Programul de schimb AIAKOS, 6 – 10 noiembrie 2023

Institutul Național al Magistraturii are plăcerea de a anunța desfășurarea cu succes la București, în perioada 6 – 10 noiembrie 2023, a programului internațional de schimb de experiență AIAKOS, adresat tinerilor viitori judecători și procurori europeni.

Programul de schimb este organizat de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (REFJ/EJTN), al cărei membru este Institutul Național al Magistraturii și oferă participanților cadrul optim pentru realizarea schimbului de informații și cunoașterea diferitelor sisteme de drept ale statelor membre UE, încurajarea și sporirea încrederii reciproce între actorii judiciari și conștientizarea dimensiunii europene a profesiei de judecător/procuror.

Cu prilejul derulării programului de schimb, Institutul Național al Magistraturii a primit vizita unui grup alcătuit din 27 de tineri judecători și procurori din Belgia, Franța, Italia, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovenia, Suedia și Ungaria, cărora li s-au alăturat, pe parcursul activităților, și auditori de justiție români. Agenda programului a inclus sesiuni de intercunoaștere, activități care au avut drept scop familiarizarea participanților cu sistemele judiciare ale statelor reprezentate, ateliere de lucru dedicate trimiterii preliminare, ateliere de judgecraft, dezbateri și studii de caz în domeniul criminalisticii, precum și vizite la Institutul Național de Criminalistică și Curtea de Apel București, unde a fost facilitată participarea la ședințe de judecată.

Având în vedere caracterul esențial al componentei sociale a programului de schimb, pe lângă activitățile de formare specifice incluse în agendă, auditorii de justiție români au organizat și activități sociale și culturale comune.

Adresăm mulțumiri, pe această cale, formatorilor și auditorilor de justiție români pentru deosebita implicare, contribuind, astfel, în mod semnificativ la succesul programului.

În aceeași săptămână, 6 -10 noiembrie, 30 de auditori de justiție români (20 din anul I și 10 din anul al II-lea) s-au deplasat la instituțiile de formare din statele europene partenere în program – Belgia, Croația, Finlanda, Franța, Germania, Italia, Letonia, Olanda și Polonia, implicându-se în activități similare.

Detalii cu privire la programul AIAKOS pot fi consultate prin accesarea paginii web dedicate proiectului, pe site-ul Rețelei Europene de Formare Judiciară: https://ejtn.eu/activity/aiakos-programme.

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro. Programul Operațional Capacitate Administrativă http://www.poca.ro. Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Introdu adresa de email si selecteaza categoria de anunturi .

Sari la conținut