Seminar tematic HELP – „Independența Judiciară și Statul de Drept”, 5-6 martie 2024, Strasbourg, Franţa

Consiliul Europei va organiza în perioada 5- 6 martie 2024, la Strasbourg, Franţa, seminarul tematic HELP – Independența Judiciară și Statul de Drept. Participanții vor discuta pe marginea subiectului alături de experții selectaţi în proiect. De asemenea, vor asista la o audiere în Marea Cameră a Curţii Europene a Drepturilor Omului (în cauza Ships Waste Oil Collector B.V. și alții împotriva Olandei).

După seminar, participanţii vor parcurge cursul online HELP – Etica pentru judecători, procurori și avocați, sub îndrumarea tutorului HELP, Nina Betetto, membru și fost președinte al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) al Consiliului Europei.

Invitaţia de participare este adresată judecătorilor din statele membre ale UE.

Judecătorii interesaţi să participe pot completa FORMULARUL DE ÎNSCRIERE până la data de 30 ianuarie 2024.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi documentul ataşat.

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro. Programul Operațional Capacitate Administrativă http://www.poca.ro. Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Introdu adresa de email si selecteaza categoria de anunturi .

Sari la conținut