Programul de formare profesională continuă 2019

La data de 10 aprilie 2019 a fost aprobat Programul de formare continuă pentru 2019, prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 71/2019.

Vă facem cunoscut faptul că în programul de formare din acest an se regăsesc 124 de activități de formare, dintre care 88 activități de formare sunt deschise formulării de opțiuni de participare.

După consultarea Calendarului activităților de formare continuă pentru anul 2019 aflat în cadrul acestei secțiuni, vă adresăm rugămintea de a formula opțiuni de participare la acțiunile de formare continuă organizate de INM în acest an. Opțiunile vor fi introduse, ca și în anii anteriori, în baza de date configurată în acest scop, care se găsește în portalul EMAP al Consiliului Superior al Magistraturii (http://emap.csm1909.ro). Informațiile astfel introduse vor fi utilizate de INM pentru întocmirea listelor de participanți la seminarele de formare continuă din cursul anului 2019.

Criteriile şi procedura de selecție a magistraților la acțiunile de formare continuă sunt detaliate în capitolul 3 al Programului de formare continuă pentru anul 2019. Reamintim că, în conformitate cu dispozițiile art. 9 alin. (3) din Regulamentul privind modul de desfășurare a cursurilor de formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor şi atestare a rezultatelor obținute, opțiunile judecătorilor și procurorilor se analizează şi se aprobă în colegiul de conducere al instanței, respectiv al parchetului.

Fiecare magistrat este invitat să opteze pentru cel mult 3 conferințe, seminare sau workshop-uri de formare continuă în domeniile considerate relevante. Între cele 3 opțiuni nu va exista o ordine de preferință, toate având aceeași pondere în procesul de alocare a locurilor la activitățile de formare continuă.

Listele definitive ale participanților la seminare vor fi afișate pe site-ul INM în cel mai scurt timp după efectuarea selecției, astfel că aceste date vor putea fi avute în vedere la programarea ședințelor de judecată, respectiv a activităților de urmărire penală, și a celorlalte activități în care sunt implicați magistrații înscriși.

Procesul de formulare a opțiunilor magistraților și inserarea acestora în baza de date http://emap.csm1909.ro se va încheia la data de 10 mai 2019.


Notă: Începând cu procesul de selecție a participanților la activitățile de formare din anul 2019, baza de date a INM va fi accesibilă magistraților, aceștia primind dreptul de a-și vizualiza în mod individual atât opțiunile formulate pentru anul curent, cât și participările la activitățile de formare, având deschisă, de asemenea, și posibilitatea vizualizării istoricului formării profesionale proprii în cadrul INM, în baza unui nume de utilizator (userame) și a unei parole proprii, care vor fi comunicate de Institut, pe adresele de e-mail furnizate în procesul de colectare a datelor realizat în perioada martie-aprilie 2019 de către INM.


CLICK >>> Calendarul activitatilor de formare continua 2019 <<< CLICK

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro. Programul Operațional Capacitate Administrativă http://www.poca.ro. Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Introdu adresa de email si selecteaza categoria de anunturi .

Sari la conținut