncate instanțelor si parchetelor prin adresa INM nr740/22.02.2021.

În Programul de formare continuă din acest an se regăsesc 224 de activități de formare, dintre care 137 sunt deschise formulării de opțiuni din partea judecătorilor și procurorilor.

Criteriile şi procedura de selecție a magistraților la acțiunile de formare continuă sunt detaliate în capitolul 3 al Programului de formare continuă pentru anul 2022. Reamintim că, în conformitate cu dispozițiile art. 9 alin. (3) din Regulamentul privind modul de desfășurare a cursurilor de formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor şi atestare a rezultatelor obținute, opțiunile judecătorilor și procurorilor se analizează şi se aprobă în colegiul de conducere al instanței, respectiv al parchetului.

Fiecare magistrat este invitat să opteze pentru cel mult 3 conferințe, seminare sau workshop-uri de formare continuă în domeniile considerate relevante, potrivit procedurii de înscriere transmise instanțelor și parchetelor. Între cele 3 opțiuni nu va exista o ordine de preferință, toate având aceeași pondere în procesul de alocare a locurilor la activitățile de formare continuă.

Listele definitive ale participanților la seminare vor fi comunicate instanțelor și parchetelor  în cel mai scurt timp după efectuarea selecției, astfel că aceste date vor putea fi avute în vedere la programarea ședințelor de judecată, respectiv a activităților de urmărire penală, și a celorlalte activități în care sunt implicați magistrații înscriși.

Procesul de formulare a opțiunilor magistraților și inserarea acestora în aplicația web dedicată se va încheia la data de 14 martie 2022.


Notă:  Baza de date a INM este accesibilă magistraților prin intermediul secțiunii Portal magistrati (de introdus buton rosu), aceștia având dreptul de a-și vizualiza în mod individual atât opțiunile formulate pentru anul curent, cât și participările la activitățile de formare, având deschisă, de asemenea, și posibilitatea vizualizării istoricului formării profesionale proprii în cadrul INM, în baza unui nume de utilizator (username) și a unei parole proprii, care au fost comunicate anterior de Institut.


Pentru aspecte de ordin tehnic legate de modul de introducere a opțiunilor în aplicația web și funcționarea portalului pentru magistrați, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail asistenta@inm-lex.ro


Prelucrarea datelor cu caracter personal de către INM se realizează în scopul derulării procedurii de selecție a judecătorilor și procurorilor pentru activitățile anuale de formare profesională continuă în baza opțiunilor formulate. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal solicitate se realizează cu respectarea legislației în vigoare referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro. Programul Operațional Capacitate Administrativă http://www.poca.ro. Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Introdu adresa de email si selecteaza categoria de anunturi .

Sari la conținut