Seminar ERA : Dreptul Uniunii Europene în domeniul egalităţii de gen, Bucureşti, 21-22 martie 2022

Institutul Naţional al Magistraturii va găzdui în perioada 21-22 martie 2022 seminarul cu tema Dreptul Uniunii Europene în domeniul egalităţii de gen, organizat de Academia de Drept European (ERA).

Tematica seminarului va include aspecte privind cadrul juridic al Uniunii Europene privind egalitatea, o atenție specială fiind acordată Cartei drepturilor fundamentale a UE, valorii juridice a acesteia și
chestiunii efectului direct orizontal al articolului 21 în jurisprudența CJUE; definirea conceptelor-cheie de discriminare directă/indirectă, hărţuire şi hărţuire sexuală; dovada discriminării; rolul judecătorului național în aplicarea dreptului Uniunii privind egalitatea; soluții şi sancţiuni dispuse de instanţe în cauze de discriminare bazată pe criteriul de sex; muncă/viaţă personală, violenţă pe crieterii de gen, inteligența artificială (IA) și egalitatea de gen.

Temele vor fi susţinute de experţi de prestigiu, judecători din cadrul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi instanţelor naţionale, avocaţi şi cadre didactice universitare.

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro. Programul Operațional Capacitate Administrativă http://www.poca.ro. Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Introdu adresa de email si selecteaza categoria de anunturi .

Sari la conținut